Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu

Sähköisessä asiointipalvelussa voi toimittaa tietoja tulorekisteriin kahdella tavalla: lataamalla tiedostoja tai syöttämällä yksittäisen ilmoituksen tiedot verkkolomakkeella. Ilmoitin.fi-palvelusta ei voi toimittaa tietoja tulorekisteriin.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan julkishallinnon yhteisellä Suomi.fi-tunnistuksella. Palvelu mahdollistaa tietoturvallisen sähköisen tunnistamisen vahvoilla tunnistusvälineillä (pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, organisaatiokortilla ja varmennekortilla). Sähköisen asiointipalvelun käyttäjä voi toimittaa tulorekisteriin tietoja olemassa olevien käyttövaltuuksiensa mukaisesti.

Sähköisessä asiointipalvelussa ei käytetä varmennetta

Tulorekisterin sähköisen, internetselaimella käytettävän asiointipalvelun käyttäminen ei vaadi organisaatiolta varmennetta. Riittää, että tietojen ilmoittaja on vahvasti tunnistautunut Suomi.fi-tunnistautumisella (henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne, organisaatiokortti tai varmennekortti). Lisäksi ilmoittajalla pitää olla riittävät valtuudet asioida edustamansa organisaation puolesta. Tulorekisteri noudattaa siten samaa periaatetta kuin muut Verohallinnon tarjoamat latauspalvelut. Varmennetta ei käytetä latauspalvelussa eikä verkkolomakkeella. Varmenne tarvitaan ainoastaan tulorekisterin teknisen rajapinnan käytössä. 

Latauspalvelussa voi toimittaa palkkatietoaineistoja tiedostona

Käyttäessään latauspalvelua tietojen ilmoittaja muodostaa ensin palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston omasta palkkahallinnon järjestelmästään. Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjautumisen jälkeen ilmoittaja siirtää aineiston tulorekisteriin latauspalvelussa. Latauspalveluun siirrettävän aineiston tietoformaatti on XML. Käyttäjä saa latauspalvelusta aineiston käsittelypalautteen. Latauspalvelussa ei käytetä varmennetta, vaan Suomi.fi-tunnistus riittää.

Verkkolomakkeella voi syöttää yksittäisen ilmoituksen tiedot

Tiedot voi antaa myös manuaalisesti verkkolomakkeella tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoittajan pitää tunnistautua Suomi.fi-tunnistuksella. Sähköisen asiointipalvelun käyttäjä voi toimittaa tulorekisteriin tietoja olemassa olevien käyttövaltuuksiensa mukaisesti.