Yritys ilmoittaa paperilomakkeella vain poikkeustilanteessa

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin vain erityisestä syystä paperilomakkeella. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Paperilomakkeella ilmoittamisen määräaika on 8 kalenteripäivää

Paperilomakkeella tietojen antamisen määräaika on yrityksillä ja organisaatioilla viiden kalenteripäivän sijaan 8 kalenteripäivää. Tiedot on siis annettava paperilomakkeella viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Maksupäivän jälkeisen kahdeksan kalenteripäivän laskemiseen otetaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa kuitenkin seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Työnantaja maksaa työntekijän palkan 15.1. Lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä ei vaikuta maksupäivän jälkeisen kahdeksan kalenteripäivän laskemiseen. Jos työnantaja ilmoittaa paperilomakkeella, työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin viimeistään keskiviikkona 23.1.

Käytä tulorekisterin lomakkeita

Jos tietoja ei voida antaa sähköisesti, vaan ne annetaan paperilomakkeella, on käytettävä tulorekisterin julkaisemia lomakkeita. Yhdellä lomakkeella annetaan yhden tulonsaajan yhden maksupäivän tiedot. Jos yrityksellä on useita työntekijöitä, tulee jokaisesta työntekijästä antaa oma ilmoitus.

Tulorekisterin lomakkeet

Puutteellisesti täytetty lomake hylätään

Jos ilmoitus on täytetty puutteellisesti niin, että pakollisia tietoja puuttuu tai tiedot ovat tulkinnanvaraisia, ilmoitus hylätään, eikä sitä tallenneta tulorekisteriin. Tulorekisteri lähettää ilmoituksen hylkäämisestä kirjeen, jossa kerrotaan mitkä tiedot ovat puutteellisia. Puutteellista ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin, vaan suorituksen maksajan tulee antaa ilmoitus uudestaan.