Milloin maksetut etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin?

Etuuden maksajan pitää ilmoittaa tiedot maksetuista etuuksista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Jos etuutta on maksettu ennakkoon, ilmoitetaan kukin suoritus sen maksupäivän mukaan.

  • Maksupäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin etuus tai eläke on saajan käytettävissä (esimerkiksi nostettavissa saajan tililtä).
  • Maksupäivän jälkeiseen viiteen kalenteripäivään lasketaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä. Jos ilmoituksen määräpäivä on kuitenkin lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voi tiedot ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Etuuden maksaja maksaa etuuden 7.1. Etuus on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 12.1.

Huom. Tietojen ilmoittamisen ajankohtaan ei vaikuta se, miltä ajanjaksolta tulo on kertynyt. Esimerkiksi tammikuussa maksettu mutta joulukuulta kertynyt etuus ilmoitetaan tammikuun maksupäivän mukaan. Tulon kertymisaika ilmoitetaan Ansaintakausi-tiedolla. Lue lisää ansaintakaudesta ohjeen Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin luvusta 3.4.

Etuustiedot voi ilmoittaa myös etukäteen

Maksaja voi ilmoittaa etuustiedot myös etukäteen, esimerkiksi suoraan maksuaineistojen ajosta. Tiedot voi ilmoittaa aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää. Etukäteen ilmoittaminen ei ole sidoksissa tulon ansaintakauteen.

Tietoja voi kuitenkin ilmoittaa vasta 1.1.2021 lähtien.

Erityistilanteet

Tieto Perusteettomasta edusta ilmoitetaan tulorekisteriin viivytyksettä, mutta viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun etu on todettu perusteettomaksi ja perusteetonta etua koskeva päätös tehty. 

Jos kyseessä on kuitenkin ainoastaan  etuuden maksamisessa tapahtunut virhe, lasketaan määräaika siitä ajankohdasta, jolloin maksamisen virhe on havaittu. Jos tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi, se on aina ilmoitettava tulorekisteriin. Sillä ei ole merkitystä, peritäänkö maksettu suoritus takaisin vai ei.

Tieto takaisinperinnästä tai oma-aloitteisesta palautuksesta ilmoitetaan viimeistään viidentenä päivänä siitä, kun on saatu tieto palautuksen maksamisesta, sen maksajasta, maksetusta määrästä ja siitä, mihin etuuteen maksu liittyy, sekä saatu palautus kohdistettua etuuden maksajan omassa järjestelmässä.

Sijaissaajana toimivan etuuden maksajan on ilmoitettava tieto saamastaan regressisuorituksesta viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut tiedon suorituksen maksamisesta, sen maksajasta, maksetusta määrästä ja siitä, mihin etuuteen maksu liittyy.

Verotuksessa vähennyskelpoinen vakuutuksen tappio ilmoitetaan viiden päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksesta saatavan säästösumman, takaisinostoarvon tai henkivakuutuskorvauksen lopullinen määrä selviää vakuutuksen päättymisen jälkeen.

Korjaa ilmoitus viipymättä

Etuuden maksajan pitää korjata ilmoittamansa virheellinen tieto heti, kun virhe on huomattu. Jos etuuden saaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä etuuden maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin.