Usein kysyttyä

Pihallamme kaadetaan puita. Voiko siitä saada kotitalousvähennystä?

Piha-alueella tapahtuva polttopuiden teko ja kasaus, pihapuiden kaato sekä pihapuiden oksien karsinta oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Jos näissä töissä käytetään konetta, kuten traktoria, klapikonetta tai nosturia, voi niidenkin työnosuudesta saada kotitalousvähennyksen. Pihapuulla tarkoitetaan tässä esimerkiksi omakotitalon nurmialueella olevaa yksittäistä puuta, joka on lahonnut ja se kaadetaan sen vuoksi.

Kotitalousvähennystä ei voi saada piha-alueen ulkopuolella tapahtuvasta puunkaatotyöstä, eikä piha-alueen laajentamiseen liittyvistä puunkaatotöistä. Kotitalousvähennykseen ei oikeuta myöskään uudisrakentamiseen ja siihen verrattavaan rakentamiseen liittyvät puidenkaatotyöt.

Minulla on verovelkaa, jota en saa maksettua eräpäivään mennessä. Voinko hakea velalle maksujärjestelyä ja mitkä ovat sen edellytykset?

Veron maksamiseen voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksujärjestelyä voi hakea eräpäivän jälkeen. Verohallinto myöntää maksujärjestelyn, jos sen edellytykset  täyttyvät. Maksujärjestelyn ajalta on maksettava veron alkuperäisen eräpäivän jälkeen kertyvää korkoa. Maksujärjestelyn edellytyksenä on, että veroja ei ole ulosotossa perittävänä, kaikki veroilmoitukset on annettu Verohallinnolle ja mahdollisen Verohallinnon kanssa aiemmin tehdyn maksujärjestelyn verot on maksettu. Lisää tietoa löydät Maksujärjestely-sivulta.

Milloin rakennusurakasta täytyy ilmoittaa Verohallintoon?

Urakkailmoitus tehdään, kun yritys tilaa rakentamispalvelua, rakennustelineiden pystytys- ja purkutyötä tai vuokraa työvoimaa yli 15 000 eurolla.

Työntekijöistä täytyy tehdä ilmoitus, kun työmaa on yhteinen eli samalla työmaalla toimii samanaikaisesti useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä. Työmaa on yhteinen myös silloin, jos työnantajat toimivat työmaalla peräkkäin ja toiminnalla on ajallinen tai sopimukseen perustuva yhteys. Ilmoitusvelvollisuus työmaalla alkaa, kun ensimmäinen työntekijä aloittaa työt. Lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta: Rakentamisilmoitukset.

Milloin yrityksen ennakonpalautukset maksetaan?

Yhteisöjen verotus päättyy kymmenen kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Palautukset maksetaan yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 7. päivänä. Jos palautuspäivä ei ole pankkipäivä, palautus maksetaan seuraavana pankkipäivänä. Esimerkiksi jos yhtiön tilikausi päättyy 31.12.2016, verotus päättyy 31.10.2017 ja ennakonpalautus maksetaan 7.12.2017.

Miten maksujärjestelyä haetaan ja voinko hakea sitä toisen henkilön puolesta?

Maksujärjestelyä voit hakea joko sähköisellä lomakkeella (vero.fi/maksujärjestely), soittamalla palvelunumeroomme  029 497 028 tai vapaamuotoisella kirjeellä. Postita kirje osoitteeseen Verohallinto, Perintä, PL 6002, 00052 VERO.

Yksityishenkilön maksujärjestelyä voi hakea joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Jos pyydät maksujärjestelyä toisen puolesta, tarvitset valtakirjan. Yrityksen maksujärjestelyä voi hakea vain henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus tai jonka yhtiö on erikseen valtuuttanut valtakirjalla.

Jos kyse on kuolleen henkilön maksamattomista veroista tai kuolinpesän veroista, maksujärjestelyä voi hakea pesän asioita hoitava kuolinpesän osakas, jolla on kaikkien pesän osakkaiden antama valtakirja. Osakkaat voivat antaa valtakirjan myös ulkopuoliselle henkilölle.

Mistä löydän veronumeron?

Löydät veronumerosi verokortista sekä Verokortti verkossa -palvelusta  kohdasta 3/4. Voit myös soittaa palvelunumeroomme 029 497 070, niin virkailijamme antaa sinulle veronumeron ja tarvittaessa aktivoi sen.

Kuolinpesälle on tulossa veronpalautusta, mitä minun täytyy ottaa huomioon?

Kuolinpesän saama veronpalautus maksetaan kuolinpesän pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallinnolle, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä.

Verohallinto ei voi jakaa kuolinpesän veronpalautusta kuolinpesän osakkaille. Tarkempaa tietoa löydät täältä.

Mistä löydän OmaVerossa samat tiedot kuin aikaisemmin verotiliotteelta?

Verotiliotteen on korvannut OmaVero-palvelusta löytyvä yhteenveto. Palvelun kautta voit seurata tietoja jo ennen yhteenvedon muodostamista. Yhteenveto muodostetaan aina kalenterikuukauden viimeisenä päivänä ja näytetään OmaVerossa. Yhteenvetoa ei kuitenkaan muodosteta, jos kalenterikuukauden aikana ei ole ollut oma-aloitteisten verojen tapahtumia. Löydät asiasta lisää tietoa sivulta: Yhteenveto ja sen tarkistaminen. Katso myös video: Näin tarkistat yhteenvedon OmaVerossa.

Maksoin juuri arvonlisäveron, miksi maksu ei näy OmaVerossa?

Maksu kirjautuu OmaVeroon todellisen maksupäivän mukaan. Maksun kirjautumiseen menee yleensä 1-2 pankkipäivää, eli se ei näy OmaVerossa heti.

Olen antamassa lapselleni rahaa lahjaksi, meneekö siitä lahjaveroa?

Lahjaveroa on maksettava, kun omaisuus siirtyy toiselle henkilölle lahjana ja lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, kun samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä. Lahjaveroilmoituksen voit tehdä OmaVerossa. Katso video: Näin annat lahjaveroilmoituksen.

Mistä löydän OmaVeron viitenumeron?

Viitenumeron löydät OmaVeron etusivulta Toiminnot-kohdasta Maksa veroja tai hae palautusta.

Olen ilmoittanut palautukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa. Milloin palautus maksetaan?

Verohallinto maksaa palautuksen palautusajankohdan ja -rajan mukaisesti, kun oikeus palautukseen on selvitetty eikä palautusta käytetä veron tai muun saatavan suoritukseksi. Keskimääräinen käsittelyaika on noin 1-3 viikkoa.
Palautusajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus heti käsittelyn jälkeen. Muutokset palautusajankohtaan ja -rajaan voi tehdä OmaVero-palvelussa.

Ennakkoveroni on liian suuri. Voinko jättää yhden erän maksamatta?

Jos ennakkoverosi on liian pieni tai iso, sinun täytyy hakea siihen muutosta. Voit tehdä muutoksen Verokortti verkossa -palvelussa. Arvioi yritystulosi kohtaan ennakonkannon alaiset yritystulot. Voit ilmoittaa muutoksesta myös soittamalla palvelunumeroomme 029 497 004.

Mitä tietoja perukirjassa pitää olla?

Perukirjasta täytyy löytyä seuraavat tiedot:

 • vainajan perilliset
 • leski
 • mahdolliset toissijaiset perilliset
 • testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja
 • perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja vastaanottavan pesänhoitajan yhteystiedot
 • perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuussuhde vainajaan
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso
 • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat
 • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • ilmoitus siitä, pitääkö leski hallinta-oikeuden esimerkiksi yhteiseen kotiin
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • mahdolliset ennakkoperinnöt (myös leskeltä saadut) ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa (lahjan saantiajankohta, arvo ja laatu)
 • vakuutuskorvaukset ja niiden edunsaajat
 • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat

Liitä perukirjaan mahdolliset testamentit, avioehtosopimus ja ositus sekä perinnönjakokirjat. Lue lisää täältä.

