Siirry Katso-palvelusta Suomi.fi-palveluun

Katso-palvelun käyttö loppuu tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 31.8.2021. Katso-palvelusta täytyy siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin.

Hae Suomi.fi-valtuudet itsenäisesti ja sähköisesti

Suurin osa organisaatioista voi myöntää Suomi.fi-valtuudet itsenäisesti Suomi.fi-palvelussa.

Lue lisää tulorekisterin valtuuskoodeista.

Siirry myöntämään valtuuksia (suomi.fi)

Käytä valtuushakemusta, jos edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai YTJ:ään

Jos yrityksellä tai yhteisöllä on Y-tunnus, mutta sille ei ole rekisteröity edustajaa kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), siirry käyttämään Suomi.fi-valtuuksia virkailijavaltuuttamispalvelun avulla. Palvelussa täytetään valtuushakemus sekä liitetään hakemukseen tarvittavat asiakirjat.

Myös ulkomaiset toimijat voivat valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.

Siirry myöntämään valtuuksia valtuushakemuksella (suomi.fi).

Miten valtuushakemus toimii?

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät pysty itse tekemään sähköisiä valtuutuksia Suomi.fi-valtuuksissa.

Organisaatio täyttää virkailijavaltuuspalvelussa valtuushakemuksen sekä selvittää tarvittavat asiakirjat. Organisaatio toimittaa valtuushakemuksen ja liitteet Suomi.fi-virkailijavaltuuspalveluun. Virkailija rekisteröi hakijan puolesta hakemuksessa esitetyt valtuudet valtuusrekisteriin.

Lue lisää: Virkailijan avulla voi antaa Suomi.fi-valtuuksia

Mitä Katso-palvelun päättyminen tarkoittaa?

Jos käytät nyt Katso-tunnistetta, 1.5.2021 lähtien et voi kirjautua sillä enää tulorekisteriin. Kirjaudu tulorekisterin asiointipalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat.

Jos hoidat tulorekisteriasioita toisen puolesta Katso-valtuuksilla, hae niiden tilalle tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Et voi käyttää Katso-valtuuksia enää 1.9.2021 alkaen. Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi.

Lue lisää: