Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet 2020

Tälle sivulle on koottu tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet vuodelle 2020.

Ohjeiden esimerkeissä mainitut työntekijän ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut on laskettu vuoden 2020 prosenteilla, ellei ohjeessa mainita toisin.

Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät

Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Työnantajan erillisilmoitus

Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot

Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Kansainväliset tilanteet

Palvelussuhteen tiedot

Vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Sijaismaksajan maksamat suoritukset

Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet

Poissaolotiedot

Kotitalous työn teettäjänä

Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Etuudet: takaisinperintä ja regressi

Etuudet: takaisinperintä ja regressi kansainvälisissä tilanteissa

Seuraamusmaksut tulorekisterissä

Seuraamusmaksut