Usein kysyttyä – henkilöasiakkaat

Milloin rakennusurakasta täytyy ilmoittaa Verohallintoon?

Urakkailmoitus tehdään, kun yritys tilaa rakentamispalvelua, rakennustelineiden pystytys- ja purkutyötä tai vuokraa työvoimaa yli 15 000 eurolla.

Työntekijöistä täytyy tehdä ilmoitus, kun työmaa on yhteinen eli samalla työmaalla toimii samanaikaisesti useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä. Työmaa on yhteinen myös silloin, jos työnantajat toimivat työmaalla peräkkäin ja toiminnalla on ajallinen tai sopimukseen perustuva yhteys. Ilmoitusvelvollisuus työmaalla alkaa, kun ensimmäinen työntekijä aloittaa työt. Lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta: Rakentamisilmoitukset.

Miten maksujärjestelyä haetaan ja voinko hakea sitä toisen henkilön puolesta?

Maksujärjestelyä voit hakea sähköisellä lomakkeella (vero.fi/maksujärjestely).

Yksityishenkilön maksujärjestelyä voi hakea joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Jos pyydät maksujärjestelyä toisen puolesta, tarvitset valtakirjan. Yrityksen maksujärjestelyä voi hakea vain henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus tai jonka yhtiö on erikseen valtuuttanut valtakirjalla.

Jos kyse on kuolleen henkilön maksamattomista veroista tai kuolinpesän veroista, maksujärjestelyä voi hakea pesän asioita hoitava kuolinpesän osakas, jolla on kaikkien pesän osakkaiden antama valtakirja. Osakkaat voivat antaa valtakirjan myös ulkopuoliselle henkilölle.

Mistä löydän veronumeron?

Löydät veronumerosi verokortista sekä Verokortti verkossa -palvelusta.

Kuolinpesälle on tulossa veronpalautusta, mitä minun täytyy ottaa huomioon?

Kuolinpesän saama veronpalautus maksetaan kuolinpesän pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallinnolle, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä. Alle 15 euron suuruinen veronpalautus maksetaan maksuosoituksena vain asiakkaan pyynnöstä.

Verohallinto ei voi jakaa kuolinpesän veronpalautusta kuolinpesän osakkaille. Lue lisää veronpalautuksen maksamisesta kuolinpesälle.

Olen antamassa lapselleni rahaa lahjaksi, meneekö siitä lahjaveroa?

Lahjaveroa on maksettava, kun omaisuus siirtyy toiselle henkilölle lahjana ja lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, kun samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä. Lahjaveroilmoituksen voit tehdä OmaVerossa. Katso video: Näin annat lahjaveroilmoituksen.

Mistä löydän OmaVeron viitenumeron?

Viitenumeron löydät OmaVeron etusivulta Toiminnot-kohdasta Maksa veroja.

Mitä tietoja perukirjassa pitää olla?

Perukirjasta täytyy löytyä seuraavat tiedot:

 • vainajan perilliset
 • leski
 • mahdolliset toissijaiset perilliset
 • testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja
 • perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja vastaanottavan pesänhoitajan yhteystiedot
 • perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuussuhde vainajaan
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso
 • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat
 • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • ilmoitus siitä, pitääkö leski hallinta-oikeuden esimerkiksi yhteiseen kotiin
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • mahdolliset ennakkoperinnöt (myös leskeltä saadut) ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa (lahjan saantiajankohta, arvo ja laatu)
 • vakuutuskorvaukset ja niiden edunsaajat
 • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat

Liitä perukirjaan mahdolliset testamentit, avioehtosopimus ja ositus sekä perinnönjakokirjat. Lue lisää perunkirjoituksesta tai perukirjasta.

Tulostaminen OmaVerossa ei onnistu, mitä teen?

