Ilmoita palvelussuhdetiedot tulorekisteriin

Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella erilaisia palvelussuhteeseen liittyviä tietoja. On suositeltavaa ilmoittaa palvelussuhteen tiedot tulorekisteriin mahdollisimman kattavasti, jolloin tulorekisterin tiedon käyttäjät saavat kaikki tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Palvelussuhteella tarkoitetaan työ- ja virkasuhteessa tehtyä työtä. Palvelussuhteena ilmoitetaan tulorekisteriin myös sellainen epätyypillinen tai lyhytaikainen työsuhde, josta ei ole välttämättä tehty kirjallista työsopimusta, esimerkiksi jos kotitalous palkkaa lastenhoitajan tai remonttimiehen.

Ammattiluokka ja muut ammattia koskevat tiedot

Ilmoita ammattiluokka valitun koodiston mukaan. Valitse koodistoksi Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10), jos työntekijä on työtapaturmavakuutettu.

Valitse koodistoksi Kevan, Suomen Pankin tai Trafin nimikkeistö, jos työntekijä on työeläkevakuutettu. Ilmoita lisäksi Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen ammattiluokka, jos työntekijä on työtapaturmavakuutettu.

Voit ilmoittaa samalle työntekijälle useamman ammattiluokan tai nimikkeistön samalla palkkatietoilmoituksella, mutta kustakin koodistosta voi ilmoittaa vain yhden arvon. Koodistoja on neljä erilaista:

1 Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10) (stat.fi)

2 Kevan nimikkeistö

3 Suomen Pankin nimikkeistö

4 Trafin nimikkeistö

Tulorekisterissä käytössä olevan Tilastokeskuksen ammattiluokituksen ilmoittamisessa käytetään tarkinta mahdollista koodia, joka on viisinumeroinen. Jos viisinumeroista koodia ei ole saatavilla, muodosta nelinumeroisesta koodista viisinumeroinen lisäämällä koodin perään nolla.

Jos työntekijä tekee useampaan eri ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoita sen työn ammattiluokka, jota työntekijä tekee ajallisesti eniten.

Voit tarvittaessa tarkentaa työntekijän ammattia ilmoittamalla vapaamuotoisen ammattinimikkeen, jota esimerkiksi Tilastokeskus ja Kela voivat hyödyntää.

Palvelussuhteen voimassaolo

JuEL:n mukaan vakuutetuissa palvelussuhteissa sekä Suomen Pankin palvelussuhteissa palvelussuhteen voimassaolon ilmoittaminen on pakollista. Voimassaolo tarkoittaa aikaa palvelussuhteen alkupäivästä loppupäivään. Tietoa käytetään esimerkiksi silloin, kun ratkaistaan työntekijän oikeutta tiettyyn etuuteen.

Palvelussuhteen alkupäiväksi ilmoitetaan yhdenjaksoisen palvelussuhteen alkamispäivä. Alkupäivä ei muutu, jos esimerkiksi työntekijän määräaikainen työsopimus jatkuu välittömästi uudella määräaikaisella sopimuksella.

Ilmoita palvelussuhteen loppupäivä, jos palvelussuhde on määräaikainen tai jos palvelussuhteen päättyminen on muuten tiedossa esimerkiksi työntekijän irtisanoutumisen takia. Ilmoita tieto tulorekisteriin heti, kun loppupäivä on tiedossa.

Jos työntekijä siirtyy työskentelemään samassa konsernissa toiseen yritykseen, esimerkiksi emoyhtiöstä tytäryhtiöön, palvelussuhdetta ei ilmoiteta yhdenjaksoisena. Jos työntekijän toimipaikka vaihtuu vain fyysisesti, esimerkiksi toiseen toimipisteeseen, mutta työnantajayritys säilyy samana, myös palvelussuhde ilmoitetaan yhdenjaksoisena.

Palvelussuhteen päättymisen syy

JuEL:n mukaan vakuutetuissa palvelussuhteissa sekä Suomen Pankin palvelussuhteissa palvelussuhteen päättymisen syyn ilmoittaminen on pakollista.

Päättymisen syy ilmoitetaan tulorekisterin, Kevan, tai Suomen Pankin koodistolla. Valitun koodiston lisäksi ilmoitetaan varsinainen päättymisen syykoodi, esimerkiksi 7 Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen. Jos päättymisen syy ilmoitetaan Kevan tai Suomen pankin koodistolla, on suositeltavaa ilmoittaa lisäksi tulorekisterin koodiston mukainen syy.

Rekisteröinnin peruste

Palvelussuhteen rekisteröinnin peruste on pakollinen tieto, jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu tai Suomen Pankin palvelussuhde. Tieto vaikuttaa eläkkeen laskentaan.

Jos samalla työntekijällä on useita eri palvelussuhteita, joilla on eri voimassaoloaika, voidaan samalla palkkatietoilmoituksella antaa eri palvelussuhteita koskevia tietoja vain, jos niiden rekisteröinnin peruste on sama. Jos rekisteröinnin peruste ei ole sama, anna tiedoista erilliset palkkatietoilmoitukset.

Ilmoita rekisteröinnin peruste valitulla koodistolla:

1 Kevan rekisteröinnin peruste

2 Suomen Pankin rekisteröinnin peruste

Täydentävät lisätiedot

Ilmoita tieto Palvelussuhteessa: Kyllä/Ei, jolloin tiedon käyttäjä saa tiedon, onko tulonsaaja palvelussuhteessa maksajaan. Ilmoita myös palvelussuhteeseen sovellettava työehtosopimus.

Ilmoita tulonsaajan toimipaikkana varsinainen työpaikka eli paikka, jossa työntekijä pääsääntöisesti työskentelee. Jos työskentelypaikkoja on useita, ilmoita se toimipaikka, jossa työntekijä työskentelee ajallisesti eniten. Tulonsaajan toimipaikaksi ilmoitetaan palkan maksava yritys. Esimerkiksi henkilöstöpalveluyrityksessä työskentelevän työntekijän toimipaikaksi ilmoitetaan henkilöstöpalveluyrityksen toimipaikka, jos sama yritys myös maksaa työntekijän palkan.

Palvelussuhteen tyyppi -tiedolla ilmoitetaan palvelussuhteen koko- tai osa-aikaisuus.

Palvelussuhteen kesto tarkoittaa palvelussuhteen voimassaoloa. Valitse kestoksi toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Jos ilmoitat palvelussuhteen tyypiksi osa-aikainen, ilmoita samalla myös osa-aikaisuuden prosentti. Ilmoita se työajan prosenttiosuus, joka on sovittu työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa, esimerkiksi 50 %.

Ilmoita säännöllinen sovittu viikkotyöaika, jos siitä on sovittu työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa.

Palkkauksen muodosta on sovittu työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa, joten ilmoita sama tieto tulorekisteriin. Provisiopalkka tai muu suoritukseen perustuva palkkaus ilmoitetaan urakkapalkaksi.

Palkkatietoilmoituksella ilmoitettavia pakollisia palvelussuhdetietoja ovat:

Jos kyseessä on julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde, pakollisia palvelussuhdetietoja ovat:

  • palvelussuhteen voimassaolo
  • palvelussuhteen päättymisen syy
  • ammattiluokka ja muut ammattia koskevat tiedot
  • rekisteröinnin peruste.

Tutustu tulorekisterin yksityiskohtaiseen ohjeeseen: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palvelussuhdetiedot.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2021