Tulonsaajan valtuudet

Jokainen tulonsaaja näkee vain omat tulotietonsa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tulonsaaja tunnistautuu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun Suomi.fi-sivulla (verkkopankkitunnukset, varmennekortti tai mobiilivarmenne). Tulonsaaja voi halutessaan valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan tulorekisterissä.

Tulonsaaja voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen

  • katsomaan tulotietojaan tulorekisterissä
  • lähettämään tulotietoihinsa liittyviä viestejä tulorekisterissä
  • tilaamaan tulotietoihinsa liittyviä raportteja tulorekisteristä
  • ylläpitämään tulotietoihin liittyviä yhteystietoja tulorekisterissä.

Valtuutus tehdään palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Tulonsaajan valtuuden nimi on ”Tulotietojen käsittely”. 

Henkilö tai yritys voi myös pyytää tulonsaajalta valtuutta asioida tulorekisterissä. Valtuuspyyntö tehdään palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Valtuus voidaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun valtuuspyynnön saanut tulonsaaja on hyväksynyt valtuuspyynnön palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-sivulla.

Tulonsaajan ei tarvitse valtuuttaa työnantajaansa tai suorituksen maksajaa. Työnantajalla ja suorituksen maksajalla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa maksamansa suoritukset tulorekisteriin lainsäädännön perusteella.