Yritys- ja yhteisöasiakkaan maksuvaikeudet

Jos veron maksaminen myöhästyy, saat Verohallinnolta maksukehotuksen. Jos et pysty maksamaan veroa maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksamiseen lisäaikaa.

Maksukehotus antaa lisäaikaa veron maksamiseen

Verohallinto lähettää maksamattomasta verosta maksukehotuksen, jossa on kerrottu uusi eräpäivä. Maksukehotuksen loppusummassa on mukana korko, joka on laskettu eräpäivään saakka.

Oma-aloitteiset verot sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverot voi ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa. Niitä koskevat maksukehotukset ja muut tiedot (esimerkiksi ilmoitus ulosottoon siirrosta) sisältyvät kuukausittaiseen yhteenvetoon, joka näkyy OmaVerossa. Yhteenvedossa kerrotaan päivä, jolloin vero tulee viimeistään maksaa. Myös maksettavan määrän korkoineen voi tarkistaa OmaVerosta.

Maksukehotuksessa on myös kerrottu, miten veron perintä etenee ja mitä seurauksia on siitä, jos veroja ei makseta viimeistään maksukehotusten eräpäivinä.

Voit hakea maksujärjestelyä tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi

Jos et pysty maksamaan veroja maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksujärjestelyä:

  • OmaVerossa (vero.fi/omavero)
  • sähköisellä lomakkeella (vero.fi/maksujärjestely)
  • soittamalla palvelunumeroon Maksujärjestelyt ja perintä, puh. 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.)
  • vapaamuotoisella kirjeellä (postita kirje osoitteeseen Verohallinto, Perintä, PL 6002, 00052 VERO)

OmaVerossa voi hakea maksujärjestelyä oma-aloitteisista veroista, yhteisön tuloveroista, perintöverosta ja lahjaverosta.

Lue lisää maksujärjestelyistä

Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottoviranomaiselle

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus ulosottoon siirtämisestä. Jos veroa ei makseta viimeistään ilmoituksessa mainittuna päivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon.

Kun vero on siirretty Verohallinnosta ulosottoon, se on maksettava ulosottoviranomaiselle.

Maksamatta jääneet verot julkaistaan verovelkarekisterissä

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus verovelkarekisteriin merkitsemisestä. Jos veroja ei makseta viimeistään maksukehotuksessa ilmoitettuna eräpäivänä, Verohallinto julkaisee maksamatta olevat verot verovelkarekisterissä.

Lue lisää verovelkarekisteristä

Maksamatta jääneet verot protestoidaan

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus maksamatta olevan arvonlisäveron, ennakonpidätyksen tai työnantajan sairausvakuutusmaksun julkaisemisesta luottotietona (protestointi).  Jos verot ovat maksamatta vielä maksukehotuksessa ilmoitetun eräpäivän jälkeenkin, Verohallinto lähettää ne julkaistavaksi protestilistalla.

Lue lisää protestoinnista

Lue myös auto- ja valmisteveron maksamista koskevat ohjeet: