Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101)

Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Julkishallinnon organisaatiot ja merityönantajat eivät voi ilmoittaa paperilomakkeella. Paperilomaketta eivät voi käyttää myöskään työeläkelaitokset, joiden yhtiötunnus on jokin seuraavista:

20 Kevan jäsenyhteisöt
24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 KEVA - kirkko
29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
30 KEVA - valtio

Palkkatietoilmoitus

Ilmoita yhdelle tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetut palkat ja muut suoritukset. Palkkatietoilmoitusta voi käyttää silloin, kun sekä suorituksen maksajalla että tulonsaajalla on suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos maksaja tai tulonsaaja on ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta, tai jos on kyse tietyistä palkanmaksun erityistilanteista (esim. maksaja toimii sijaismaksajana), ilmoitus annetaan laajalla palkkatietoilmoituksella (TULOR 6104).

Jos palkkatietoilmoitus annetaan paperilomakkeella, se on annettava 8 kalenteripäivän kuluessa palkan maksupäivästä. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty Verohallinnon säännöllisten työnantajien rekisteriin, voivat kuitenkin antaa ilmoituksen viimeistään palkan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Lataa lomake

Palkkatietoilmoitus  (pdf)

Lomakkeen täyttöohje

Palkkatietoilmoitus, täyttöohje (pdf)