Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu

Sähköisessä asiointipalvelussa voi toimittaa tietoja tulorekisteriin kahdella tavalla: lataamalla tiedostoja tai syöttämällä yksittäisen ilmoituksen tiedot verkkolomakkeella. Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tullaan kirjautumaan sivulta tulorekisteri.fi. Palvelu avautuu vuonna 2019. Ilmoitin.fi-palvelusta ei voi toimittaa tietoja tulorekisteriin.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan julkishallinnon yhteisellä Suomi.fi-tunnistuksella. Palvelu mahdollistaa tietoturvallisen sähköisen tunnistamisen vahvoilla tunnistusvälineillä (pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, organisaatiokortilla ja varmennekortilla). Sähköisen asiointipalvelun käyttäjä voi toimittaa tulorekisteriin tietoja olemassa olevien käyttövaltuuksiensa mukaisesti.

Sähköisessä asiointipalvelussa ei käytetä varmennetta

Tulorekisterin sähköisen, internetselaimella käytettävän asiointipalvelun käyttäminen ei vaadi organisaatiolta varmennetta. Riittää, että tietojen ilmoittaja on vahvasti tunnistautunut Suomi.fi-tunnistautumisella (henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne, organisaatiokortti tai varmennekortti). Lisäksi ilmoittajalla pitää olla riittävät valtuudet asioida edustamansa organisaation puolesta. Tulorekisteri noudattaa siten samaa periaatetta kuin muut Verohallinnon tarjoamat latauspalvelut. Varmennetta ei käytetä latauspalvelussa eikä verkkolomakkeella. Varmenne tarvitaan ainoastaan tulorekisterin teknisen rajapinnan käytössä. 

Latauspalvelussa voi toimittaa palkkatietoaineistoja tiedostona

Käyttäessään latauspalvelua tietojen ilmoittaja muodostaa ensin palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston omasta palkkahallinnon järjestelmästään. Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjautumisen jälkeen ilmoittaja siirtää aineiston tulorekisteriin latauspalvelussa. Latauspalveluun siirrettävän aineiston tietoformaatti on XML. Käyttäjä saa latauspalvelusta aineiston käsittelypalautteen. Latauspalvelussa ei käytetä varmennetta, vaan Suomi.fi-tunnistus riittää.

Verkkolomakkeella voi syöttää yksittäisen ilmoituksen tiedot

Tiedot voi antaa myös manuaalisesti verkkolomakkeella tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoittajan pitää tunnistautua Suomi.fi-tunnistuksella. Sähköisen asiointipalvelun käyttäjä voi toimittaa tulorekisteriin tietoja olemassa olevien käyttövaltuuksiensa mukaisesti.

Valtuuta tarvittavat henkilöt tietojen ilmoittamiseen syksystä 2018 alkaen

Valtuuttaminen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön tapahtuu palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Tulorekisteri tarkistaa Suomi.fi-valtuuksien avulla luotettavasti henkilön tai yrityksen valtuudet, valtakirjat ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta. Valtuuttamisen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun voi tehdä syksystä 2018 lähtien. Asiasta tiedotetaan tarkemmin keväällä 2018.

Tulorekisterin käytössä on omat valtuuskoodit, jotka julkaistaan Suomi.fi-valtuuksissa syksyllä 2018: roolit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu sekä roolit Etuustietojen ilmoittaminen ja Etuustietojen katselu.

Kuka voi asioida yrityksen puolesta?

Palvelussa voi asioida yrityksen tai organisaation nimissä, jos

 • ilmoittajalle on kaupparekisterissä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) merkitty jokin toimielinrooli kyseiseen yritykseen tai organisaatioon tai
 • ilmoittaja on saanut sähköisen valtuuden yrityksen tai organisaation nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä toimiakseen tietyssä asiointipalvelussa yrityksen tai organisaation nimissä.

Yrityksen puolesta asiointi onnistuu seuraavilla toimielinrooleilla:

 • Toimitusjohtaja
 • Toimitusjohtajan sijainen
 • Varatoimitusjohtaja
 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen jäsen
 • Selvitysmies
 • Isännöitsijä
 • Päävastuullinen isännöitsijä
 • Elinkeinonharjoittaja
 • Vastuunalainen yhtiömies (Ky)
 • Yhtiömies (Ay)
 • Oikeutettu
 • Prokuristi

Jos ilmoittajalla on yhden hengen osakeyhtiö ja ilmoittaja on yrityksen hallituksen ainut jäsen, yrityksen puolesta pystyy asioimaan vain ilmoittaja, jolle on kaupparekisteriin merkitty jokin toimielinrooli kyseiseen yritykseen.

Ulkomaiset yritykset ja julkishallinnon toimijat voivat valtuuttaa henkilöitä Katso-palvelussa

Seuraavissa tapauksissa ei voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, vaan valtuutukseen käytetään Katso-palvelua:

 • Kaupparekisterissä tai YTJ:ssä ei ole organisaatiolle Y-tunnusta tai tietoa sen nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, yhdistykset, säätiöt, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät ja julkiset viranomaiset.
 • Ulkomaalaista yritystä ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai sen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on ulkomaalainen (hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta).