Yritys: valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjät

Sähköisessä asiointipalvelussa voi toimia yrityksen puolesta seuraavilla kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityillä toimielinrooleilla:

 • Toimitusjohtaja
 • Toimitusjohtajan sijainen
 • Varatoimitusjohtaja
 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen jäsen
 • Selvitysmies
 • Isännöitsijä
 • Päävastuullinen isännöitsijä
 • Elinkeinonharjoittaja
 • Vastuunalainen yhtiömies (Ky)
 • Yhtiömies (Ay)
 • Oikeutettu
 • Prokuristi tasolla ”oikeutettu”

Kaikki muut paitsi edellä mainituilla toimielinrooleilla toimivat tahot tarvitsevat valtuutuksen, jotta ne voivat toimia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa yrityksen puolesta.

Valtuus voidaan antaa henkilölle tai yritykselle.

Kuka voi tehdä valtuutuksen?

Valtuutuksen voi tehdä ainoastaan:

 • yrityksen toimitusjohtaja
 • yrityksen toimitusjohtajan sijainen
 • yrityksen toimihenkilö, jolla on yksinedustusoikeus
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • henkilö, jolle joku edellisistä on myöntänyt valtuutusoikeuden.

Missä valtuutus tehdään?

Valtuutukset tehdään joko palvelussa Suomi.fi-valtuudet tai Katso-palvelussa. Organisaatiomuoto määrittelee sen, kummassa palvelussa valtuutus tehdään.

Palvelussa Suomi.fi-valtuudet valtuutuksia tekevät:

 • osakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • kommandiittiyhtiöt
 • avoimet yhtiöt
 • elinkeinonharjoittajat
 • säätiöt (jotka on merkitty kaupparekisteriin)
 • luonnolliset henkilöt.

Siirry valtuuttamaan

Katso-palvelussa valtuutuksia tekevät:

organisaatiot, joilla ei ole kaupparekisterissä tai YTJ:ssä Y-tunnusta tai tietoa organisaation nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi:

 • yhdistykset
 • säätiöt
 • seurakunnat
 • oppilaitokset
 • elinkeinoyhtymät
 • kuolinpesät
 • julkiset organisaatiot
 • ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai joiden nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on ulkomaalainen (hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta).

Siirry valtuuttamaan

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöä hallinnoidaan valtuuskoodeilla. Tulorekisterin käytössä on omat valtuuskoodit, jotka ovat Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Lue lisää valtuuskoodeista