Olen tehnyt remonttia kesämökillä. Tarvitseeko tästä ilmoittaa?

Rakennusluvan alaiset työt täytyy ilmoittaa kotitalouden rakentamisilmoituksella. Saat todistuksen noin viikon sisällä siitä, kun teet ilmoituksen. Löydät sähköisen ilmoituslomakkeen täältä. Ilmoitusvelvollisuudesta enemmän täällä.

Tulostaminen OmaVerossa ei onnistu, mitä teen?

OmaVerossa tulostettava päätös tai kirje avautuu uuteen välilehteen internet-selaimen asetuksista riippuen. Jos tulostus ei onnistu, salli selaimesi ponnahdusikkunat ja yritä uudelleen. Löydät ohjeet eri selaimille OmaVero-palvelun käyttöohjeista: Tulostaminen.

Voinko itse tulostaa verovelkatodistuksen?

Todistuksen voi tulostaa itse OmaVero-palvelusta tilauksen käsittelyn jälkeen.

Miten haen yhteisön ennakkoveroihin muutosta?

Muutos haetaan lomakkeella 5017. Hakemuksen voi lähettää myös sähköisesti, jos annat sen sähköisen veroilmoituksen liitteenä. Huomioi, ettei Verohallinto tee muutoksia ennakkoveroihin puhelimitse. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakkomenettelyyn on tulossa muutoksia. Lisätietoa muutoksista.

Saanko veronpalautusta, jos minulla maksamatonta verovelkaa?

Jos sinulla on maksamatonta verovelkaa, palautus kuitataan saataville eli et saa palautusta. Näin menetellään myös, vaikka sinulla olisi Verohallinnon kanssa sovittu maksujärjestely.

Sain kehotuksen antaa puuttuvan arvonlisävero- tai työnantajailmoituksen. Pitääkö minun maksaa verot Verohallinnon arvion mukaisesti ja voinko saada lisäaikaa ilmoituksen antamiselle?

Lisäaikaa ilmoituksen antamiselle ei myönnetä. Jos annat ilmoituksen kehotuksen eräpäivän jälkeen ja Verohallinto on tehnyt verosta arviopäätöksen, niin Verohallinto oikaisee arviopäätöksen oman ilmoituksesi saapuessa. Sinulle jää maksettavaksi ilmoittamasi vero ja myöhästymissanktiot.

Tein palautuspyynnön OmaVerossa, milloin saan palautuksen?

Verohallinto maksaa palautuksen asiakkaan valitseman palautusajankohdan ja -rajan mukaisesti, kun oikeus palautukseen on selvitetty eikä palautusta käytetä veron tai muun saatavan suoritukseksi. Jos palautusten yhteismäärä on alle 20 euroa, summaa ei palauteta. Lisätietoja asiasta löydät täältä. Tarvittaessa voit soittaa asiakaspalveluumme 029 497 026.

Olen myynyt kiinteistön, pitääkö siitä ilmoittaa?

Jos myyt sijoitusasunnon tai vapaa-ajan asunnon, myyntivoitosta on maksettava veroa. Myös oman asunnon myyntivoitosta menee vero, jos vakituista asuntoa koskevat ehdot eivät täyty. Myyntivoitto verotetaan sen vuoden tulona, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty. Kiinteistön luovutuksesta pitää ilmoittaa. Ilmoitus tehdään verovuoden Veroilmoitus verkossa palvelussa tai Verohallinnon lomakkeella 9- laskelma luovutusvoitosta tai tappiosta.

Autan tytärtäni opiskelukuluissa, onko se lahjaa hänelle?

