Paperilla ilmoittaminen tulorekisteriin

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 1.1.2019. 

Tiedot voi toimittaa tulorekisteriin vain erityisestä syystä paperilomakkeella. Erityisenä syynä voitaisiin pitää tilannetta esimerkiksi silloin, kun yksityishenkilöllä tai kuolinpesällä ei ole mahdollisuutta ilmoittaa tietoja sähköisesti.