Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105)

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Julkishallinnon organisaatiot ja merityönantajat eivät voi ilmoittaa tulorekisteri.fi-sivustolla julkaistulla paperilomakkeella. Jos olet julkisen sektorin työnantaja tai haluat ilmoittaa merityötuloa tai Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevälle henkilölle maksettua palkkaa, ota yhteyttä tulorekisterin asiakaspalveluun oikean lomakkeen saamiseksi.

Paperilomaketta eivät voi käyttää työnantajat, joiden työeläkelaitoksen yhtiötunnus on jokin seuraavista:

20 Kevan jäsenyhteisöt
24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 KEVA - kirkko
29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
30 KEVA - valtio

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105)

Ilmoitus annetaan tilanteessa, jossa tulonsaaja työskentelee ulkomailla pidempijaksoisesti. Yksittäisistä lyhyistä työmatkoista ei tarvitse antaa ilmoitusta. Ilmoitus jakautuu kolmeen eri lomaketyyppiin:

  1. NT1 – Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, työskentely muussa Pohjoismaassa
  2. NT2 – Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa, työskentely ulkomailla
  3. Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa – Ilmoitus ulkomaan työskentelyyn liittyvistä oleskelujaksoista Suomessa, jos ennakonpidätyksessä on sovellettu kuuden kuukauden sääntöä

Jos NT1-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, määräaika on viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä ulkomaantyön ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen. Jos NT2-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, määräaika on viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä sen palkanmaksupäivän jälkeen, jolloin ennakonpidätys jätetään ensimmäisen kerran toimittamatta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty Verohallinnon säännöllisten työnantajien rekisteriin, voivat kuitenkin antaa NT1- tai NT2-ilmoituksen paperilomakkeella viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 8. päivänä. Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa annetaan viimeistään verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Käytä oikean vuoden lomaketta 

Valitse oikean vuoden lomake ilmoituspäivän mukaan. Jos ilmoituspäivä on vuoden 2020 aikana, käytä vuoden 2020 lomaketta. Jos ilmoituspäivä on kuitenkin vuoden 2019 puolella tai korjaat ilmoitusta, jonka ilmoituspäivä on vuoden 2019 aikana, käytä vuoden 2019 lomaketta.

Lataa lomake

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä 2020 (pdf)

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä 2019 (pdf)

Lomakkeen täyttöohje

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä, täyttöohje 2020

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä, täyttöohje 2019 (pdf)