Työnantajan erillisilmoitus (TULOR 6103)

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Julkishallinnon organisaatiot ja merityönantajat eivät voi ilmoittaa paperilomakkeella. Paperilomaketta eivät voi käyttää myöskään työeläkelaitokset, joiden yhtiötunnus on jokin seuraavista:

20 Kevan jäsenyhteisöt
24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 KEVA - kirkko
29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
30 KEVA - valtio

Työnantajan erillisilmoitus (TULOR 6103)

Ilmoita kohdekuukaudelta työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä tehtävät vähennykset tai säännöllisen työnantajan Ei palkanmaksua -tieto.

Jos työnantajan erillisilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 8. päivänä.

Lataa lomake

Työnantajan erillisilmoitus (pdf)

Lomakkeen täyttöohje

Työnantajan erillisilmoitus, täyttöohje (pdf)