Asiakastunnus edustamisvaltuuden rajaustarkenteena

Valtuuden saanut taho, esimerkiksi tilitoimisto tai muu ulkoistuskumppani voi myöntää koko henkilöstölleen edustamisvaltuuden tulorekisterin valtuuksiin palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu sekä etuustietojen ilmoittaminen ja etuustietojen katselu. Tällöin kaikki työntekijät, jotka ovat saaneet kyseisen edustamisvaltuuden, voivat asioida kaikkien kyseisen valtuuden antaneiden yritysten puolesta tulorekisterissä.

Asiakastunnusta voidaan käyttää valtuuden tarkenteena tilanteissa, joissa valtuutettu haluaa rajoittaa tietyn yrityksen tai henkilön edustamisvaltuuden tietyille työntekijöilleen.

Valtuuden saanut yritys voi tarkenteen avulla rajoittaa tietojen näkyvyyttä ja asiointia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Kun yritys käyttää asiakastunnusta tarkenteena, se voi rajoittaa asiakasyrityksensä antamia valtuuksia palkkatietojen ilmoittaminen, palkkatietojen katselu, etuustietojen ilmoittaminen ja  etuustietojen katselu yrityksen esimerkiksi tilitoimiston tai muun ulkoistuskumppanin sisällä.

Asiakastunnuksen muoto

Tarkenne on tulorekisterissä Y-tunnus tai henkilötunnus. Jos valtuuttaja on henkilö, asiakastunnus on henkilötunnus. Jos valtuuttaja on yritys, asiakastunnus on Y-tunnus.

Tilitoimistolla ei voi olla voimassa aikaisempia tulorekisteriin oikeuttavia valtuuksia kyseiseltä yritykseltä. Jos aikaisempia valtuuksia on voimassa, ne täytyy poistaa. Aikaisemmin tehtyihin valtuuksiin ei voi jälkikäteen lisätä rajaustarkenteita.