Yhteisöjen ennakkoveron maksaminen

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ennakot ja tuloveroilmoitukset hoidetaan jatkossa OmaVerossa

Osakeyhtiöiden, muiden yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen on tullut useita muutoksia 1.11.2017. Ennakon täydennysmaksun on korvannut verovuoden jälkeen määrättävä lisäennakko, tuloverot maksetaan jatkossa verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero on korvannut Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Muutokset eivät koske liikkeen- ja ammatinharjoittajia eivätkä avoimia tai kommandiittiyhtiötä. Asioi OmaVerossa.

Tämä ohje koskee kaikkia yhteisöjä. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.

Verohallinto lähettää ennakkoverosta yhteisölle päätöksen. Päätöksessä on tiedot veron maksamista varten. Maksutiedot ovat myös OmaVerossa. Marraskuusta alkaen erillisiä tilisiirtolomakkeita ei enää lähetetä.

Ennakkoveropäätöksen maksutiedoista näkyy kunkin maksuerän määrä ja eräpäivä. Eräpäivä on kuukauden 23. päivä. Jos 23. päivä ei ole pankkipäivä, maksutietoihin on merkitty eräpäiväksi seuraava pankkipäivä.

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat tuloveroa 20 % verotettavasta tulostaan.

Maksuissa on käytettävä oikeaa viitenumeroa

Yhteisöjen tuloverojen eri erillä ei ole enää omaa viitenumeroa, vaan marraskuusta 2017 alkaen kaikki ennakkoverot maksetaan verolajikohtaisella tuloveron viitteellä. Myös lisäennakot ja jäännösvero maksetaan samalla tuloveron viitteellä.

Yhteisö ei voi enää valita, mitä tuloveron erää maksaa, vaan maksu käytetään ennakkoveroihin, lisäennakkoon ja jäännösveroon uusien säännösten mukaisessa järjestyksessä:

  • Ensin maksu käytetään erääntyneisiin tuloveroihin eräpäiväjärjestyksessä.
  • Sen jälkeen maksu käytetään erääntymättömiin tuloveroihin eräpäiväjärjestyksessä.

Myös yhteisöjen ennakkoverojen tilinumero muuttuu. Uusi tuloverojen tilinumero ja viitenumero näkyvät OmaVerossa ja verotuspäätöksen maksutiedoissa. Maksu käytetään kuitenkin tuloveroihin, vaikka maksaisit veron vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka olivat tilisiirtolomakkeissa ennen marraskuuta 2017.

Yhteisöjen tuloveroa voi maksaa myös OmaVerossa verkkomaksuna. OmaVeron kautta tehtyyn verkkomaksuun ei tarvitse itse täyttää maksutietoja, vaan tiedot siirtyvät OmaVerosta valmiiksi verkkopankin maksupohjaan.

Ennakkoveron maksuerien määrä

Yhteisöjen ennakkovero määrätään tilikausittain. Ennakkoveron määrä vaikuttaa siihen, kuinka monta maksuerää tilikauden aikana on. Eriä on joko 2 tai 12, ja ne ovat yhtä suuria. Pienin maksuunpantava ennakkovero on 500 euroa. Tätä pienemmistä summista vero lasketaan vasta lopullisessa verotuksessa. Yli 500 euron ennakko jaetaan eriin seuraavasti:

   Ennakon määrä (euroa)     Maksuerien lukumäärä     Maksukuukaudet
               500 - 2 000                      2 tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi
                 yli 2 000                    12 tilikauden jokainen kuukausi

Ennakkoperintää voi täydentää maksamalla lisäennakkoa

Lisäennakko on 1.11.2017 lähtien korvannut yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakon täydennysmaksun. Lisäennakko on ennakko, jolla voi täydentää ennakkoperintää verovuoden päättymisen jälkeen. Verovuoden aikana ei voi maksaa lisäennakkoa, vaan silloin on haettava muutosta ennakkoveroon.

Lisäennakkoa voi hakea esimerkiksi OmaVerossa, jolloin siitä saa heti päätöksen. Tiedot lisäennakon maksamista varten näkyvät OmaVerossa ja päätöksessä.

Lisäennakko on aina maksettava yhdessä erässä. Jos lisäennakon maksaa vain osittain, maksamatta jätetylle osalle kertyy viivästyskorkoa. Lisäennakkoa voi hakea useaan kertaan: voit tehdä uuden hakemuksen, jos huomaat, että lisäennakko ei riitäkään.

Kun haet lisäennakkoa verovuoden päättymisen jälkeen OmaVerossa, saat valita lisäennakon eräpäivän. Se voi olla kuluva päivä tai viimeistään kolmen viikon päässä oleva päivä. Eräpäivän on kuitenkin aina oltava pankkipäivä. Voit maksaa lisäennakon myös ennen eräpäivää, mutta huojennettua viivästyskorkoa on silti maksettava eräpäivään saakka.

Jos maksat yhteisön ennakon täydennysmaksua 1.11.2017 tai sen jälkeen vanhoilla maksutiedoilla, maksu käytetään yhteisön tuloveroon.

Huojennetun viivästyskoron laskeminen ja maksaminen

1.11.2017 alkaen kaikki yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä ilman korkoa.

Yhden kuukauden jälkeen lisäennakolle alkaa kertyä huojennettua viivästyskorkoa. Korkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta alkaen lisäennakon eräpäivään asti. Huojennetun viivästyskoron määrän näet OmaVerosta tai päätöksestä. Huojennettu viivästyskorko maksetaan samalla maksulla kuin lisäennakko.

Huojennetun viivästyskoron korkoprosentti on korkolaissa tarkoitettu viitekorko, johon lisätään 2 prosenttiyksikköä. Korolla on kuitenkin vähimmäismäärä: korko on aina vähintään 0,5 %. Vuonna 2018 huojennettu viivästyskorko on 2 %.

Huojennettu viivästyskorko lasketaan verovuosittain, ei tilikausittain.

Lisäennakolle laskettavasta huojennetusta viivästyskorosta ei vähennetä 20:tä euroa, kuten jäännösveron korosta.

Huojennettua viivästyskorkoa ei voi vähentää tuloverotuksessa.

Myöhässä olevalle ennakkoverolle kertyy viivästyskorkoa

Jos ennakkoveroa ei makseta eräpäivänä, on maksettava myös viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen ennakon maksupäivään saakka. Viivästyskoron voi laskea OmaVerossa.

Vuonna 2018 viivästyskorko on 7 %. Viivästyskoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain.

Erääntyneestä verosta on huomautus kuukausittain muodostettavassa yhteenvedossa OmaVerossa. Jos ennakkoveroa ei ole maksettu huomautuksessa ilmoitettuna eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon. Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottoviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. Ulosotto perii verosta ulosottomaksun, vaikka vero maksettaisiin suoraan Verohallinnon tilille.

Avainsanat: