Siirry Katso-palvelusta Suomi.fi-palveluun

Katso-palvelun käyttö loppuu tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 31.8.2021. Katso-palvelusta täytyy siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin.

Hae Suomi.fi-valtuudet itsenäisesti ja sähköisesti

Suurin osa organisaatioista voi myöntää Suomi.fi-valtuudet itsenäisesti Suomi.fi-palvelussa.

Lue lisää tulorekisterin valtuuskoodeista.

Siirry myöntämään Suomi.fi-valtuuksia

Käytä valtuushakemusta, jos edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai YTJ:ään

Jos yrityksellä tai yhteisöllä on Y-tunnus, mutta sille ei ole rekisteröity edustajaa kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), siirry käyttämään Suomi.fi-valtuuksia virkailijavaltuuttamispalvelun avulla. Palvelussa täytetään valtuushakemus sekä liitetään hakemukseen tarvittavat asiakirjat.

Myös ulkomaiset toimijat voivat valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.

Siirry myöntämään Suomi.fi-valtuuksia valtuushakemuksella

Miten valtuushakemus toimii?

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät pysty itse tekemään sähköisiä valtuutuksia Suomi.fi-valtuuksissa.

Organisaatio täyttää virkailijavaltuuspalvelussa valtuushakemuksen sekä selvittää tarvittavat asiakirjat. Organisaatio toimittaa valtuushakemuksen ja liitteet Suomi.fi-virkailijavaltuuspalveluun. Virkailija rekisteröi hakijan puolesta hakemuksessa esitetyt valtuudet valtuusrekisteriin.

Lue lisää: Virkailijan avulla voi antaa Suomi.fi-valtuuksia

Mitä Katso-palvelun päättyminen tarkoittaa?

Jos käytät nyt Katso-tunnistetta, 1.9.2021 lähtien et voi kirjautua sillä enää tulorekisteriin. Kirjaudu tulorekisterin asiointipalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat.

Jos hoidat tulorekisteriasioita toisen puolesta Katso-valtuuksilla, hae niiden tilalle tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi.

Miksi en näe tulorekisterissä sen yrityksen tai yhteisön tietoja, jonka asioita hoidan?

1.7.2021 alkaen henkilökohtaisella vahvalla tunnisteella kirjautuessa asiointioikeutta ei enää tarkasteta Katso-palvelun valtuuksista. Katso-valtuuksien tilalle tarvitset Suomi.fi-valtuudet.

Voit asioida palvelussa Katso-tunnisteellasi siihen saakka, kunnes Suomi.fi-valtuus on kunnossa. Katso-tunnistautuminen päättyy 31.8.2021.

Kun tunnistaudut palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, asiointioikeutesi organisaation puolesta tarkastetaan

  • kaupparekisteristä
  • yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) 
  • yhdistysrekisteristä
  • Suomi.fi Valtuudet-palvelusta.

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun Katso-tunnisteella

Ohje lukkiutuneen Katso-tunnisteen avaamiseen

Lue lisää: