Suomessa työskentely: suomalainen suorituksen maksaja

Taulukossa kuvataan tulonsaajan palkkatietoilmoituksella annettavat tiedot.

Maksajan on ilmoitettava taulukossa kuvattujen tietojen lisäksi mahdollisesti perimänsä työntekijän sosiaalivakuutusmaksut ja lähdevero tai toimittamansa ennakonpidätys. Suorituksen maksajan on annettava lisäksi työnantajan erillisilmoituksen tiedot sairausvakuutettujen työntekijöiden palkan perusteella.

Suomessa työskentely: suomalainen suorituksen maksaja.
Tulonsaajan asema verotuksessa? Kuuluuko Suomen sosiaaliturvan piiriin? Kenellä tiedonantovelvollisuus? Mitä ilmoitetaan tulorekisteriin?
Yleisesti verovelvollinen Kyllä Suorituksen maksaja
 • Maksetut suoritukset ilmoitetaan normaalisti
Yleisesti verovelvollinen Ei Suorituksen maksaja
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)
 • Maksetut suoritukset ilmoitetaan normaalisti.
Rajoitetusti verovelvollinen
(progressiivinen verotus)
Kyllä Suorituksen maksaja
 • Ulkomainen verotunniste, maakoodi ja yhteystiedot asuinvaltiossa
 • Tulonsaajan lisätieto: Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä
  • Asuinvaltion maakoodi
 • Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
 • Maksetut suoritukset ilmoitetaan normaalisti
  • Ennakonpidätys
  • Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu
Rajoitetusti verovelvollinen
(progressiivinen verotus)
Ei Suorituksen maksaja
 • Ulkomainen verotunniste, maakoodi ja yhteystiedot asuinvaltiossa
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • Tulonsaajan lisätieto: Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä
  • Asuinvaltion maakoodi
 • Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
 • Maksetut suoritukset ilmoitetaan normaalisti
Rajoitetusti verovelvollinen
(lähdeverotus)
Ei Suorituksen maksaja
 • Ulkomainen verotunniste ja yhteystiedot asuinvaltiossa
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • TAI jos työntekijä vain osittain vakuutettu, valitaan poikkeustilanteen tyyppi, esimerkiksi:
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työttömyysvakuutus)
 • Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)
 • Tulonsaajan lisätieto: Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä
  • Asuinvaltion maakoodi
 • Maksetut suoritukset ilmoitetaan normaalisti
  • Lähdevero
  • Lähdeverovähennys
Rajoitetusti verovelvollinen
(lähdeverotus)
Kyllä Suorituksen maksaja
 • Ulkomainen verotunniste ja yhteystiedot asuinvaltiossa
 • Tulonsaajan lisätieto: Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä
  • Asuinvaltion maakoodi
 • Maksetut suoritukset ilmoitetaan normaalisti
  • Lähdevero
  • Lähdeverovähennys
  • Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu
  • Työntekijän sairausvakuutusmaksu