Mitä Suomi.fi-valtuuksia virkailijan avulla voi antaa?

Valtuushakemuksella voi antaa kolmenlaisia valtuuksia: valtuutusoikeuden, edustajan valtuutusoikeuden tai asiointivaltuuden. Yhdellä valtuushakemuksella voi kerrallaan antaa vain yhdenlaisia valtuuksia

Valtuutussoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa ja pyytää Suomi.fi-valtuuksia itse palvelussa Suomi.fi-valtuudet. He voivat myöntää Suomi.fi-valtuuksia esimerkiksi tilitoimistolle tai oman yrityksen tai organisaation työntekijöille. Valtuusoikeuden saaneet henkilöt voivat myös myöhemmin muuttaa annettuja valtuuksia itse.

Edustajan valtuutusoikeuden voi hakea henkilölle, jonka edustama yritys tai yhteisö on saanut valtuuden toiselta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä. Kun henkilöllä on edustajan valtuutusoikeus, hän voi

  • antaa edustamisvaltuuksia toisille henkilöille − edustamisvaltuuden saanut voi hoitaa valtuutetun yrityksen tai yhteisön nimissä sen tahon asioita, joka on valtuuttanut yrityksen tai yhteisön
  • pyytää asiointivaltuuksia toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä edustamansa tahon nimissä.

Asiointivaltuuden saaneet henkilöt tai organisaatiot voivat asioida valtuuden antajan puolesta. Esimerkiksi yksityishenkilö voi valtuuttaa tilitoimiston ilmoittamaan puolestaan palkkatiedot yksityishenkilön tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tulorekisterissä ovat käytössä valtuuskoodit palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu, etuustietojen ilmoittaminen ja etuustietojen katselu sekä tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely.

Mitä asiakirjoja valtuushakemukseen pitää liittää?

Tarvittavat asiakirjat vaihtelevat valtuuttajan mukaan. Voit selvittää tarvittavat asiakirjat Suomi.fi-palvelussa. Syöttämällä palveluun tiedot valtuuttajasta ja valtuutettavasta sekä valtuushakemuksen toimitustavasta saat yhteenvedon ohjeista ja tarvittavista asiakirjoista.

Lue lisää valtuushakemuksen tekemisestä ja tarvittavista asiakirjoista (suomi.fi).

Sivu on viimeksi päivitetty 9.10.2020