Kotitalous antaa työnantajan erillisilmoituksen

Jos maksat kotitaloutena työntekijälle palkkaa, sinun on annettava palkkatietoilmoituksen lisäksi työnantajan erillisilmoitus. Kotitalous antaa työnantajan erillisilmoituksen palkanmaksukuukausilta kuitenkin vain silloin, kun se maksaa samalle työntekijälle yhteensä enemmän kuin 1 500 euroa kalenterivuoden aikana.

Kotitaloudella on velvollisuus antaa työnantajan erillisilmoitus silloin, kun sillä on velvollisuus maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu. Jos et maksa yhdellekään työntekijälle palkkaa vuoden aikana yli 1 500:aa euroa, sinun ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä antaa työnantajan erillisilmoitusta.

Esimerkki: Perhe maksaa lastenhoitajalle palkkaa 500 euroa huhtikuussa. Perhe ei ole maksanut aikaisemmin samalle lastenhoitajalle palkkaa ja arvioi, että vuoden aikana maksettavien palkkojen yhteismäärä jää reilusti alle 1 500 euron rajan.

Perhe antaa huhtikuulta palkkatietoilmoituksen, jolla se ilmoittaa palkan määrän. Perheen ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua, joten sen ei tarvitse antaa myöskään työnantajan erillisilmoitusta.

Jos ilmoittamisvelvollisuuden euromääräinen raja ylittyy

Jos tiedät jo ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä 1 500 euron vuotuisen rajan ylittyvän, maksa työnantajan sairausvakuutusmaksu ensimmäisestä palkanmaksukuukaudesta alkaen. Anna työnantajan erillisilmoitus jokaiselta kuukaudelta, jolta maksat palkkaa.

Jos kotitalous maksaa palkkaa samalle työntekijälle yli 1 500 euroa vuodessa, se on yleensä satunnainen työnantaja. Joissain tapauksissa kotitalous voi kuitenkin olla säännöllinen työnantaja.

Säännöllinen työnantaja maksaa palkkaa vakituisesti vähintään kahdelle tai useammalle työntekijälle tai maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle työntekijälle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos säännöllisen työnantajan edellytykset täyttyvät, kotitalouden on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin. Säännöllisen työnantajan on annettava työnantajan erillisilmoitus joka kuukaudelta, vaikka se ei maksaisi palkkaa.

Työnantajan erillisilmoituksen tiedot eivät kohdistu yksittäiseen työntekijään

Ilmoita työnantajan erillisilmoituksella:

  • kohdekuukauden aikana maksamiesi palkkojen perusteella laskettu työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset

tai

  • työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa, jos kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua.

Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksun määräksi 0 euroa vain silloin, jos sinulla on velvollisuus antaa työnantajan erillisilmoitus (eli vuotuinen 1 500 euron raja ylittyy) ja maksat kohdekuukautena ainoastaan sellaista tuloa, josta ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua. Tällaista tuloa ovat esimerkiksi kustannusten korvaukset.

Arvio maksettavasta palkkasummasta voi muuttua vuoden aikana

Jos olet alun perin arvioinut, että samalle työntekijälle maksettava palkka jää alle 1 500 euron, sinun ei ole tarvinnut maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä antaa työnantajan erillisilmoitusta. Jos tilanne kuitenkin muuttuu ja maksat palkkaa yli 1 500 euroa vuoden aikana, sinun on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu koko vuoden palkkasummasta.

Voit ilmoittaa koko vuoden palkkasummasta maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteissummana sen kuukauden työnantajan erillisilmoituksella, jona 1 500 euron vuotuinen raja on ylittynyt. Sinulle ei aiheudu seuraamuksia siitä, että ilmoitat työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän vasta tässä vaiheessa.

Esimerkki: Perhe on maksanut lastenhoitajalle palkkaa huhtikuussa 500 euroa ja kesäkuussa 500 euroa. Marraskuussa perhe maksaa samalle lastenhoitajalle palkkaa vielä 600 euroa. Marraskuussa 1 500 euron raja ylittyy, joten työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava koko vuoden aikana maksetusta palkkasummasta eli 1 600 eurosta.

Perhe ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän työnantajan erillisilmoituksella joulukuussa.

Työ liittyy maksajan elinkeinotoimintaan

Jos yksityishenkilö maksaa palkkaa työstä, joka liittyy maksajan elinkeino- tai maataloustoimintaan, työtä ei teetetä kotitaloutena. Tällöin ei sovelleta 1 500 euron rajaa.

Lue lisää yritysten velvollisuudesta antaa työnantajan erillisilmoitus

Anna työnantajan erillisilmoitus sähköisesti

Anna työnantajan erillisilmoitus viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Voit antaa työnantajan erillisilmoituksen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Jos maksat palkan Palkka.fi-palvelussa, työnantajan erillisilmoitusta ei tarvitse antaa erikseen, koska palvelu lähettää tiedot automaattisesti tulorekisteriin.

Paperilomakkeella voi ilmoittaa vain erityisestä syystä tilanteissa, joissa ei kohtuudella voida edellyttää sähköistä ilmoittamista. Jos työnantajan erillisilmoitus annetaan poikkeuksellisesti paperilomakkeella, ilmoitus pitää antaa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Lue lisää: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus