Yritys: valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjät

Sähköisessä asiointipalvelussa voi toimia yrityksen puolesta seuraavilla kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityillä toimielinrooleilla:

 • Toimitusjohtaja
 • Toimitusjohtajan sijainen
 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen jäsen
 • Selvitysmies
 • Isännöitsijä, jos henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus
 • Päävastuullinen isännöitsijä, jos henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus
 • Elinkeinonharjoittaja
 • Vastuunalainen yhtiömies (Ky)
 • Yhtiömies (Ay)
 • Oikeutettu
 • Prokuristi tasolla ”oikeutettu”

Kaikki muut paitsi edellä mainituilla toimielinrooleilla toimivat tahot tarvitsevat valtuutuksen, jotta ne voivat toimia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa yrityksen puolesta.

Valtuus voidaan antaa henkilölle tai yritykselle.

Kuka voi tehdä valtuutuksen?

Valtuutuksen voi tehdä ainoastaan:

Suomi.fi-valtuudet:

 • yrityksen toimitusjohtaja
 • yrityksen toimitusjohtajan sijainen
 • yrityksen toimihenkilö, jolla on yksinedustusoikeus
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • henkilö, jolle joku edellisistä on myöntänyt valtuutusoikeuden.

Katso-palvelussa:

 • Katso-pääkäyttäjä
 • Katso-rinnakkaispääkäyttäjä

Missä valtuutus tehdään?

Valtuutukset tehdään joko palvelussa Suomi.fi-valtuudet tai Katso-palvelussa. Organisaatiomuoto määrittelee sen, kummassa palvelussa valtuutus tehdään.

Palvelussa Suomi.fi-valtuudet valtuutuksia tekevät:

 • osakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • kommandiittiyhtiöt
 • avoimet yhtiöt
 • elinkeinonharjoittajat
 • säätiöt (jotka on merkitty kaupparekisteriin)
 • luonnolliset henkilöt.

Siirry valtuuttamaan (Suomi.fi-valtuudet)

Katso-palvelussa valtuutuksia tekevät organisaatiot, joilla ei ole kaupparekisteriin tai YTJ-palveluun kirjattuna organisaation Y-tunnusta tai tietoa organisaation nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.

Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi:

 • yhdistykset, joilla on Y-tunnus
 • säätiöt
 • seurakunnat
 • oppilaitokset
 • elinkeinoyhtymät
 • kuolinpesät
 • julkiset organisaatiot
 • ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai joiden nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on ulkomaalainen (hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta).

Siirry valtuuttamaan (Katso-palvelu)

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöä hallinnoidaan valtuuskoodeilla. Tulorekisterin käytössä on omat valtuuskoodit, jotka ovat Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Lue lisää valtuuskoodeista

Kaavio valtuuttamisesta.