Edunvalvoja valtuuttaa päämiehensä puolesta

Edunvalvoja voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan päämiehensä puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Toistaiseksi edunvalvoja ei kuitenkaan voi tehdä valtuutusta palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

Edunvalvoja voi antaa Katso-palvelussa sähköisen asioinnin valtakirjan päämiehensä puolesta. Esimerkiksi kunnan edunvalvoja voi valtuuttaa päämiehen kotihoitajan palkanmaksun hoitavan tilitoimiston asioimaan päämiehen puolesta tulorekisterissä. Tulorekisterissä on käytössä valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu.

Edunvalvojan pitää hyväksyä Katso-palvelussa annettu valtakirja Verohallinnon toimipisteessä. Hyväksyntää ei voi tehdä sähköisesti. Lue lisää (vero.fi).

Lue lisää tulorekisterin valtuuksista

Jos edunvalvoja tarvitsee päämiehensä yrityksen edustamisoikeuden, hän voi hakea yrityksen Katso-pääkäyttäjäoikeutta tavanomaisen menettelyn mukaisesti. Edunvalvojan oikeus toimia pääkäyttäjänä päämiehen puolesta varmistetaan edunvalvontatiedoista, tai se voidaan osoittaa esimerkiksi käräjäoikeuden päätöksellä.

Edunvalvoja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin varsinaisen työnantajan puolesta

Edunvalvoja voi hoitaa ilmoitusvelvollisuuden tulorekisteriin varsinaisena työnantajana toimivan päämiehen puolesta eri tavoin.

Edunvalvoja voi itse ilmoittaa tiedot teknisen rajapinnan kautta suoraan palkkahallinnon järjestelmästä. Edunvalvoja ei voi itse asioida päämiehensä puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, mutta edunvalvoja voi valtuuttaa Katso-palvelussa esimerkiksi tilitoimiston hoitamaan päämiehen tulorekisteriasiat. Jos edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, tiedot voidaan erityisestä syystä ilmoittaa paperilomakkeella.