Latauspalvelussa voi toimittaa palkkatietoaineistoja tiedostona

Tietojen lähettäminen tulorekisteriin

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun latauspalvelussa voit lähettää XML-muotoisia tiedostoja tulorekisteriin tai tehdä aineistotilauksen. Voit lähettää tietoja oman käyttäjäroolisi käyttövaltuuksien mukaisesti.

Voit lähettää latauspalvelussa erityyppisiä tiedostoja:

Tiedon tuottaja voi lähettää latauspalvelussa seuraavia tiedostoja:

 • Palkkatietoilmoitus, uusi ja korvaava ilmoitus
 • Palkkatietoilmoituksen mitätöinti
 • Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinti
 • Työnantajan erillisilmoitus, uusi ja korvaava ilmoitus
 • Työnantajan erillisilmoituksen mitätöinti
 • Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinti
 • Aineistotilaus: raportit, viestit tai käyttölokitiedot
 • Viestiaineisto

Tiedon käyttäjä voi lähettää latauspalvelussa seuraavia tiedostoja:

 • Aineistotilaus, uusi tilaus (aineisto tai raportti)
  • Raportit: aineistotilausten yhteenveto, sähköisen asiointipalvelun käyttöraportti ja käyttölokitiedot. Käyttölokitiedot voi tilata raporttina tai aineistona.
 • Aineistotilauksen mitätöinti
 • Aineistotilauksia sisältävän aineiston mitätöinti
 • Viestiaineisto (ei 1.1.2019)

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun latauspalvelu on yhdensuuntainen palvelu, jossa voit lähettää tiedostoja tulorekisteriin. Latauspalvelun kautta voidaan tilata XML- tai PDF-muotoisia aineistoja. Jos olet tilannut PDF-muotoisia raportteja, voit noutaa ne kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun valitun yrityksen tai henkilöasiakkaan alueelle. Sähköisessä asiointipalvelussa on aineistojen noutoa varten erillinen sivu. Raportit ovat aina PDF-muotoisia ja ne noudetaan sähköisen asiointipalvelun raporttitilausalueelta.  XML-muotoiset aineistot noudetaan SFTP-rajapinnan kautta.

Tiedoston muodostaminen

Muodosta tiedosto ensin käyttämässäsi taloushallinnon järjestelmässä. Latauspalvelussa lähetettyjen tiedostojen on oltava XML-muotoisia ja tulorekisterin skeemavaatimusten mukaisia. Saat lisätietoa sivulta Dokumentaatio.

Tiedoston enimmäiskoko on 50 MB. Tulorekisteriin toimitettavaa aineistoa ei voi jakaa osiin. Jos tietoja on paljon, ne on toimitettava erillisinä aineistoina. Jokaisella aineistolla on oltava yksilölliset viitetiedot.

Tiedoston lähettäminen

Kun olet kirjautunut tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun, voit lähettää tietoja tulorekisteriin latauspalvelussa. Voit lähettää yhdellä lähetyskerralla useamman eri suorituksen maksajan tietoja. Voit valita lähetettäväksi useita erityyppisiä tiedostoja. Yksi tiedosto voi kuitenkin sisältää vain yhden yrityksen yhden maksukerran tietoja ja vain yhdentyyppisiä tietoja, esimerkiksi palkkatietoilmoituksia. Tiedostossa voi olla usean tulonsaajan ilmoituksia.

Voit lähettää latauspalvelussa palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia tai tehdä aineistotilauksen, joka sisältää raporttitilauksen, viestitilauksen tai lokitietotilauksen. Voit lähettää latauspalvelussa myös omassa järjestelmässäsi muodostettuja viestejä tulorekisteriin. 

Voit lähettää uusia tiedostoja, vaikka edellisen lähetyksen aineistoja vielä käsitellään.

Voit lisätä tiedostoja ja poistaa yksittäisiä tiedostoja ennen lähettämistä tai tyhjentää koko valittujen tiedostojen listan.

Siirtyminen pois sivulta tai selaimen sulkeminen ei vaikuta käsittelyyn.

Aineiston tila päivittyy käsittelyn yhteydessä. Jos aineistossa ei havaittu virheitä, aineiston tila on ”Tallennettu tulorekisteriin”. Jos aineiston sisällössä on virheitä, aineiston tila on joko ”Hylätty” tai ”Osittain hylätty” riippuen siitä, hylättiinkö koko aineisto vai osa aineistosta.

Latauspalvelussa näytetään aineiston vastaanottohetki ja linkki käsittelypalautteeseen. Aineistot tyhjennetään listalta kolmen kuukauden kuluttua niiden vastaanottamisesta.

Virhetilanteet

Jos yrität lähettää latauspalvelussa virheellistä tiedostoa, voit saada virheilmoituksen seuraavista tilanteista:

Virheellinen tiedostomuoto: Jos tiedoston pääte on muu kuin XML tai tiedostomuoto on muilla tavoin virheellinen, näytetään ilmoitus ”Virheellinen tiedosto”. Tällöin ”Lähetä tiedostot” -painike ei ole aktiivinen.

XML-tiedosto ei läpäise skeemavalidointia: Jos XML-tiedoston sisältö ei vastaa tulorekisterin skeemaa, näytetään ilmoitus ”Tiedoston luku epäonnistui”. Tämän lisäksi näytetään lisätietona ”Lataa tekninen virheilmoitus” -linkki. Virheilmoitus on tekstimuotoinen, ja siinä esitetään skeemavalidoinnin virheet. Tällöin ”Lähetä tiedostot” ‑painike ei ole aktiivinen, eikä tietoja voi ladata tulorekisteriin.

Ei oikeutta lähettää aineistoa: Jos latauspalvelun käyttäjällä ei ole oikeuksia aineiston lähettämiseen, näytetään ilmoitus valtuutusvirheestä. Tällöin ”Lähetä tiedostot” -painike ei ole aktiivinen, eikä tietoja voi ladata tulorekisteriin.

Lähetetty tiedosto sisältää virheitä: Jos latauspalvelun käyttäjä lähettää aineiston ”Lähetä tiedostot” -painikkeella ja aineiston sisällössä on virheitä, näytetään ”Lataa käsittelypalaute” -linkki. Käsittelypalaute vastaa tulorekisterin käsittelypalautteen skeemaa, ja siinä esitetään tulorekisterin palauttamat virhekoodit kuvauksineen.

Useita tiedostoja, joista osa virheellisiä: Jos lähetettävistä tiedostoista osa on virheellisiä ja osa virheettömiä, virheettömät tiedostot voidaan lähettää latauspalvelun kautta tulorekisteriin. Tällöin ”Lähetä tiedostot” -painike on aktiivinen ja ainoastaan virheettömät tiedostot lähetetään tulorekisteriin. Virheelliset tiedostot jäävät edelleen listalle.

Tuetut selaimet

Latauspalvelua voi käyttää taulukossa olevilla selaimilla ja käyttöjärjestelmillä.

Selain/Käyttöjärjestelmä Versiot
Internet Explorer IE 11
Edge Tuetaan alkaen versiosta 14 (kevät 2016) 
Safari Tuetaan alkaen versiosta 10 (syksy 2016) 
Chrome Tuetaan juoksevasti kahta viimeisintä versiota
Firefox Tuetaan juoksevasti kahta viimeisintä versiota
Android Tuetaan selainten (Chrome, Firefox, AOSP Browser, Samsung Internet) viimeisintä versiota laitteilla, joissa Android 6.0 (Marshmallow) ja ylöspäin (2015 syksy).
iOS Tuetaan alkaen iOS 10 (syksy 2016)