Vakuuttamisvelvollisuuden ikärajat

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki ansiotulot, myös alaikäiselle maksetut korvaukset. Tulonsaajan ikä vaikuttaa työnantajan vakuuttamisvelvollisuuksiin. Jos vakuuttamisvelvollisuutta ei ole, ilmoita tieto sillä palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin, jolla ilmoitat maksetut palkat.

Työnantajan on maksettava

  • sairausvakuutusmaksua, jos tulonsaaja on 16–67-vuotias
  • työeläkevakuutusmaksua, jos tulonsaaja on 17–67-vuotias
  • työnantajan työttömyysvakuutusmaksua, jos tulonsaaja on 17–64-vuotias.
    • 1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 18 vuotta täyttäneistä työntekijöistä.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa alaikärajan täyttymistä seuraavan kuukauden alussa. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana tulonsaaja täyttää yläikärajan.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei ole ikärajoja.

Jos tulonsaaja on vakuuttamisvelvollisuuden alaikärajaa nuorempi tai yläikärajaa vanhempi, on kyseessä vakuuttamisen poikkeustilanne, joka pitää ilmoittaa palkkatietoilmoituksessa tiedolla "Ei vakuuttamisvelvollisuutta".

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto löytyy kohdasta "Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot". Valitse ne vakuutukset, joissa vakuuttamisvelvollisuutta ei tulonsaajan iän vuoksi ole. Tieto koskee kaikkia ilmoituksella annettuja tulolajeja.