Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet 2020

Tälle sivulle on koottu tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet vuodelle 2020.

Ohjeiden esimerkeissä mainitut työntekijän ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut on laskettu vuoden 2020 prosenteilla, ellei ohjeessa mainita toisin.

Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Työnantajan erillisilmoitus

Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Kansainväliset tilanteet

Kotitalous työn teettäjänä

Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot

Palvelussuhteen tiedot

Poissaolotiedot

Rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät

Sijaismaksajan maksamat suoritukset

Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet

Vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Yritysjärjestelyt

Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Etuudet: takaisinperintä ja regressi

Etuudet: takaisinperintä ja regressi kansainvälisissä tilanteissa

Seuraamusmaksut tulorekisterissä

Seuraamusmaksut