Voit antaa Suomi.fi-valtuuksia valtuushakemuksella

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät muutoin pysty antamaan sähköisiä valtuutuksia Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Palvelussa organisaatio täyttää valtuushakemuksen sekä liittää hakemukseen tarvittavat asiakirjat. Virkailija käsittelee valtuushakemuksen.

Palvelua tarvitsevat esimerkiksi organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Suurin osa organisaatioista voi valtuuttaa itse.

Mitä Suomi.fi-valtuuksia virkailijan avulla voi antaa?

Valtuushakemuksella voi antaa kolmenlaisia valtuuksia:

Yhdellä valtuushakemuksella voi kerrallaan antaa vain yhdenlaisia valtuuksia.

Valtuutussoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa ja pyytää Suomi.fi-valtuuksia itse palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

 • He voivat myöntää Suomi.fi-valtuuksia esimerkiksi tilitoimistolle tai oman yrityksen tai organisaation työntekijöille.
 • Valtuusoikeuden saaneet henkilöt voivat myös myöhemmin muuttaa annettuja valtuuksia itse.

Edustajan valtuutusoikeuden voi hakea henkilölle, jonka edustama yritys tai yhteisö on saanut valtuuden toiselta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä.

 • Kun henkilöllä on edustajan valtuutusoikeus, hän voi
  • antaa edustamisvaltuuksia toisille henkilöille − edustamisvaltuuden saanut voi hoitaa valtuutetun yrityksen tai yhteisön nimissä sen tahon asioita, joka on valtuuttanut yrityksen tai yhteisön
  • pyytää asiointivaltuuksia toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä edustamansa tahon nimissä.

Asiointivaltuuden saaneet henkilöt tai organisaatiot voivat asioida valtuuden antajan puolesta.

 • Esimerkiksi yksityishenkilö voi valtuuttaa tilitoimiston ilmoittamaan puolestaan palkkatiedot yksityishenkilön tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Kuka voi tehdä valtuushakemuksen?

Valtuushakemuksen voi tehdä yksityishenkilö tai organisaation edustaja. Valtuushakemuksen voi tehdä myös sellaisen yrityksen puolesta, joka on lopettanut toimintansa tai sulautunut toiseen yritykseen.

Mitä asiakirjoja valtuushakemukseen pitää liittää?

Tarvittavat asiakirjat vaihtelevat valtuuttajan mukaan. Hakemuksen liitteeksi saatat tarvita esimerkiksi asiakirjoja, joilla osoitat, että allekirjoittaja saa allekirjoittaa hakemuksen ja että annettava valtuus on valtuuttajan tahdon mukainen.

Voit selvittää tarvittavat asiakirjat Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Syöttämällä palveluun tiedot valtuuttajasta ja valtuutettavasta sekä valtuushakemuksen toimitustavasta saat yhteenvedon ohjeista ja tarvittavista asiakirjoista.

Miten valtuushakemus tehdään?

Organisaation edustaja tekee valtuushakemuksen Suomi.fi:n virkailijavaltuuttamispalvelussa.

 • Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.
 • Täytä verkkolomake.
 • Lähetä valtuushakemus ja vaadittavat dokumentit sähköisesti verkkolomakkeen kautta.
 • Muista allekirjoittaa hakemus. Voit käyttää sähköistä allekirjoitusta tai tulostaa hakemuksen ja allekirjoittaa sen käsin. 

Lähetä paperilomake.

 • Tulosta Suomi.fi-palvelusta valtuushakemus.
 • Lähetä allekirjoitettu hakemus ja vaaditut liitteet samassa kirjekuoressa paperipostilla osoitteeseen:

Digi- ja väestötietovirasto
PL 1003
02151 Espoo

Jos et voi käyttää verkkolomaketta tai paperilomaketta, käy Verohallinnon toimipisteessä tekemässä valtuushakemus tai hyväksymässä valtuuspyyntö.

Seuraavaan taulukkoon on koottu eri asiakasryhmille käytettävissä olevat asiointikanavat. Asiointikanava vaihtelee sen mukaan, onko valtuuttaja tai valtuutettu suomalainen vai ulkomainen.

Eri asiakasryhmille käytettävissä olevat asiointikanavat
  Yritys tai yhteisö valtuuttajana Henkilö valtuuttajana

Asiointikanavat

suomalainen

ulkomaalainen

suomalainen

ulkomaalainen

Verkkolomake Kyllä, suositellaan ensisijaisesti Ei Ei Ei
Posti Kyllä Kyllä, suositellaan ensisijaisesti Ei Ei
Käynti Kyllä Kyllä Kyllä, ainoa mahdollisuus Kyllä, ainoa mahdollisuus
Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023