Valtuuta tarvittavat henkilöt tietojen ilmoittamiseen syksystä 2018 alkaen

Valtuuttaminen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön tapahtuu palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Tulorekisteri tarkistaa Suomi.fi-valtuuksien avulla luotettavasti henkilön tai yrityksen valtuudet, valtakirjat ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta. Valtuuttamisen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun voi tehdä syksystä 2018 lähtien. Asiasta tiedotetaan tarkemmin keväällä 2018.

Tulorekisterin käytössä on omat valtuuskoodit, jotka julkaistaan Suomi.fi-valtuuksissa syksyllä 2018: roolit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu sekä roolit Etuustietojen ilmoittaminen ja Etuustietojen katselu.

Kuka voi asioida yrityksen puolesta?

Palvelussa voi asioida yrityksen tai organisaation nimissä, mikäli

 • ilmoittajalle on kaupparekisterissä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) merkitty jokin toimielinrooli kyseiseen yritykseen tai organisaatioon tai
 • ilmoittaja on saanut sähköisen valtuuden yrityksen tai organisaation nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä toimiakseen tietyssä asiointipalvelussa yrityksen tai organisaation nimissä.

Yrityksen puolesta asiointi onnistuu seuraavilla toimielinrooleilla:

 • Toimitusjohtaja
 • Toimitusjohtajan sijainen
 • Varatoimitusjohtaja
 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen jäsen
 • Selvitysmies
 • Isännöitsijä
 • Päävastuullinen isännöitsijä
 • Elinkeinonharjoittaja
 • Vastuunalainen yhtiömies (Ky)
 • Yhtiömies (Ay)
 • Oikeutettu
 • Prokuristi

Jos ilmoittajalla on yhden hengen osakeyhtiö ja ilmoittaja on yrityksen hallituksen ainut jäsen, yrityksen puolesta pystyy asioimaan vain ilmoittaja, jolle on kaupparekisteriin merkitty jokin toimielinrooli kyseiseen yritykseen.

Ulkomaiset yritykset ja julkishallinnon toimijat voivat valtuuttaa henkilöitä Katso-palvelussa

Seuraavissa tapauksissa ei voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, vaan valtuutukseen käytetään Katso-palvelua:

 • Kaupparekisterissä tai YTJ:ssä ei ole organisaatiolle Y-tunnusta tai tietoa sen nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, yhdistykset, säätiöt, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät ja julkiset viranomaiset.
 • Ulkomaalaista yritystä ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai sen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on ulkomaalainen (hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta).