Latauspalvelussa voi toimittaa palkkatietoaineistoja tiedostona

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun latauspalvelussa voit lähettää xml-muotoisia tiedostoja tulorekisteriin tai tehdä aineistotilauksen. Voit lähettää tietoja oman käyttäjäroolisi käyttövaltuuksien mukaisesti.

Voit lähettää latauspalvelussa erityyppisiä tiedostoja:

Tiedon tuottaja voi lähettää latauspalvelussa seuraavia tiedostoja:

  • Palkkatietoilmoitus: uusi ja korvaava ilmoitus
  • Palkkatietoilmoituksen mitätöinti
  • Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinti
  • Työnantajan erillisilmoitus: uusi ja korvaava ilmoitusTyönantajan erillisilmoituksen mitätöinti
  • Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinti
  • Aineistotilaus: aineistot tai raportit.

Tiedon käyttäjä voi lähettää latauspalvelussa seuraavia tiedostoja:

  • Aineistotilaus: aineistot tai raportit (esimerkiksi käyttölokitiedot)
  • Aineistotilauksen mitätöinti
  • Aineistotilauksia sisältävän aineiston mitätöinti.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun latauspalvelu on yksisuuntainen palvelu, jossa voit lähettää tiedostoja tulorekisteriin. Latauspalvelun kautta voi myös tilata xml-muotoisia aineistoja sekä pdf- tai csv-muotoisia raportteja.

Jos olet tilannut raportteja, voit noutaa ne kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun valitun yrityksen tai henkilöasiakkaan alueelle. Sähköisessä asiointipalvelussa on raporttien noutoa varten erillinen sivu. Aineistot noudetaan SFTP-rajapinnan kautta.

Tiedoston muodostaminen

Muodosta ensin tiedosto käyttämässäsi taloushallinnon järjestelmässä. Latauspalvelussa lähetettävien tiedostojen on oltava xml-muotoisia ja tulorekisterin skeemavaatimusten mukaisia. Saat lisätietoa sivulta Dokumentaatio.

Tiedoston enimmäiskoko on 50 MB. Tulorekisteriin toimitettavaa aineistoa ei voi jakaa osiin. Jos tietoja on paljon, ne on toimitettava erillisinä aineistoina. Jokaisella aineistolla on oltava yksilölliset viitetiedot.

Tiedoston lähettäminen

Kun olet kirjautunut tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun, voit lähettää tietoja tulorekisteriin latauspalvelussa. Voit lähettää yhdellä lähetyskerralla useamman eri suorituksen maksajan tietoja. Voit valita lähetettäväksi useita erityyppisiä tiedostoja. Yksi tiedosto voi kuitenkin sisältää vain yhden yrityksen yhden maksukerran tietoja ja vain yhdentyyppisiä tietoja, esimerkiksi palkkatietoilmoituksia. Tiedostossa voi olla useaa tulonsaajaa koskevia ilmoituksia.

Voit lähettää latauspalvelussa palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia tai tehdä aineistotilauksen, joka sisältää raporttitilauksen tai lokitietotilauksen.
Voit lisätä tiedostoja ja poistaa yksittäisiä tiedostoja ennen lähettämistä tai tyhjentää koko valittujen tiedostojen listan.

Voit lähettää uusia tiedostoja, vaikka edellisen lähetyksen aineistoja vielä käsitellään. Siirtyminen pois sivulta tai selaimen sulkeminen ei vaikuta käsittelyyn.
Aineiston tila päivittyy käsittelyn yhteydessä. Jos aineistossa ei havaittu virheitä, aineiston tila on ”Tallennettu tulorekisteriin”. Jos aineiston sisällössä on virheitä, aineiston tila on joko ”Hylätty” tai ”Osittain hylätty” riippuen siitä, hylättiinkö koko aineisto vai osa aineistosta.

Latauspalvelussa näytetään aineiston vastaanottohetki ja linkki käsittelypalautteeseen. Aineistot tyhjennetään listalta kolmen kuukauden kuluttua niiden vastaanottamisesta.

Virhetilanteet

Jos yrität lähettää latauspalvelussa virheellistä tiedostoa, voit saada virheilmoituksen seuraavista tilanteista:

Virheellinen tiedostomuoto: Jos tiedoston pääte on muu kuin xml tai tiedostomuoto on muilla tavoin virheellinen, näytetään ilmoitus ”Virheellinen tiedosto”. Tällöin ”Lähetä tiedostot” -painike ei ole aktiivinen.

XML-tiedosto ei läpäise skeemavalidointia: Jos xml-tiedoston sisältö ei vastaa tulorekisterin skeemaa, näytetään ilmoitus ”Tiedoston luku epäonnistui”. Tämän lisäksi näytetään lisätietona ”Lataa tekninen virheilmoitus” -linkki. Virheilmoitus on tekstimuotoinen, ja siinä esitetään skeemavalidoinnin virheet. Tällöin ”Lähetä tiedostot” painike ei ole aktiivinen.

Ei oikeutta lähettää aineistoa: Jos latauspalvelun käyttäjällä ei ole oikeuksia aineiston lähettämiseen, näytetään ilmoitus valtuutusvirheestä. Tällöin ”Lähetä tiedostot” -painike ei ole aktiivinen.

Lähetetty tiedosto sisältää virheitä: Jos latauspalvelun käyttäjä lähettää aineiston ”Lähetä tiedostot” -painikkeella ja aineiston sisällössä on virheitä, näytetään ”Lataa käsittelypalaute” -linkki. Käsittelypalaute vastaa tulorekisterin käsittelypalautteen skeemaa, ja siinä esitetään tulorekisterin palauttamat virhekoodit kuvauksineen.

Useita tiedostoja, joista osa virheellisiä: Jos lähetettävistä tiedostoista osa on virheellisiä ja osa virheettömiä, virheettömät tiedostot voidaan lähettää latauspalvelun kautta tulorekisteriin. Tällöin ”Lähetä tiedostot” -painike on aktiivinen, ja ainoastaan virheettömät tiedostot lähetetään tulorekisteriin. Virheelliset tiedostot jäävät edelleen listalle.