OmaVerossa tulostettava päätös tai kirje avautuu uuteen välilehteen internet-selaimen asetuksista riippuen. Jos tulostus ei onnistu, salli selaimesi ponnahdusikkunat ja yritä uudelleen. Löydät ohjeet eri selaimille OmaVero-palvelun käyttöohjeista: Tulostaminen.

Saanko veronpalautusta, jos minulla maksamatonta verovelkaa?

Jos sinulla on maksamatonta verovelkaa, palautus kuitataan saataville eli et saa palautusta. Näin menetellään myös, vaikka sinulla olisi Verohallinnon kanssa sovittu maksujärjestely.

Olen myynyt kiinteistön, pitääkö siitä ilmoittaa?

Jos myyt sijoitusasunnon tai vapaa-ajan asunnon, myyntivoitosta on maksettava veroa. Myös oman asunnon myyntivoitosta menee vero, jos vakituista asuntoa koskevat ehdot eivät täyty. Myyntivoitto verotetaan sen vuoden tulona, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty. Kiinteistön luovutuksesta pitää ilmoittaa. Ilmoitus tehdään verovuoden Veroilmoitus verkossa palvelussa tai Verohallinnon lomakkeella 9- laskelma luovutusvoitosta tai tappiosta.

Autan tytärtäni opiskelukuluissa, onko se lahjaa hänelle?

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa lahjasta, joka on käytetty toisen kasvatusta tai koulutusta varten tai toisen elatukseksi. Edellytyksenä on, että lahja on annettu sellaisessa muodossa, ettei lahjansaajalla ole mahdollisuutta käyttää lahjaa muuhun tarkoitukseen. Jos lahja annetaan lapselle rahana, sitä pidetään verotettavana lahjana, koska rahat voisi käyttää muuhunkin kuin opiskelumaksuihin. Esimerkiksi suoraan yliopistolle maksettuja lukukausimaksuja voidaan pitää opiskelukuluina.

Olen saamassa veronpalautusta, mutta minulla on rästissä maksamattomia veroja. Saanko kuitenkin palautuksen itselleni?

Jos sinulla on maksamatonta verovelkaa, palautus kuitataan saataville eli et saa palautusta. Näin menetellään myös, vaikka sinulla olisi Verohallinnon kanssa sovittu maksujärjestely.

Milloin veronpalautukset maksetaan?

Verovuoden 2017 ennakonpalautukset eli veronpalautukset maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille 11.12.2018. Veronpalautukset ovat pankkitileillä 11.12. päivän aikana. Veronpalautuksen määrän näet verotuspäätöksestä. Tietoa ei näe vero.fi:stä.

Muista tarkistaa, että tilinumerosi on oikein. Verohallinnon tiedossa oleva tilinumero on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen ja verotuspäätökseen Jos tilinumerossa on virhe tai se on muuttunut tai haluat antaa tilinumeron uutena tietona, ilmoita uusi tilinumero OmaVerossa. Lue lisää veronpalautuksista. 

Saanko tilattua verovelkatodistuksen OmaVerosta?

Verovelkatodistuksen tai todistuksen verojen maksamisesta voi tilata marraskuusta 2017 alkaen OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Mistä saan kiinteistöveron tilisiirtolomakkeet?

Voit tilata uudet tilisiirtolomakkeet kiinteistöveron maksamista varten tällä lomakkeella. Jos sinulla on kaksi erää, saat tilisiirrot molemmista eristä. Tilisiirtolomakkeiden toimitusaika on noin viikko ja ne postitetaan Verohallinnon asiakastiedoissa olevaan osoitteeseen. Kiinteistöveron eräpäivät ovat 3.9.2018 ja 15.10.2018.

Miksi kiinteistöveron toinen erä on kuitattu veronpalautuksista? Olen maksanut sen hiukan myöhässä.

Kiinteistöveron toinen erä on kuitattu veronpalautuksista, jos se on ollut maksamatta 31.10. Jos olet maksanut toisen erän 31.10. jälkeen eikä sinulla ole muita verovelkoja, ylimääräinen maksu palautetaan tilillesi automaattisesti kahden viikon kuluessa. Jos et ole ilmoittanut tilinumeroasi Verohallinnolle, voit ilmoittaa sen helposti OmaVerossa.

