Tulonsaajat

Tulonsaajan omat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla yhdestä paikasta reaaliaikaisesti. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tulonsaaja voi katsoa omia tulotietojaan tai tietoja, joihin on saanut valtuutuksen. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan palkka- ja etuustiedoistaan.

Tulonsaaja voi tarkistaa tulorekisteristä myös sen, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa. Tällaista mahdollisuutta ei ole ennen tulorekisteriä ollut, vaan puutteet ovat käyneet ilmi esimerkiksi vasta seuraavana vuonna saapuvalta esitäytetyltä veroilmoitukselta, työeläkeotteelta tai muun viranomaisasioinnin yhteydessä.

Omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä

Tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat yksittäistä tulonsaajaa koskevia tulotietoja suoraan tulorekisteristä. Käyttäjät saavat tiedot siinä aikataulussa, jolla ne kyseisiä tietoja omassa päätöksenteossaan tarvitsevat. Tulorekisteristä välitetään vain ne tiedot, joihin kullakin tiedon käyttäjällä on oikeus.

Kansalaisen näkökulmasta tämä helpottaa asioiden hoitamista, koska omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä eikä niitä koskevia tietoja tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä.

Tulonsaaja voi myös tilata tulorekisteristä omia tulotietojaan koskevan tulorekisteriotteen.