Aliorganisaation tunniste rajaustarkenteena tulorekisterissä

Aliorganisaation tunniste on valtuuttajan eli yrityksen itsensä määrittelemä keino eriyttää organisaation liiketoiminnallisia osia tai yksiköitä. Maksaja voi määritellä aliorganisaation tunnisteen sisällön, kunhan tunniste on tulorekisterin skeemavaatimusten mukainen.

Yritys päättää aliorganisaation tunnisteen sisällön samalla kun myöntää valtuuden, eikä sitä tarvitse ilmoittaa Tulorekisteriyksikölle. Tieto välittyy tulorekisteriin Suomi.fi-valtuuksista.

Aliorganisaation tunniste palvelussa Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa aliorganisaation tunniste lisätään valtuuskoodin rajaustarkenteeksi valtuuttamisen yhteydessä. Aliorganisaation tunniste liitetään valtuuskoodiin palkkatietojen ilmoittaminen tai palkkatietojen katselu. Tunniste näkyy valtuutetulle annetussa valtuudessa.

Aliorganisaation tunnisteen enimmäispituus Suomi.fi -valtuuksissa on 20 merkkiä. Valtuuskoodin nimen (esimerkiksi "palkkatietojen ilmoittaminen") ei tarvitse sisältyä 20 merkkiin.

Aliorganisaation tunnisteen muoto

Aliorganisaation tunnisteen muodon on oltava tulorekisterin skeemavaatimusten mukainen. Tunnisteessa voi käyttää kirjaimia ja numeroita XML:n oletusmerkistön UTF-8:n mukaan. Tunnisteessa ei saa olla Byte Order Mark (BOM) -merkkiä. Seuraavia erikoismerkkejä ei tällaisenaan saa käyttää: &, <, >, ', ", -- (tuplaviiva), /*, &#. Tarkenteen pituus on 1-20 merkkiä. 

Ilmoittaminen tulorekisteriin aliorganisaation tunnistetta käyttäen

Kun yritys ilmoittaa tietoja tulorekisteriin, sen pitää käyttää samaa aliorganisaation tunnistetta, jonka se muodosti Suomi.fi-valtuuksissa.

Sähköisessä asiointipalvelussa aliorganisaation tunniste esitäytetään palkkatietoilmoitukseen automaattisesti, jos tunniste on liitetty palveluun kirjautuneen henkilön valtuuteen.

Kun tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan kautta tai latauspalvelussa, aliorganisaation tunniste koskee koko aineistoa. Yhdessä aineistossa voi olla vain yhden maksajan ilmoituksia, joilla on sama aliorganisaation tunniste. Jokaisen aliorganisaation tiedot pitää toimittaa omana aineistonaan.

Kun tietoja ilmoitetaan tulorekisteriin merkitään kohtaan Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi (PayerSubOrgType) "Maksajan oma koodisto" (2) ja tunnisteeksi merkitään sama aliorganisaation tunniste, joka on muodostettu Suomi.fi-valtuuksissa. Aliorganisaation tunnistetta ilmoitettaessa käytetään ainoastaan aliorganisaation tunniste -osaa. Valtuuskoodia ei merkitä tunnisteen kohtaan.

Aliorganisaation tunnistetta voi käyttää työnantajan erillisilmoituksessa

Työnantajan erillisilmoitus on maksajakohtainen. Yritys antaa kerran kuukaudessa vain yhden työnantajan erillisilmoituksen, johon on koottu kyseisen yrityksen kaikki työnantajan erillisilmoituksella annettavat tiedot.

Kun työnantajan erillisilmoitus annetaan tulorekisteriin, voidaan aliorganisaation tunnistetta käyttää, kun halutaan rajata työnantajan erillisilmoituksella annettavien tietojen näkymistä ilmoitusten katselussa. Huomaa, että tulorekisteristä tilattavilla raporteilla annettu työnantajan erillisilmoitus näkyy aina riippumatta siitä, onko siinä annettu aliorganisaation tunniste vai ei.

Koska työnantajan erillisilmoitus koskee aina koko yritystä, aliorganisaation tunnistetta ei esitäytetä automaattisesti sähköisessä asiointipalvelussa annettavaan työnantajan erillisilmoitukseen, vaikka tunniste olisi liitetty palveluun kirjautuneen henkilön valtuuteen. Tarvittaessa ilmoittaja voi lisätä aliorganisaation tunnisteen ilmoitukseen.

Esimerkki: Jos yritys haluaa, että vain yksikkö X näkee työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettavat tiedot, yrityksen täytyy käyttää aliorganisaation tunnistetta työnantajan erillisilmoituksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2021