Suomi.fi-valtuudet tulorekisteriasiointiin

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöä hallinnoidaan Suomi.fi-valtuuksilla.

Tulorekisterissä on käytössä valtuuskoodit:

 • Palkkatietojen ilmoittaminen
 • Palkkatietojen katselu
 • Etuustietojen ilmoittaminen
 • Etuustietojen katselu
 • Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely

Valtuudet myönnetään palvelussa Suomi.fi-valtuudet, jossa valtuuskoodeista käytetään nimeä valtuusasia.

Palkkatietojen katselu

Tällä valtuudella voi katsella palkkatietoihin liittyen:

 • valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia
 • valtuuttajaa koskevia raportteja
 • valtuuttajan perustietoja
 • valtuuttajan saamia viestejä
 • valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.

Palkkatietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta palkkatietoihin liittyen:

 • toimittaa, ylläpitää ja katsella valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia
 • tilata ja katsella valtuuttajaa koskevia raportteja
 • ylläpitää ja katsella valtuuttajan perustietoja
 • katsella valtuuttajan saamia viestejä
 • katsella valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.

Etuustietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella etuustietoihin liittyen:

 • valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
 • valtuuttajaa koskevia raportteja
 • valtuuttajan perustietoja
 • valtuuttajan saamia viestejä
 • valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.

Etuustietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta etuustietoihin liittyen:

 • toimittaa, ylläpitää ja katsella valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
 • tilata ja katsella valtuuttajaa koskevia raportteja
 • ylläpitää ja katsella valtuuttajan perustietoja
 • katsella valtuuttajan saamia viestejä
 • katsella valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.

Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely

Tällä valtuudella valtuutettu saa erityisen laajat oikeudet ja voi valtuuttajan puolesta käsitellä ansioihin, eläkkeisiin ja etuuksiin liittyviä loki-, rajapinta- ja ilmoitustietoja, kuten:

 • tehdä ja ylläpitää rajapintahakemuksen ja tilata varmenteita
 • tilata ja katsella lokitietoja
 • katsella tietoja maksetuista tuloista
 • katsella viestejä
 • katsella arkistoituja asiakirjoja
 • ylläpitää ja katsella perustietoja
 • toimittaa ja katsella ilmoituksia
 • tilata ja katsella raportteja.
Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023