Kotitalous ilmoittaa paperilomakkeella tulorekisteriin

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin paperilomakkeella vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Jos tietoja ei voida antaa sähköisesti, vaan ne annetaan paperilomakkeella, on käytettävä tulorekisterin julkaisemia lomakkeita. Yhdellä lomakkeella annetaan yhden tulonsaajan yhden maksupäivän tiedot. Jos kotitaloudella on useita työntekijöitä, tulee jokaisesta työntekijästä antaa oma ilmoitus.

Tulorekisterin lomakkeet

Asioi tulorekisterissä sähköisesti

Paperilomakkeella ilmoittamisen määräaika on maksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivä

Jos 8. päivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, siirtyy määräaika seuraavaan arkipäivään. Paperilomakkeiden pitää olla perillä tulorekisterissä viimeistään määräpäivänä.

Esimerkiksi jos palkkapäivä on 3.1, on tiedot ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 8.2. 

Puutteellisesti täytetty lomake hylätään

Jos ilmoituksesta puuttuu pakollisia tietoja tai tiedot on täytetty epäselvästi, ilmoitus hylätään. Silloin sitä ei tallenneta tulorekisteriin.

Tulorekisteri lähettää ilmoituksen hylkäämisestä kirjeen, jossa kerrotaan, mitkä tiedot ovat puutteellisia.

 • Jos yritit antaa paperilomakkeella uuden ilmoituksen ja se hylättiin, tarkista tiedot ja anna ilmoitus uudelleen.
 • Jos yritit antaa korvaavan ilmoituksen, ja se hylättiin, tarkista tiedot ja anna korvaava ilmoitus uudelleen. Tietyissä tilanteissa tiedot pitää korjata mitätöimällä alkuperäinen ilmoitus.
 • Puutteellista uutta tai korvaavaa ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin, vaan suorituksen maksajan pitää antaa ilmoitus uudestaan.

Paperilomakkeella annettujen tietojen korjaaminen

Tiedot kannattaa aina korjata ensisijaisesti sähköisten kanavien kautta. Paperilomakkeella voit korjata palkkatietoja ja työnantajan erillisilmoitusta.

Korjaamista varten tarvitset alkuperäisen ilmoituksen ilmoitusviitteen. Jos lähetit alkuperäisen ilmoituksen paperilomakkeena etkä täyttänyt siihen itse muodostamaasi ilmoitusviitettä, löydät ilmoitusviitteen tulorekisterin sinulle lähettämästä kirjeestä. Jos täytit lomakkeeseen itse muodostamasi viitteen, käytä korjaamisessa sitä.

 • Jos haluat tehdä korvaavan ilmoituksen, merkitse toimenpiteen tyypiksi "Korvaava ilmoitus".
  • Ilmoita uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi kaikki alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.
  • Muista täyttää ilmoitusviitteeksi korjattavan, alkuperäisen ilmoituksen ilmoitusviite.
 • Jos haluat mitätöidä ilmoituksen, valitse toimenpiteen tyypiksi ”Ilmoituksen mitätöinti”.
  • Ilmoita lisäksi suorituksen maksajan tunniste ja alkuperäisen, mitätöitävän ilmoituksen ilmoitusviite.
  • Muita tietoja ei mitätöintiin tarvita.
 • Jos haluat korjata tietoja mitätöimällä, täytä kaksi erillistä lomaketta.
  • Ilmoita toisella lomakkeella yllä mainitut mitätöinnin tiedot.
  • Toinen lomake on uusi ilmoitus. Anna siinä kaikki ilmoitettavat tiedot uudelleen.
  • Täytä uuteen ilmoitukseen uusi ilmoitusviite, joka on erilainen kuin mitätöitävässä ilmoituksessa, tai jätä uuden ilmoituksen ilmoitusviite tyhjäksi.
Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2023