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa lahjasta, joka on käytetty toisen kasvatusta tai koulutusta varten tai toisen elatukseksi. Edellytyksenä on, että lahja on annettu sellaisessa muodossa, ettei lahjansaajalla ole mahdollisuutta käyttää lahjaa muuhun tarkoitukseen. Jos lahja annetaan lapselle rahana, sitä pidetään verotettavana lahjana, koska rahat voisi käyttää muuhunkin kuin opiskelumaksuihin. Esimerkiksi suoraan yliopistolle maksettuja lukukausimaksuja voidaan pitää opiskelukuluina.

Olen kadottanut kiinteistöveron tilisiirron, miten saan maksutiedot?

Jos maksutietosi ovat kateissa, voit tiedustella niitä esimerkiksi vero.fi:n chatista (vero.fi/kiinteistoveronmaksaminen) 1.-5.9. klo 9-16.15 välisenä aikana. Eräpäivänä 4.9. chat on auki klo 19 asti.

Miten haen organisaationi Katso-pääkäyttäjyyttä?

Voit perustaa Katso-pääkäyttäjyyden Katso-palvelussa. Jos sinulla on jo Katso-tunniste, voit perustaa pääkäyttäjyyden Kirjaudu palveluun -kohdan kautta. Jos sinulla ei vielä ole Katso-tunnistetta, voit perustaa pääkäyttäjyyden Perusta Katso-tunniste -kohdan kautta. Tarvitset henkilöllisyytesi varmentamiseen henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen, Katso-tunnisteen tai sirullisen henkilökortin.

Lähetin vahingossa virheellisen oma-aloitteisten verojen ilmoituksen. Miten korjaan asian?

Anna virheellisen tai puutteellisen ilmoituksen tilalle uusi, korvaava ilmoitus OmaVerossa. Huomioi, että kaikki verolajin tiedot täytyy ilmoittaa uudelleen, eikä pelkän virheellisen tiedon korjaaminen enää riitä.

Katso-tunnisteeni on lukkiutunut ja salasanani eivät toimi, mitä teen?

Lukkiutuneen Katso-tunnisteen tai uuden kiinteän salasanan ja kertakäyttösalasanalistan saat käyttöösi Katso-palvelusta kohdasta Salasanat ja lukkiutunut tunniste. Tarvitset henkilöllisyytesi varmentamiseen henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen tai sirullisen henkilökortin.

Voit myös käydä Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteessä avaamassa tunnisteen tai päivittämässä salasanasi.

Olen saamassa veronpalautusta, mutta minulla on rästissä maksamattomia veroja. Saanko kuitenkin palautuksen itselleni?

Jos sinulla on maksamatonta verovelkaa, palautus kuitataan saataville eli et saa palautusta. Näin menetellään myös, vaikka sinulla olisi Verohallinnon kanssa sovittu maksujärjestely.

Olemme teettämässä kattoremonttia, voimmeko hakea kotitalousvähennystä?

Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden kustannuksista saa kotitalousvähennyksen, kun se on omassa tai vanhempien/isovanhempien käytössä. Vähennys myönnetään vain työnosuudesta. Joten on tärkeää, että laskulla on tarkasti kerrottu kuka on laskun maksaja, yrityksen tiedot sekä erittely remonttikuluista. Lue lisää täältä.

Miksi sain verotuspäätöksen, vaikka en ole itse korjannut sitä?

Elinkeinoharjoittajien puolisot saavat uuden päätöksen syksyllä, koska esitäytetylle ei lasketa verotusta loppuun. Voi olla myös, että työnantaja on korjauttanut sinua koskevia tietoja.

Korjasin veroilmoitustani keväällä. Milloin saan uuden päätöksen?

Uusia verotuspäätöksiä ryhdytään postittamaan 28.8.2017 alkaen. Saat uuden päätöksen postitse kotiin viimeistään lokakuun lopussa. Lue lisää veroilmoituksesta ja verotuspäätöksestä.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2017