Usein kysyttyä – yritysasiakkaat

Sain kehotuksen antaa puuttuvan arvonlisävero- tai työnantajailmoituksen. Pitääkö minun maksaa verot Verohallinnon arvion mukaisesti ja voinko saada lisäaikaa ilmoituksen antamiselle?

Lisäaikaa ilmoituksen antamiselle ei myönnetä. Jos annat ilmoituksen kehotuksen eräpäivän jälkeen ja Verohallinto on tehnyt verosta arviopäätöksen, niin Verohallinto oikaisee arviopäätöksen oman ilmoituksesi saapuessa. Sinulle jää maksettavaksi ilmoittamasi vero ja myöhästymissanktiot.

Lähetin vahingossa virheellisen oma-aloitteisten verojen ilmoituksen. Miten korjaan asian?

Anna virheellisen tai puutteellisen ilmoituksen tilalle uusi, korvaava ilmoitus OmaVerossa. Huomioi, että kaikki verolajin tiedot täytyy ilmoittaa uudelleen, eikä pelkän virheellisen tiedon korjaaminen enää riitä.

Voiko jo antaa vuoden 2018 vuosi-ilmoituksia sähköisesti tai verkkolomakkeella

Tyvin ja Ilmoitin.fi:n kautta voi jo antaa vuoden 2018 vuosi-ilmoituksia. Verkkolomakkeella Lomake.fi:ssä voi toistaiseksi antaa vasta osinkojen 2018 vuosi-ilmoituksen.

Verojen maksaminen

Maksoin juuri arvonlisäveron, miksi maksu ei näy OmaVerossa?

Maksu kirjautuu OmaVeroon todellisen maksupäivän mukaan. Maksun kirjautumiseen menee yleensä 1-2 pankkipäivää, eli se ei näy OmaVerossa heti.

Mistä löydän OmaVeron viitenumeron?

Viitenumeron löydät OmaVeron etusivulta Toiminnot-kohdasta Maksa veroja tai hae palautusta.

Minulla on verovelkaa, jota en saa maksettua eräpäivään mennessä. Voinko hakea velalle maksujärjestelyä ja mitkä ovat sen edellytykset?

Veron maksamiseen voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksujärjestelyä voi hakea eräpäivän jälkeen. Verohallinto myöntää maksujärjestelyn, jos sen edellytykset  täyttyvät. Maksujärjestelyn ajalta on maksettava veron alkuperäisen eräpäivän jälkeen kertyvää korkoa. Maksujärjestelyn edellytyksenä on, että veroja ei ole ulosotossa perittävänä, kaikki veroilmoitukset on annettu Verohallinnolle ja mahdollisen Verohallinnon kanssa aiemmin tehdyn maksujärjestelyn verot on maksettu. Lisää tietoa löydät Maksujärjestely-sivulta.

Miksi en voi maksaa yhteisön tuloveroja ja oma-aloitteisia veroja samalla viitenumerolla?

Veroja maksettaessa on käytettävä verolajin omaa viitenumeroa. Verolajin viitettä käyttämällä maksu kohdistuu oikealle verolajille. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösvero, ennakkoverot ja lisäennakko maksetaan omalla yhteisöjen tuloveron viitteellä. Viitenumero on sama yhteisön kaikille tuloveroille.

Oma-aloitteisille veroille on oma viitenumeronsa, joka on ollut käytössä jo aiemmin. Jos olet tallentanut oma-aloitteisten verojen viitenumeron verkkopankkisi maksupohjaan, huomioi, että et voi maksaa samalla viitteellä yhteisöjen tuloveroja.

Verolajikohtaiset viitenumerot löytyvät esimerkiksi OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista. Näin löydät oikean viitenumeron OmaVerosta.

Voinko maksaa oma-aloitteisia veroja vielä verotiliviitteellä?

Vanha verotilin viitenumero on käytössä vielä toistaiseksi ja maksut kohdistuvat oikein. Ota kuitenkin oma-aloitteisten verojen viitenumero käyttöön mahdollisimman pian, jotta maksut kohdistuvat jatkossakin oikein. Löydät viitenumeron OmaVerosta. Palkka-fi-palvelussa käytetään edelleen verotiliviitettä.

