Henkilöasiakkaan ennakkoveron maksaminen

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maataloustalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Ennakkoveroa maksetaan tuloista, joista ei tehdä ennakonpidätystä. Verohallinto lähettää ennakkoverosta maksajalle päätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joiden mukaan verot maksetaan.

Ennakkoveroa maksetaan muun muassa elinkeinotoiminnan sekä maa- ja metsätalouden tulosta, vuokratuloista ja omaisuuden myyntivoitoista. Jos asiakkaalla on tällaisia tuloja, hänen on itse ilmoitettava niistä Verohallinnolle ennakkoveron määräämistä varten. Asiakkaan on annettava tuloista arvio tai tiedot, joiden perusteella Verohallinto laskee ja määrää ennakkoveron. Verohallinto lähettää ennakkoverosta asiakkaalle päätöksen ja tilisiirtolomakkeet. Jos tulot pysyvät ennallaan seuraavina vuosina, Verohallinto lähettää ennakkoveropäätöksen ja tilisiirrot viran puolesta. Asiakkaan oman ilmoituksen ja aiempien vuosien tietojen lisäksi Verohallinto voi käyttää myös muualta saamaansa tietoa.

Ennakkoveron eräpäivä

Ennakkoveropäätökseen ja tilisiirtolomakkeisiin on merkitty kunkin erän määrä ja eräpäivä. Eräpäivä on kuukauden 23. päivä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia.

Ennakkoveron erien määrä

Henkilöasiakkaat maksavat ennakkoveroa joko kahdessa tai useamassa yhtä suuressa erässä. Pienin maksettavaksi määrättävä ennakkovero on 170 euroa. Tätä pienemmistä summista verot lasketaan lopullisessa verotuksessa. Suuremmat ennakot jaetaan eriin seuraavasti:

Ennakon määrä, euroa Ennakkoveron erien lukumäärä Maksukuukaudet
170 - 500 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500, mutta enintään 1 700 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700, mutta enintään 10 000 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000 12 tammikuu - joulukuu

Käytä maksaessasi oikeaa viitenumeroa

Kun maksat ennakkoveroa, käytä aina tilisiirtolomakkeeseen merkittyä pankkitilinumeroa ja viitenumeroa. Jokaisella ennakkoveron erällä on oma viitenumero. 

Tilisiirrolla maksettaessa käytetään kansainvälistä pankkiviitettä eli RF-viitettä. Viitettä käytetään maksamisessa samalla tavalla kuin viitenumeroa. RF-viite kirjoitetaan kokonaan, myös kirjaimet RF (esimerkiksi RF55 5305 8282 8282 8091 0197). Jos RF-viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Tilisiirron oikeassa yläkulmassa on kuviokoodi (QR-koodi), joka helpottaa maksamista mobiililaitteilla. 

Ennakkovero luetaan verotuksessa hyväksi sen suuruisina kuin ne on maksettu.

Voit maksaa ennakkoveron e-laskulla tai suoramaksulla

Tilaa e-lasku verkkopankissasi tai tee suoramaksutoimeksianto pankkisi kanssa, niin maksaminen on vaivatonta eikä veron eräpäivä unohdu. Tee e-laskutilaus tai suoramaksutoimeksianto viimeistään noin kolme viikkoa ennen eräpäivää.

Jos tilaat nyt tai olet tilannut jo aiemmin e-laskun kiinteistöverosta tai jäännösverosta, saat e-laskun myös mahdollisesta ennakkoverosta. Samoin jos tilaat e-laskun ennakkoverosta, saat sen myös jatkossa kiinteistöverosta ja jäännösverosta. Sama menettely koskee suoramaksua.

Jos et halua maksaa ennakkoveroa e-laskulla tai suoramaksulla, voit perua tilauksen tai toimeksiannon. Huomioithan, että samalla perut kuitenkin myös kiinteistöveroa ja jäännösveroa koskevan e-laskun tai suoramaksun.

Tilisiirtolomakkeiden tilaaminen

Voit tilata tarvittaessa uudet tilisiirtolomakkeet ennakkoveron maksamista varten. Saat uudet tilisiirtolomakkeet postitse noin viikon kuluessa tilauksen tekemisestä. Tilisiirtolomakkeet lähetetään Verohallinnon asiakastiedoissa olevaan osoitteeseen. Jos maksueriä on useampi kuin yksi, saat tilisiirrot kaikista eristä. Tilaa tilisiirtolomakkeet

Ennakkoveron viivästysseuraamukset

Jos maksat ennakkoveron myöhässä, sinun on maksettava myös viivekorkoa. Voit maksaa viivekoron samalla tilisiirtolomakkeella kuin ennakkoveron. Viivekoron määrän voit laskea viivekorkolaskurilla. Viivekorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Viivekoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2018 viivekorko on 7 %. Viivekoron vähimmäismäärä on 3 euroa.

Verohallinto lähettää maksamatta jääneestä ennakkoverosta maksumuistutuksen eräpäivää seuraavassa kuussa.

Esimerkiksi 23.5. erääntyneen ennakkoveron maksumuistutuksen eräpäivä on 6.7. Jos ennakkoveroa ei makseta maksumuistutuksen eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon.

Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottomiehelle tämän antamien ohjeiden mukaan. Ulosottomies perii ulosottomaksun, vaikka maksaisit ennakkoveron suoraan Verohallinnon tilille.

Ennakkoveron viivekoron vaikutus jäännösveron korkoon

Verovuoden verotuksessa otetaan huomioon se ennakko, joka on maksettu viimeistään 30.9. eli kuukautta ennen verovuoden verotuksen päättymistä. Jos ennakkoa ei ole maksettu ajoissa, ne tulevat maksettavaksi jäännösveroina.

Jäännösveron koron perimistä on rajattu sellaisissa tapauksissa, joissa jäännösvero aiheutuu maksamattomasta ennakkoverosta. Rajaus on tehty siksi, ettei pääomalle perittäisi samanaikaisesti kahta eri korkoa (jäännösveron korkoa ja ennakkoverojen viivekorkoa).

  • Jäännösveron korkoa ei peritä sille osalle jäännösveroa, joka aiheutuu ennakoiden maksamatta jättämisestä. Ennakkoverolle lasketaan viivekorkoa jäännösveron ensimmäiseen eräpäivään saakka.
    Esimerkki: Ennakkoveron eräpäivä on ollut 23.6.2017, mutta veroa ei ole maksettu viimeistään 30.9.2018. Ennakkoverolle lasketaan viivekorkoa 24.6.2017 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään.
  • Jos osa jäännösverosta ei johdu maksamattomasta ennakosta, tälle osalle lasketaan jäännösveron korko normaaliin tapaan. Vuoden 2017 jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2018 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään.

Jos ennakkoveroa jätetään maksamatta, Verohallinto laskee ja määrää ennakkoverolle viivekoron viimeistään siinä vaiheessa, kun vuoden lopullista verotusta lasketaan. Näin menetellään, vaikka ennakkovero olisi aiheeton, jollei ennakon poistamista ole erikseen haettu.

Huom . Jos sinulla on kysyttävää ennakkoveron maksamisesta, soita maksuliikenteen palvelunumeroon 029 497 026 (pvm/mpm).

Jos haluat muuttaa ennakkoveroja, soita:

  • henkilöasiakkaiden palvelunumeroon 029 497 000 (pvm/mpm)
  • ammatin- ja liikkeenharjoittajien ja yhtymien palvelunumeroon 029 497 004 (pvm/mpm).

Avainsanat: