Valtuushakemuksella voi antaa Suomi.fi-valtuuksia

Mikä virkailijavaltuuttamispalvelu on?

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät muutoin pysty antamaan sähköisiä valtuutuksia Suomi.fi-valtuuksissa. Palvelussa organisaatio täyttää valtuushakemuksen sekä liittää hakemukseen tarvittavat asiakirjat. Virkailija käsittelee valtuushakemuksen.

Palvelua tarvitsevat esimerkiksi organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Siirry myöntämään valtuuksia valtuushakemuksella (suomi.fi).

Mitkä organisaatiomuodot käyttävät valtuushakemusta?

Valtaosa organisaatioista voi antaa valtuudet itse palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Nämä organisaatiot eivät tarvitse valtuushakemusta. On kuitenkin tiettyjä organisaatiomuotoja, jotka tekevät valtuudet valtuushakemuksella. Tällaisia ovat:

  • kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt
  • elinkeinoyhtymät ja yhteisetuudet
  • verotusyhtymät esim. metsäyhtymä, maatalousyhtymä tai kiinteistöyhtymä, joissa jollain osakkaalla ei ole sähköistä tunnistusvälinettä tai osakkaina on muita yhtymiä, kuolinpesiä tai ulkomaalaisia henkilöitä
  • säätiöt ja yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
  • yritykset, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä esimerkiksi nimenkirjoitussäännön vuoksi
  • kuolinpesät ja tiekunnat, joilla on Y-tunnus
  • suomalaiset yritykset, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
  • ulkomaiset yritykset, joille ei ole kaupparekisteriin merkittynä edustajaa, jolla on suomalainen henkilötunnus
  • ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen.

Kuka voi tehdä valtuushakemuksen?

Valtuushakemuksen voi tehdä yksityishenkilö tai organisaation edustaja. Valtuushakemuksen voi tehdä myös sellaisen yrityksen puolesta, joka on lopettanut toimintansa. Valtuushakemuksen allekirjoittaja pitää varmentaa, ja tähän käytetään erilaisia asiakirjoja sen mukaan, millainen taho on valtuuttamassa.

Lue lisää valtuushakemuksen tekemisestä ja tarvittavista asiakirjoista (Suomi.fi).