Haluan tehdä muutoksia verokorttiin, mistä saan apua?

Muutokset on kätevintä tehdä itse osoitteessa vero.fi/verokortti. Neuvomme sinua chatissa, puhelimitse tai verotoimistoissa.

Miten ja milloin annan vuosi-ilmoituksen?

Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Nämä tiedot annetaan vuosi-ilmoituksella. Myös kotitalouden on annettava vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista.

Vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, jos tulonsaajia on viisi tai enemmän. Sähköisesti vuosi-ilmoituksen voi antaa Lomake.fi-palvelussa, Ilmoitin.fi-palvelussa tai Tyvi-palveluntarjoajien kautta. Lue lisää vuosi-ilmoituksen antamisesta sähköisesti.

Jos vuosi-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, se lähetetään postitse lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. Vuosi-ilmoituslomakkeet löydät vero.fi:stä.

Vuosi-ilmoitus on annettava yleensä suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Osalla vuosi-ilmoituksista on poikkeava jättöaika. Lisätietoa vuosi-ilmoituksen antamisesta ja jättöajoista: Vuosi-ilmoituksen antaminen

Haluan maksaa arvonlisäveroa, mistä löydän tili- ja viitenumeron?

Maksutiedot saat OmaVerosta. Käytä arvonlisäveroa maksaessasi oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Näin löydät oma-aloitteisten verojen viitenumeron OmaVerosta. Vanha verotilin viitenumero on käytössä vielä toistaiseksi ja maksut kohdistuvat oikein. Ota kuitenkin oma-aloitteisten verojen viitenumero käyttöön mahdollisimman pian, jotta maksut kohdistuvat jatkossakin oikein.

Voit myös maksaa arvonlisäveron OmaVeron kautta, jolloin maksun tiedot siirtyvät suoraan verkkopankin maksupohjaan.

Ohjeita ja videoita OmaVeron käyttämisestä löydät täältä.

Maksutiedot saat tarvittaessa myös palvelunumerosta 029 497 026.

Miksi sain maksukehotuksen jäännösverosta, vaikka olen jo maksanut sen?

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, jaetaan summa kahteen maksuerään. Olet saattanut maksaa ensimmäisen erän ja maksukehoitus liittyy toiseen, vielä maksamattomaan olevaan erään. Lue lisää jäännösveron maksamisesta.

En ole saanut vielä veroilmoitustani, miten toimin?

Henkilöasiakkaiden esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat asiakkaille huhtikuun loppuun mennessä. Täydennyksiä omaan veroilmoitukseesi voit tehdä verkossa osoitteessa vero.fi/veroilmoitus jo nyt. Henkilöasiakkaiden veroilmoitusten viimeiset palautuspäivät ovat 8.5. ja 15.5.

Lue lisää veroilmoituksesta.

Sain kiinteistöverotuspäätöksen. Miten muutan tietoja?

Tarkista postitse saapunut kiinteistöverotuspäätös. Jos kaikki tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, tee muutokset Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen korjauspäivä on merkitty etusivulle. Se on joko 8.5.2018 tai 15.5.2018. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 30.4.2018.

Miksi en löydä tarvitsemaani tilinumeroa vero.fi:stä?

Pelkällä tilinumerolla et voi maksaa veroja. Vaikka sinulla olisikin tiedossasi oikea tilinumero, tarvitset veroja maksaaksesi tilinumeron lisäksi myös oikean viitenumeron. Viitenumero kohdistaa maksun tarkoittamallesi verolle.

Maksutiedot, kuten tilinumero ja viitenumero, ovat nähtävissä maksettavana olevasta verosta riippuen joko sinulle lähetetyistä tilisiirroista, verotuspäätöksen maksutiedoista tai OmaVero-palvelusta (vero.fi/omavero). Maksutiedot saat tarvittaessa myös palvelunumerosta 029 497 026.

