Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain sähköisesti

Työnantajan erillisilmoitus on annettava kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki:
Yritys maksaa palkkoja joka kuukauden 1., 15. ja 30. päivänä. Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Ilmoitukseen kootaan tiedot kaikilta edellisen kuun palkkapäiviltä.

Työnantajan erillisilmoitus annetaan sähköisesti joko palkkahallinnon järjestelmästä teknisen rajapinnan kautta tai tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Palkka.fi-palvelun käyttäjät voivat ilmoittaa tiedot suoraan Palkka.fi:stä, eikä erillistä ilmoitusta tulorekisteriin tarvita.

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä tilanteissa, joissa ei kohtuudella voida edellyttää sähköistä ilmoittamista. Jos työnantajan erillisilmoitus annetaan poikkeuksellisesti paperilomakkeella, ilmoitus pitää antaa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Jos työnantaja poistuu Verohallinnon työnantajarekisteristä, työnantajan erillisilmoitus pitää antaa vielä siltä palkanmaksukuukaudelta, jonka aikana rekisteröinti on päättynyt. Ilmoitus pitää antaa, vaikka kyseisenä kuukautena ei olisi maksettu palkkaa. 

Lue lisää: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus