Tulorekisterin käyttöä voi rajata rajaustarkenteilla

Tulorekisterissä on käytössä kaksi rajaustarkennetta valtuuksien rajaamiseen: aliorganisaation tunniste ja asiakastunnus.

Rajaustarkenteita käytetään tulorekisterin valtuuskoodeille palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu sekä etuustietojen ilmoittaminen ja etuustietojen katselu.

Aliorganisaation tunniste

Aliorganisaation tunnisteella suorituksen maksaja jaottelee yritystään erillisiin kokonaisuuksiin tulorekisteriasiointia varten. Aliorganisaation tunnisteella yritys voi eritellä esimerkiksi organisaation liiketoiminnallisia osastoja, kuten palkanlaskennan ja matkalaskujen hallinnan. Aliorganisaation tunniste on valtuuttajan työväline.

Kun käytetään rajaustarkennetta, valtuus muodostuu kahdesta osasta:

valtuuskoodi ja aliorganisaation tunniste

Aliorganisaation tunniste rajaustarkenteena tulorekisterissä

Asiakastunnus

Asiakastunnus on valtuutetun tahon kuten tilitoimiston työväline, kun se kohdentaa tietyltä yritykseltä saamiaan edustamisvaltuuksia omille työntekijöilleen. Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus.

Kun käytetään rajaustarkennetta, valtuus muodostuu kahdesta osasta:

valtuuskoodi ja asiakastunnus

Asiakastunnus edustamisvaltuuden rajaustarkenteena

Sivu on viimeksi päivitetty 24.9.2020