Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101)

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Julkishallinnon organisaatiot ja merityönantajat eivät voi ilmoittaa tulorekisteri.fi-sivustolla julkaistulla paperilomakkeella. Jos olet julkisen sektorin työnantaja tai haluat ilmoittaa merityötuloa tai Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevälle henkilölle maksettua palkkaa, ota yhteyttä tulorekisterin asiakaspalveluun oikean lomakkeen saamiseksi.

Paperilomaketta eivät voi käyttää työnantajat, joiden työeläkelaitoksen yhtiötunnus on jokin seuraavista:

20 Kevan jäsenyhteisöt
24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 KEVA - kirkko
29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
30 KEVA - valtio

Palkkatietoilmoitus

Ilmoita yhdelle tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetut palkat ja muut suoritukset. Palkkatietoilmoitusta voi käyttää silloin, kun sekä suorituksen maksajalla että tulonsaajalla on suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos maksaja tai tulonsaaja on ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta, tai jos on kyse tietyistä palkanmaksun erityistilanteista (esim. maksaja toimii sijaismaksajana), ilmoitus annetaan laajalla palkkatietoilmoituksella (TULOR 6104).

Jos palkkatietoilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava 8 kalenteripäivän kuluessa palkan maksupäivästä. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty Verohallinnon säännöllisten työnantajien rekisteriin, voivat kuitenkin antaa ilmoituksen viimeistään palkan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Käytä oikean vuoden lomaketta

Valitse oikean vuoden lomake maksupäivän mukaan. Esimerkiksi jos suorituksen maksupäivä oli vuoden 2020 aikana tai korjaat ilmoitusta, jonka maksupäivä oli vuoden 2020 aikana, käytä vuoden 2020 lomaketta. 

Lataa lomake

Palkkatietoilmoitus 2021(pdf)

Palkkatietoilmoitus 2020 (pdf)

Palkkatietoilmoitus  2019 (pdf)

Lomakkeen täyttöohje

Palkkatietoilmoitus, täyttöohje 2021

Palkkatietoilmoitus, täyttöohje 2020

Palkkatietoilmoitus, täyttöohje 2019 (pdf)

Esimerkkejä lomakkeiden täyttämisestä

Lomakkeen täyttöohje saame

Bálkádiehtoalmmuhus, deavdinráva 2021