Tulonsaajan valtuudet

Asioi yksityishenkilön puolesta

Jokainen tulonsaaja näkee vain omat tulotietonsa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tulonsaaja voi halutessaan valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan tulorekisterissä.

Jos olet aiemmin valtuuttanut jonkun toisen asioimaan puolestasi esimerkiksi veroasioissa, on valtuutus tehtävä nyt uudelleen. Valtuuden tulorekisterissä asioimiseen voi antaa palvelussa Suomi.fi-valtuudet.  Annettavan valtuuden nimi on Tulotietojen käsittely.

Tulotietojen käsittely -valtuuden saanut voi tehdä valtuuttajan puolesta seuraavia asioita:

  • katsella tulotietoja
  • tilata tulotietoihin liittyviä raportteja
  • lähettää tulotietoihin liittyviä viestejä
  • ylläpitää tulotietoihin liittyviä yhteystietoja.

Tulonsaajan ei tarvitse valtuuttaa työnantajaansa tai muuta suorituksen maksajaa ilmoittamaan tulotietoja tulorekisteriin. Työnantajalla tai suorituksen maksajalla on lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa maksamansa suoritukset tulorekisteriin. Alle 18-vuotiaat eivät voi valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa muita asioimaan puolestaan.

Henkilö tai yritys voi myös pyytää toiselta henkilöltä valtuutta asioida tulorekisterissä. Valtuuspyyntö tehdään palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Valtuus voidaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun valtuuspyynnön saanut tulonsaaja on hyväksynyt valtuuspyynnön palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-sivulla.

Kun valtuudet ovat kunnossa, voit asioida toisen yksityishenkilön puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kirjautumalla ensin sisään osoitteessa tulorekisteri.fi. Sen jälkeen valitse vasemman reunan valikosta Asioi toisen yksityishenkilön puolesta.

Asiointi alaikäisen puolesta

Huoltaja voi asioida tulorekisterin asiointipalvelussa alle 15-vuotiaan lapsensa puolesta ilman erillistä valtuutta. Huoltaja voi kirjautua tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun omilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Yli 15-vuotias on itse velvollinen ilmoittamaan maksamansa palkat ja muut ansiotulot tulorekisteriin. Jos palkanmaksaja on 15–18-vuotias eikä itse halua tai voi asioida tulorekisterin asiointipalvelussa, hänen on ilmoitettava maksamansa palkat paperilomakkeella.