Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (TULOR 6106)

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Julkishallinnon organisaatiot ja merityönantajat eivät voi ilmoittaa paperilomakkeella. Paperilomaketta eivät voi käyttää myöskään työeläkelaitokset, joiden yhtiötunnus on jokin seuraavista:

20 Kevan jäsenyhteisöt
24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 KEVA - kirkko
29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
30 KEVA - valtio

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (TULOR 6106)

Ilmoitus annetaan ulkomaisesta vuokratyöntekijästä, jonka ulkomainen yritys on vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle. Ilmoitus on annettava työskentelyn kestosta riippumatta. Tarkista Verohallinnolta tarkemmat tiedot siitä, missä tilanteissa ilmoitus on pakko antaa.

Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.

Lataa lomake

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (pdf)

Lomakkeen täyttöohje

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus, täyttöohje (pdf)