Maksujärjestelyn hakeminen

Huom.! Tämän sivun ohjeistus ei päde kaikilta osin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.

Lue poikkeustilanteen ohjeet: Voit hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin

Ohje koskee sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Jos et pysty maksamaan veroa määrätyssä ajassa, voit saada lisää maksuaikaa hakemalla maksujärjestelyä. Jos noudatat maksujärjestelyn ehtoja, Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon.

Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Maksujärjestelyn ehdot

Maksujärjestelyä pitää itse hakea. Voit hakea maksujärjestelyä, jos

  • maksuvaikeutesi ovat tilapäisiä
  • aiemmin Verohallinnon kanssa tekemäsi maksujärjestelyn verot on maksettu
  • sinulla ei ole veroja ulosotossa
  • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Verohallinto voi hylätä maksujärjestelypyyntösi myös silloin, jos sinulla on ollut useita perättäisiä maksujärjestelyjä.

Mieti kuitenkin ennen maksujärjestelyn hakemista, tarvitsetko välttämättä maksujärjestelyä vai voitko maksaa veron siinä vaiheessa, kun saat siitä maksukehotuksen. Huomaa, että maksukehotus ei ole erillinen kirje, vaan osa yhteenvetoa verojen maksutilanteesta.

Saat myöhässä olevasta verosta 1–3 maksukehotusta, ennen kuin vero menee ulosottoon.

Maksukehotusten määrä riippuu muun muassa siitä, onko sinulla muita maksamattomia veroja. Jos verot ovat menossa ulosottoon, siitä on aina etukäteen ilmoitus maksukehotuksessa.

Miten haen maksujärjestelyä?

Useimmille veroille voit hakea maksujärjestelyä OmaVerossa tai palvelunumerossa 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.)

Lue ohje: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa

Näin haet maksujärjestelyä eri veroille:

Kiinteistöverolle voit hakea maksujärjestelyä OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon.

Voit hakea maksujärjestelyä jäännösverolle vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Oman verotuksesi päättymispäivän näet saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta. Päivämäärä voi muuttua, jos teet itse tai puolisosi tekee muutoksia veroilmoitukseensa, tai jos Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavia tietoja. Silloin saat uuden verotuspäätöksen.

Voit hakea maksujärjestelyä OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon.

Maksujärjestelyä voi hakea pesän asioita hoitava kuolinpesän osakas, jolla on kaikkien pesän osakkaiden antama valtakirja. Osakkaat voivat antaa valtakirjan myös ulkopuoliselle henkilölle.

Näille veroille et voi hakea maksujärjestelyä. Sen sijaan voit hakea maksunlykkäystä. Lue ohjeet:

Huomaathan, että et voi valita maksujärjestelyn kieltä. Voit saada maksuohjelman, maksuohjeet sekä muun maksujärjestelyyn liittyvän postin vain omalla asiointikielelläsi. Oman asiointikielesi näet OmaVerosta.

Milloin maksujärjestely tulee voimaan?

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyyntösi. OmaVerossa tehty maksujärjestelypyyntö voidaan hyväksyä automaatiossa, jos maksujärjestelyn edellytykset täyttyvät.

  • Jos teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa, näet siellä vastauksen pyyntöösi heti, kun se on käsitelty.
  • Jos teet maksujärjestelypyynnön puhelimitse, saat vastauksen postitse noin viikon kuluessa.

Jos maksujärjestelyä ei myönnetä, saat siitä tiedon kirjeellä tai puhelimitse.

Miten maksan maksujärjestelyssä olevia veroja?

Saat maksujärjestelyyn kuuluvista veroista postitse maksuohjelman sekä ohjeet maksamista varten. Maksujärjestelyiden maksuohjelmat tulevat myös OmaVeroon.

Maksa verot maksuohjelman mukaisesti kuukausittain tasasuuruisissa erissä. Ensimmäinen eräpäivä on kuukauden sisällä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Maksujärjestelyn kestoa tai maksueriä ei voi muuttaa jälkikäteen. Voit kuitenkin maksaa erät myös sovittua nopeammin.

Maksaessasi maksujärjestelyn eriä, sinun tulee käyttää maksuohjelman mukana saamaasi viitenumeroa, jolloin maksusi käytetään maksujärjestelyssä oleville veroille.

Maksa muut kuin maksujärjestelyyn kuuluvat verot normaaliin tapaan eli verotuspäätöksessä tai OmaVerossa saamiesi maksuohjeiden mukaan. Huomaa, että maksujärjestelyn ulkopuoliset oma-aloitteiset verot voi maksaa aikaisintaan saman kuukauden aikana, kuin ne erääntyvät.

Maksujärjestely ei vaikuta viivästyskoron määrään. Vaikka veron maksupäivä siirtyy maksujärjestelyn vuoksi, viivästyskorko lasketaan silti alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen todelliseen maksupäivään asti. Viivästyskorko on 7 % vuonna 2020.

Voiko maksujärjestely raueta?

Maksujärjestelyä valvotaan automaatiossa ja järjestely raukeaa, jos sen ehtoja ei noudateta. Maksujärjestely raukeaa silloin, jos

  • et noudata maksujärjestelyn aikataulua
  • sinulle syntyy maksujärjestelyn aikana uutta verovelkaa
  • laiminlyöt veroilmoitukset, esimerkiksi jätät oma-aloitteisia veroja tai tuloveroja koskevat ilmoitukset antamatta.

Jos maksujärjestely raukeaa, saat siitä aina automaatiossa lähetettävän ilmoituksen. Kun maksujärjestely on rauennut, Verohallinto lähettää maksamatta jääneet verot ulosottoon. Maksamattomat arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut voidaan myös julkaista protestilistalla. Yritystoiminnan harjoittajan verovelka voidaan lisäksi julkaista verovelkarekisterissä.

Huom.! Verohallinto ei tee rauenneeseen maksujärjestelyyn kuuluneista veroista enää uutta maksujärjestelyä.

Veronpalautusta tai muulle verolle tarkoitettua maksua voidaan käyttää maksujärjestelyn veroihin

Jos saat maksujärjestelyn aikana veronpalautusta, Verohallinto käyttää sitä maksujärjestelyssä oleviin veroihisi.

Sinun täytyy siitä huolimatta jatkaa maksujärjestelyä normaalisti eli maksaa erät maksuohjelman mukaan. Veronpalautus ei siis korvaa maksujärjestelyn eriä kesken maksujärjestelyn, vaan veronpalautuksen käyttö lyhentää maksujärjestelyn kokonaiskestoa. Veronpalautusten käyttämisen vuoksi maksujärjestely siis loppuu suunniteltua aiemmin.

Lue lisää, miten veronpalautukset käytetään maksamattomiin veroihin.

Myös muulle verolle tarkoittamaasi maksua käytetään maksujärjestelyssä oleviin veroihin, mikäli sinulla ei ole maksuhetkellä muita veroja, joille maksua voitaisiin käyttää. Lue lisää, miten maksuja käytetään eri veroihin.

Usein kysyttyä:

Voit hakea maksujärjestelyä vuoden 2019 jäännösverolle vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Verotuksen päättymispäivän näet saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Maksujärjestelyä kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa, kun tiedät, ettet pysty maksamaan veroa eräpäivänä.

Jos pystyt maksamaan verosta osan, kannattaa tämä osuus maksaa eräpäivänä. Hae jäljelle jäävälle osuudelle maksujärjestelyä. Joudut maksamaan viivästyskorkoa ainoastaan siitä osasta, joka menee maksujärjestelyyn.

Maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä lasketaan pyynnön hyväksymispäivästä alkaen eikä eräpäivästä alkaen.

Maksujärjestelypyynnön teet helpoiten OmaVerossa. Katso ohjeet: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa.

Hyväksytyn maksujärjestelyn sisältöä ei voi muuttaa.

Et voi siis esimerkiksi pyytää, että Verohallinto ottaa maksujärjestelystä veroja pois tai lisää niitä sinne.

Et voi myöskään pyytää vähentämään tai lisäämään maksuerien määrää. Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa, jolloin maksueriä voi olla vähemmän maksettavana. Lue lisää: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?