Kuka antaa työnantajan erillisilmoituksen?

Työnantajan erillisilmoituksen antamisvelvollisuus vaihtelee riippuen siitä, onko suorituksen maksaja säännöllinen työnantaja, satunnainen työnantaja vai kotitalous. Säännölliset työnantajat maksavat palkkoja säännöllisesti ja kuuluvat Verohallinnon ylläpitämään työnantajarekisteriin. Lue lisää työnantajarekisteristä.

Säännöllinen työnantaja

  • antaa työnantajan erillisilmoituksen joka kuukaudelta

Säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus myös silloin, kun

  • palkkaa ei ole maksettu tai
  • on maksettu tuloja, joista ei ole maksettu työnantajan sairausvakuutusmaksua (sairausvakuutusmaksun yhteismäärä 0 euroa).

Satunnainen työnantaja

  • antaa työnantajan erillisilmoituksen vain palkanmaksukuukausilta eli niiltä kuukausilta, joilta se antaa myös tulonsaajan palkkatietoilmoituksen

Satunnaisen työnantajan ei tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta niiltä kuukausilta, joina palkkaa tai kustannusten korvauksia ei makseta.

Kotitalous satunnaisena työnantajana

  • Kotitalous antaa työnantajan erillisilmoituksen palkanmaksukuukausilta vain silloin, kun se maksaa samalle tulonsaajalle yhteensä enemmän kuin 1 500 euroa kalenterivuodessa.
  • Jos kotitalous maksaa tulonsaajalle kalenterivuoden aikana 1 500 euroa tai vähemmän, sen ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä antaa työnantajan erillisilmoitusta.