Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (TULOR 6106)

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Julkishallinnon organisaatiot ja merityönantajat eivät voi ilmoittaa tulorekisteri.fi-sivustolla julkaistulla paperilomakkeella. Jos olet julkisen sektorin työnantaja tai haluat ilmoittaa merityötuloa tai Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevälle henkilölle maksettua palkkaa, ota yhteyttä tulorekisterin asiakaspalveluun oikean lomakkeen saamiseksi.

Paperilomaketta eivät voi käyttää työnantajat, joiden työeläkelaitoksen yhtiötunnus on jokin seuraavista:

20 Kevan jäsenyhteisöt
24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 KEVA - kirkko
29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
30 KEVA - valtio

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (TULOR 6106)

Ilmoitus annetaan ulkomaisesta vuokratyöntekijästä, jonka ulkomainen yritys on vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle. Ilmoitus on annettava työskentelyn kestosta riippumatta. Tarkista Verohallinnolta tarkemmat tiedot siitä, missä tilanteissa ilmoitus on pakko antaa.

Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.

Käytä oikean vuoden lomaketta

Valitse oikean vuoden lomake maksupäivän mukaan. Esimerkiksi jos suorituksen maksupäivä oli vuoden 2020 aikana tai korjaat ilmoitusta, jonka maksupäivä oli vuoden 2020 aikana, käytä vuoden 2020 lomaketta. 

Lataa lomake

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus 2021 (pdf)

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus 2020 (pdf)

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus 2019 (pdf)

Lomakkeen täyttöohje

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus, täyttöohje 2021

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus, täyttöohje 2020

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus, täyttöohje 2019 (pdf)

Lomakkeen täyttöohje saame

Láigobargi álggahanalmmuhus, deavdinráva 2021