Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105)

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Julkishallinnon organisaatiot ja merityönantajat eivät voi ilmoittaa paperilomakkeella. Paperilomaketta eivät voi käyttää myöskään työeläkelaitokset, joiden yhtiötunnus on jokin seuraavista:

20 Kevan jäsenyhteisöt
24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 KEVA - kirkko
29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
30 KEVA - valtio

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105)

Ilmoitus annetaan tilanteessa, jossa tulonsaaja työskentelee ulkomailla pidempijaksoisesti. Yksittäisistä lyhyistä työmatkoista ei tarvitse antaa ilmoitusta. Ilmoitus jakautuu kolmeen eri lomaketyyppiin:

  1. NT1 – Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, työskentely muussa Pohjoismaassa
  2. NT2 – Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa, työskentely ulkomailla
  3. Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa – Ilmoitus ulkomaan työskentelyyn liittyvistä oleskelujaksoista Suomessa, jos ennakonpidätyksessä on sovellettu kuuden kuukauden sääntöä

Jos NT1-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, määräaika on viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä ulkomaantyön ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen. Jos NT2-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, määräaika on viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä sen palkanmaksupäivän jälkeen, jolloin ennakonpidätys jätetään ensimmäisen kerran toimittamatta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty Verohallinnon säännöllisten työnantajien rekisteriin, voivat kuitenkin antaa NT1- tai NT2-ilmoituksen paperilomakkeella viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 8. päivänä. Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa annetaan viimeistään verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Lataa lomake

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (pdf)

Lomakkeen täyttöohje

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä, täyttöohje (pdf)