Ohjeita ja videoita OmaVeron käyttämisestä löydät täältä.

Miksi verkkopankkiini saapuneessa ennakkoveron e-laskussa lukee kiinteistövero?

Joidenkin pankkien asiakkailla lukee verkkopankkiin saapuneen e-laskun laskutusaiheena kiinteistövero, vaikka itse lasku on ennakkoverosta. E-lasku koskee silti ennakkoveroa ja sen voi maksaa huoletta.

Palautin jo veroilmoitukseni, mutta osa täydennyksistä jäi tekemättä. Miten toimin?

Voit lisätä täydennyksiä veroilmoitukseesi verkossa osoitteessa vero.fi/veroilmoitus viimeiseen palautuspäivään kello 23.59 asti. Näet aiemmin ilmoittamasi tiedot Asiakas ilmoittaa -sarakkeessa. Ilmoittamiasi tietoja voit muokata tai poistaa Avaa-linkistä.

Miten tilaan alaikäiselle lapselleni verokortin?

Tilaa verokortti puhelimitse numerosta 029 497 000. Jos lapsellasi on verkkopankkitunnukset, hän voi tilata sen itse Verokortti verkossa -palvelusta.

Lue lisää täältä.

Koska saan uuden verotuspäätöksen?

Jos olet korjannut esitäytettyä veroilmoitusta, saat syksyllä uuden verotuspäätöksen. Voit saada uuden verotuspäätöksen myös siksi, että Verohallinto on saanut korjattuja tietoja muualta, esim. työnantajalta. Postitus alkaa elokuussa. Uudet verotuspäätökset lähetetään satunnaisessa järjestyksessä siten, että päätökset ovat asiakkailla viimeistään lokakuun lopussa. Puolisot voivat saada päätökset eri aikaan.

Jos veroilmoituksen tiedoissa ei ole korjattavaa, esitäytetyn veroilmoituksen mukana keväällä tullut verotuspäätös, verotustodistus ja jäännösveron tilisiirtolomakkeet jäävät voimaan. Silloin sinulle ei lähetetä uutta verotuspäätöstä enää syksyllä.

Lue lisää verotuspäätöksestä

Miksi olen saanut uuden kiinteistöverotuspäätöksen?

Olet saanut uuden kiinteistöverotuspäätöksen, jos olet itse korjannut tietoja keväällä tai tietoja on korjattu Verohallinnon aloitteesta. Korjattu verotuspäätös on voitu muodostaa esimerkiksi sen vuoksi, että olet vaatinut tuloveroilmoituksellasi tuotantorakennusten menojäännöksistä poistoja. Kiinteistöveron maksamista varten saat uudet tilisiirtolomakkeet uuden kiinteistöverotuspäätöksen mukana. Kiinteistöveron eräpäivät ovat  3.9. ja 15.10.2018. Katso tarkemmat maksuohjeet.

Miksi en ole vielä saanut uutta verotuspäätöstä?

Jos olet korjannut veroilmoitusta tai Verohallinto on saanut muualta verotukseesi vaikuttavia tietoja, saat uuden verotuspäätöksen viimeistään lokakuun lopussa. Uudet verotuspäätökset lähetetään satunnaisessa järjestyksessä. Puolisot voivat saada päätökset eri aikaan.

Tarkista, että uuden verotuspäätöksen tiedot vastaavat itse ilmoittamiasi tietoja. Jos saat uuden verotuspäätöksen, vaikka et ole itse korjannut tietoja, vertaa uutta verotuspäätöstä keväällä tulleeseen. Jos verotuspäätöksessä on selvä virhe, ota yhteyttä päätöksessä olevaan palvelunumeroon. Näin tekniset virheet saadaan korjattua jo ennen verotuksen päättymistä (31.10.2018).

Veroilmoitukseen voi hakea muutosta myös verotuksen päättymisen jälkeen.