Voiko yhteisön verotus päättyä jo kesäkuussa ja milloin jäännösvero pitää siinä tapauksessa maksaa?

Yhteisön verotus päättyy verovuodesta 2018 alkaen yksilöllisesti verotuspäätöksessä ilmoitettuna päivänä, viimeistään 10 kuukauden kuluttua verovuoden päättymisestä.

Jos yhteisön verovuosi on päättynyt tammikuussa 2018, verotus voi päättyä tällöin aikaisimmillaan jo kesäkuussa. Tässä tapauksessa jäännösveron eräpäivä on jo 3.8. ja veronpalautuksen maksupäivä 6.8.

Mahdollinen jäännösveron eräpäivä tai veronpalautuksen maksupäivä on aina yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden alussa. Jäännösveron eräpäivä ilmoitetaan verotuspäätöksessä. Molemmat päivämäärät ovat nähtävissä myös OmaVerossa.

Verojen palauttaminen

Milloin yrityksen ennakonpalautukset maksetaan?

Yhteisöjen verotus päättyy kymmenen kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Palautukset maksetaan yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivänä. Jos palautuspäivä ei ole pankkipäivä, palautus maksetaan seuraavana pankkipäivänä. Esimerkiksi jos yhtiön tilikausi päättyy 31.12.2017, verotus päättyy 31.10.2018 ja ennakonpalautus maksetaan 5.12.2018.

Olen ilmoittanut palautukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa. Milloin palautus maksetaan?

Verohallinto maksaa palautuksen palautusajankohdan ja -rajan mukaisesti, kun oikeus palautukseen on selvitetty eikä palautusta käytetä veron tai muun saatavan suoritukseksi. Keskimääräinen käsittelyaika on noin 1-3 viikkoa. Palautusajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus heti käsittelyn jälkeen. Muutokset palautusajankohtaan ja -rajaan voi tehdä OmaVero-palvelussa.

Tein palautuspyynnön OmaVerossa, milloin saan palautuksen?

Verohallinto maksaa palautuksen asiakkaan valitseman palautusajankohdan ja -rajan mukaisesti, kun oikeus palautukseen on selvitetty eikä palautusta käytetä veron tai muun saatavan suoritukseksi. Jos palautusten yhteismäärä on alle 20 euroa, summaa ei palauteta. Lue lisää veronpalautuksista.

Olen saamassa veronpalautusta, mutta minulla on rästissä maksamattomia veroja. Saanko kuitenkin palautuksen itselleni?

Jos sinulla on maksamatonta verovelkaa, palautus kuitataan saataville eli et saa palautusta. Näin menetellään myös, vaikka sinulla olisi Verohallinnon kanssa sovittu maksujärjestely.

Ennakkoverot

Miten voin hakea ja maksaa lisäennakkoa?

Voit täydentää ennakkoperintääsi korottomasti maksamalla lisäennakkoa kuukauden sisällä verovuoden päättymisestä. Lisäennakko haetaan sähköisesti, esimerkiksi OmaVerossa, jossa saat ennakkoa koskevan päätöksen ja maksutiedot yleensä heti. Voit maksaa lisäennakon suoraan OmaVeron kautta.

Lisäennakon maksaminen on korotonta, jos ennakon eräpäivä on verovuoden tai sitä seuraavan kuukauden aikana, kun maksat lisäennakon viimeistään eräpäivänä. Jos lisäennakon eräpäivä on kuitenkin verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäinen päivä tai tämän jälkeen, ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa. Korkoa kertyy verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä ennakon eräpäivään asti. Lisäennakolle lasketaan korkoa aina ennakon eräpäivään asti, vaikka ennakko maksettaisiin ennen eräpäivää.

Maksoin arvonlisäveron ajallaan 13.11. Miksi OmaVerossa nyt näkyy, että tuleva veronpalautukseni onkin käytetty tuon arvonlisäveron maksuun?

Marraskuusta 2017 alkaen yritysten ja yhteisöjen ennakonpalautuksia voidaan käyttää avoinna oleville verovelvoitteille heti verotuksen valmistumisesta lähtien.

Jos yrityksen tai yhteisön tilikautena on kalenterivuosi, on verotus valmistunut 31.10.2017. Siitä alkaen ennakonpalautusta on voitu käyttää erääntyneille veroille. Oma-aloitteisten verojen eräpäivä oli 13.11.2017, joten ennakonpalautusta on käytetty kattamaan nämä erääntyvät oma-aloitteiset verot. Jos eräpäivänä olette antamanne veroilmoituksen mukaisesti maksaneet erikseen oma-aloitteiset verot, jää tämä maksu nyt odottamaan OmaVeron käyttämättömien hyvitysten tilillä seuraavia erääntyviä velvoitteita tai palauttamista tilillenne. Voitte tehdä käyttämättömien hyvitysten tilillä odottavasta maksusta palautuspyynnön OmaVerossa, jos haluatte tulevia velvoitteita odottavan maksun takaisin.

Ennakkoveroni on liian suuri. Voinko jättää yhden erän maksamatta?

Jos ennakkoverosi on liian pieni tai iso, sinun täytyy hakea siihen muutosta. Voit tehdä muutoksen Verokortti verkossa -palvelussa. Arvioi yritystulosi kohtaan ennakonkannon alaiset yritystulot.

Mihin asti yhteisöt voivat maksaa ennakon täydennysmaksua?

Yhteisö (esim. osakeyhtiö, säätiö ja yhdistys) ja yhteisetuus voivat maksaa ennakon täydennysmaksua viimeisen kerran 31.10.2017. Tämän jälkeen yhteisö ja yhteisetuus voivat täydentää ennakkoperintäänsä maksamalla lisäennakkoa. Henkilöyhtiöihin (esim. kommandiittiyhtiö) sovelletaan uusia säännöksiä vasta 1.11.2018 alkaen, joten nämä voivat edelleen maksaa ennakontäydennysmaksua. 

Muut aiheet

Mistä löydän OmaVerossa samat tiedot kuin aikaisemmin verotiliotteelta?

Verotiliotteen on korvannut OmaVero-palvelusta löytyvä yhteenveto. Palvelun kautta voit seurata tietoja jo ennen yhteenvedon muodostamista. Yhteenveto muodostetaan aina kalenterikuukauden viimeisenä päivänä ja näytetään OmaVerossa. Yhteenvetoa ei kuitenkaan muodosteta, jos kalenterikuukauden aikana ei ole ollut oma-aloitteisten verojen tapahtumia. Löydät asiasta lisää tietoa sivulta: Yhteenveto ja sen tarkistaminen. Katso myös video: Näin tarkistat yhteenvedon OmaVerossa.

Voit hakea verokauden tapahtumia myös uudella tapahtumahaku-toiminnolla. Haun avulla voit etsiä OmaVeron tapahtumia, kuten velvoitteita ja hyvityksiä tietyltä ajanjaksolta tai kaudelta. Lue lisää tapahtumahausta tai katso ohje.

Tulostaminen OmaVerossa ei onnistu, mitä teen?

OmaVerossa tulostettava päätös tai kirje avautuu uuteen välilehteen internet-selaimen asetuksista riippuen. Jos tulostus ei onnistu, salli selaimesi ponnahdusikkunat ja yritä uudelleen. Löydät ohjeet eri selaimille OmaVero-palvelun käyttöohjeista: Tulostaminen.

Voinko itse tulostaa verovelkatodistuksen?

Todistuksen voi tulostaa itse OmaVero-palvelusta tilauksen käsittelyn jälkeen.

Miten haen organisaationi Katso-pääkäyttäjyyttä?

Voit perustaa Katso-pääkäyttäjyyden Katso-palvelussa. Jos sinulla on jo Katso-tunniste, voit perustaa pääkäyttäjyyden Kirjaudu palveluun -kohdan kautta. Jos sinulla ei vielä ole Katso-tunnistetta, voit perustaa pääkäyttäjyyden Perusta Katso-tunniste -kohdan kautta. Tarvitset henkilöllisyytesi varmentamiseen henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen, Katso-tunnisteen tai sirullisen henkilökortin.

Katso-tunnisteeni on lukkiutunut ja salasanani eivät toimi, mitä teen?

Lukkiutuneen Katso-tunnisteen tai uuden kiinteän salasanan ja kertakäyttösalasanalistan saat käyttöösi Katso-palvelusta kohdasta Salasanat ja lukkiutunut tunniste. Tarvitset henkilöllisyytesi varmentamiseen henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen tai sirullisen henkilökortin.

Voit myös käydä Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteessä avaamassa tunnisteen tai päivittämässä salasanasi.

Milloin rakennusurakasta täytyy ilmoittaa Verohallintoon?

Urakkailmoitus tehdään, kun yritys tilaa rakentamispalvelua, rakennustelineiden pystytys- ja purkutyötä tai vuokraa työvoimaa yli 15 000 eurolla.

Työntekijöistä täytyy tehdä ilmoitus, kun työmaa on yhteinen eli samalla työmaalla toimii samanaikaisesti useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä. Työmaa on yhteinen myös silloin, jos työnantajat toimivat työmaalla peräkkäin ja toiminnalla on ajallinen tai sopimukseen perustuva yhteys. Ilmoitusvelvollisuus työmaalla alkaa, kun ensimmäinen työntekijä aloittaa työt. Lue lisää rakentamisilmoituksista.

Onko kommandiittiyhtiö yhteisö tai yhteisetuus?

Kommandiittiyhtiö ei ole yhteisö eikä yhteisetuus. Kommandiittiyhtiö on verotuksellisesti yhtymä. 

Kommandiittiyhtiöiden lisäksi yhtymiä ovat mm. avoimet yhtiöt sekä kahden tai useamman henkilön muodostamat yhteenliittymät, joiden tarkoituksena on kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus. Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä omistaa yhdessä kiinteistön tai toisen maalla olevan rakennuksen. 

Yhtymät eivät ole erillisiä verovelvollisia. Ne ovat laskentasubjekteja. Yhtymän tulos jaetaan osakkaille heidän tulonaan verotettavaksi.

Missä protestoitu verovelkatieto julkaistaan?

Verohallinto ei itse julkaise protestoituja verovelkatietoja vero.fi:ssä tai muualla, vaan lähettää ne yhteenvedon muodostamispäivää seuraavan kuun lopussa julkaistavaksi Suomen Asiakastieto Oy:lle, Bisnode Finland Oy:lle ja Edita Oy:lle.

Tiedot julkaistaan Kauppalehden, Taloussanomien ja Virallisen lehden protestilistalla sekä edellä mainittujen yritysten verkkosivuilla. Lue lisää verovelkatietojen julkaisemista.

Miten ja milloin annan vuosi-ilmoituksen?

Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Nämä tiedot annetaan vuosi-ilmoituksella. Myös kotitalouden on annettava vuosi-ilmoituksen maksamistaan palkoista.

Vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, jos tulonsaajia on viisi tai enemmän. Sähköisesti vuosi-ilmoituksen voi antaa Lomake.fi-palvelussa, Ilmoitin.fi-palvelussa tai Tyvi-palveluntarjoajien kautta. Lue lisää vuosi-ilmoituksen antamisesta sähköisesti.

Jos vuosi-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, se lähetetään postitse lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. Vuosi-ilmoituslomakkeet löydät vero.fi:stä.

Vuosi-ilmoitus on annettava yleensä suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Osalla vuosi-ilmoituksista on poikkeava jättöaika. Lisätietoa vuosi-ilmoituksen antamisesta ja jättöajoista: Vuosi-ilmoituksen antaminen

Miten ilmoitan maahantuonnin arvonlisäveron?

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella. Esimerkiksi tammikuussa tehtyjen maahantuontien arvonlisäveroilmoituksen määräpäivä on 12.3.2018.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat laskevat maahantuonnin veron perusteen ja siitä suoritettavan arvonlisäveron oma-aloitteisesti. Veron peruste ja maahantuonnin arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan Verohallinnolle kuten muukin arvonlisävero. Jos maahantuojan verokausi on kuukausi, arvonlisävero on ilmoitettava verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Samalla ilmoituksella ilmoitetaan sekä suoritettava että vähennettävä vero. Ilmoituksen voi antaa OmaVerossa. Lue lisää