Usein kysyttyä – henkilöasiakkaat

Milloin rakennusurakasta täytyy ilmoittaa Verohallintoon?

Urakkailmoitus tehdään, kun yritys tilaa rakentamispalvelua, rakennustelineiden pystytys- ja purkutyötä tai vuokraa työvoimaa yli 15 000 eurolla.

Työntekijöistä täytyy tehdä ilmoitus, kun työmaa on yhteinen eli samalla työmaalla toimii samanaikaisesti useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä. Työmaa on yhteinen myös silloin, jos työnantajat toimivat työmaalla peräkkäin ja toiminnalla on ajallinen tai sopimukseen perustuva yhteys. Ilmoitusvelvollisuus työmaalla alkaa, kun ensimmäinen työntekijä aloittaa työt. Lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta: Rakentamisilmoitukset.

Miten maksujärjestelyä haetaan ja voinko hakea sitä toisen henkilön puolesta?

Maksujärjestelyä voit hakea sähköisellä lomakkeella (vero.fi/maksujärjestely).

Yksityishenkilön maksujärjestelyä voi hakea joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Jos pyydät maksujärjestelyä toisen puolesta, tarvitset valtakirjan. Yrityksen maksujärjestelyä voi hakea vain henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus tai jonka yhtiö on erikseen valtuuttanut valtakirjalla.

Jos kyse on kuolleen henkilön maksamattomista veroista tai kuolinpesän veroista, maksujärjestelyä voi hakea pesän asioita hoitava kuolinpesän osakas, jolla on kaikkien pesän osakkaiden antama valtakirja. Osakkaat voivat antaa valtakirjan myös ulkopuoliselle henkilölle.

Mistä löydän veronumeron?

Löydät veronumerosi verokortista sekä Verokortti verkossa -palvelusta.

Kuolinpesälle on tulossa veronpalautusta, mitä minun täytyy ottaa huomioon?

Kuolinpesän saama veronpalautus maksetaan kuolinpesän pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallinnolle, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä.

Verohallinto ei voi jakaa kuolinpesän veronpalautusta kuolinpesän osakkaille. Lue lisää veronpalautuksen maksamisesta kuolinpesälle.

Olen antamassa lapselleni rahaa lahjaksi, meneekö siitä lahjaveroa?

Lahjaveroa on maksettava, kun omaisuus siirtyy toiselle henkilölle lahjana ja lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, kun samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä. Lahjaveroilmoituksen voit tehdä OmaVerossa. Katso video: Näin annat lahjaveroilmoituksen.

Mistä löydän OmaVeron viitenumeron?

Viitenumeron löydät OmaVeron etusivulta Toiminnot-kohdasta Maksa veroja.

Mitä tietoja perukirjassa pitää olla?

Perukirjasta täytyy löytyä seuraavat tiedot:

 • vainajan perilliset
 • leski
 • mahdolliset toissijaiset perilliset
 • testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja
 • perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja vastaanottavan pesänhoitajan yhteystiedot
 • perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuussuhde vainajaan
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso
 • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat
 • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • ilmoitus siitä, pitääkö leski hallinta-oikeuden esimerkiksi yhteiseen kotiin
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • mahdolliset ennakkoperinnöt (myös leskeltä saadut) ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa (lahjan saantiajankohta, arvo ja laatu)
 • vakuutuskorvaukset ja niiden edunsaajat
 • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat

Liitä perukirjaan mahdolliset testamentit, avioehtosopimus ja ositus sekä perinnönjakokirjat. Lue lisää perunkirjoituksesta tai perukirjasta.

Tulostaminen OmaVerossa ei onnistu, mitä teen?

OmaVerossa tulostettava päätös tai kirje avautuu uuteen välilehteen internet-selaimen asetuksista riippuen. Jos tulostus ei onnistu, salli selaimesi ponnahdusikkunat ja yritä uudelleen. Löydät ohjeet eri selaimille OmaVero-palvelun käyttöohjeista: Tulostaminen.

Saanko veronpalautusta, jos minulla maksamatonta verovelkaa?

Jos sinulla on maksamatonta verovelkaa, palautus kuitataan saataville eli et saa palautusta. Näin menetellään myös, vaikka sinulla olisi Verohallinnon kanssa sovittu maksujärjestely.

Olen myynyt kiinteistön, pitääkö siitä ilmoittaa?

Jos myyt sijoitusasunnon tai vapaa-ajan asunnon, myyntivoitosta on maksettava veroa. Myös oman asunnon myyntivoitosta menee vero, jos vakituista asuntoa koskevat ehdot eivät täyty. Myyntivoitto verotetaan sen vuoden tulona, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty. Kiinteistön luovutuksesta pitää ilmoittaa. Ilmoitus tehdään verovuoden Veroilmoitus verkossa palvelussa tai Verohallinnon lomakkeella 9- laskelma luovutusvoitosta tai tappiosta.

Autan tytärtäni opiskelukuluissa, onko se lahjaa hänelle?

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa lahjasta, joka on käytetty toisen kasvatusta tai koulutusta varten tai toisen elatukseksi. Edellytyksenä on, että lahja on annettu sellaisessa muodossa, ettei lahjansaajalla ole mahdollisuutta käyttää lahjaa muuhun tarkoitukseen. Jos lahja annetaan lapselle rahana, sitä pidetään verotettavana lahjana, koska rahat voisi käyttää muuhunkin kuin opiskelumaksuihin. Esimerkiksi suoraan yliopistolle maksettuja lukukausimaksuja voidaan pitää opiskelukuluina.

Olen saamassa veronpalautusta, mutta minulla on rästissä maksamattomia veroja. Saanko kuitenkin palautuksen itselleni?

Jos sinulla on maksamatonta verovelkaa, palautus kuitataan saataville eli et saa palautusta. Näin menetellään myös, vaikka sinulla olisi Verohallinnon kanssa sovittu maksujärjestely.

Miksi sain uuden verotuspäätöksen, vaikka en korjannut keväällä veroilmoitustani?

Voit saada uuden verotuspäätöksen, vaikka et olisikaan itse tehnyt muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseesi. Tällöin Verohallinto on saanut muualta, esim. työnantajaltasi lisätietoja, jotka vaikuttavat verotukseesi. Uuden verotuspäätöksen saat myös, jos puolisosi on tehnyt omaan veroilmoitukseensa hänen verotustaan koskevia muutoksia.

Saat uuden päätöksen postitse kotiin viimeistään lokakuun lopussa. Lue lisää veroilmoituksesta ja verotuspäätöksestä.

Milloin veronpalautukset maksetaan?

Verovuoden 2016 ennakonpalautukset eli veronpalautukset maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille 5.12.2017. Veronpalautukset ovat pankkitileillä 5.12. päivän aikana. Veronpalautuksen määrän näet verotuspäätöksestä. Tietoa ei näe vero.fi:stä.

Muista tarkistaa, että tilinumerosi on oikein. Verohallinnon tiedossa oleva tilinumero on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen ja verotuspäätökseen Jos tilinumerossa on virhe tai se on muuttunut tai haluat antaa tilinumeron uutena tietona, ilmoita uusi tilinumero OmaVerossa. Lue lisää veronpalautuksista. 

En pysty maksamaan kiinteistöveroni 2. erää eräpäivänä 16.10., mitä teen?

Jos et maksa kiinteistöveroa eräpäivään mennessä, saat siitä yhden maksumuistutuksen. Kiinteistöveron 2. erästä lähetetyn maksumuistutuksen eräpäivä on 7.12.2017. Maksumuistutuksessa on huomioitu verolle kertynyt korko. 

Miten ilmoitan tilinumeroni OmaVerossa, että saan veronpalautuksen tililleni?

Tilinumero pitää ilmoittaa OmaVerossa (vero.fi/omavero) viimeistään 24.11., niin saat joulukuussa maksettavan veronpalautuksen tilillesi. Kirjaudu ensin sisään OmaVeroon. Ilmoittaaksesi uuden tai muuttuneen tilinumeron, valitse etusivulta Ilmoita tilinumero. Kirjoita oikea tilinumero kohtaan Tilinumero (IBAN) ja paina Lähetä. Uusi tilinumero näkyy OmaVerossa heti ilmoittamisen jälkeen.

Voiko veronpalautuksen saada etukäteen?

Verovuoden 2016 veronpalautukset maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille 5.12. päivän aikana. Et voi saada veronpalautusta etukäteen. Jotkut pikalainayritykset markkinoivat veronpalautusten maksamista etukäteen. Verohallinto ei tee yhteistyötä näiden yritysten kanssa. Huomioithan, että jos olet aiemmin ilmoittanut Verohallinnolle pikalainayrityksen tilinumeron, se on tallennettu asiakastietoihimme. Sinun tulee ilmoittaa Verohallinnolle oma tilinumerosi saadaksesi veronpalautuksen jatkossa omalle tilillesi. Tilinumeron voi ilmoittaa veronpalautuksia varten OmaVerossa (vero.fi/omavero) 24.11. mennessä.

Saanko tilattua verovelkatodistuksen OmaVerosta?

Verovelkatodistuksen tai todistuksen verojen maksamisesta voi tilata marraskuusta 2017 alkaen OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Milloin voin tilata verokortin vuodelle 2018?

Voit tehdä ja tulostaa vuoden 2018 verokortin itse 13.12.2017 alkaen osoitteessa vero.fi/verokortti.

Verohallinnon postittamat verokortit tulevat kotiin viimeistään 16.1.2018. Uudet verokortit tulevat  voimaan 1.2.2018.

Jos tarvitset vielä vuoden 2017 verokortin, tee se:

 • 12.12. kello 7.30 mennessä verkossa
 • 12.-29.12. puhelimitse 029 497 000 tai verotoimistossa.

Mistä saan jäännösveron tilisiirtolomakkeet?

Voit tilata uudet tilisiirtolomakkeet jäännösveron maksamista varten tällä lomakkeella. Jos sinulla on kaksi erää, saat tilisiirrot molemmista eristä. Tilisiirtolomakkeiden toimitusaika on noin viikko ja ne postitetaan Verohallinnon asiakastiedoissa olevaan osoitteeseen. Jäännösveron eräpäivät ovat 29.11.2017 ja 1.2.2018.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2017