Edunvalvojan palkkion ilmoittaminen tulorekisteriin

Edunvalvoja ei ole työsuhteessa päämieheen. Päämiehen edunvalvojalle maksamat palkkiot ja kulukorvaukset ovat näin ollen työkorvauksia. Edunvalvojalle maksetut korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin, jos edunvalvoja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Koska edunvalvoja on määrätty huolehtimaan päämiehensä taloudellisista asioista, edunvalvoja ilmoittaa päämiehen maksamat työkorvaukset tulorekisteriin hänen puolestaan.

Työkorvauksen saajalle ei voi maksaa verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Laske maksetut edunvalvontapalkkiot ja kulukorvaukset yhteen ja ilmoita summa tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus (336).

Ennakonpidätys ilmoitetaan ainoastaan silloin, kun se on tosiasiallisesti pidätetty tulonsaajalta.

Työnantajan erillisilmoitusta ei anneta työkorvauksista.

Edunvalvoja ilmoittaa tiedot palkkiostaan paperilomakkeella

Edunvalvoja ei voi itse asioida päämiehensä puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, koska edunvalvontarekisterin tiedot eivät välity palveluun Suomi.fi-valtuudet. Edunvalvonnan alainen henkilö ei myöskään voi valtuuttaa edunvalvojaa asioimaan puolestaan sähköisessä asiointipalvelussa.

  • Jos päämies on maksanut samalle saajalle palkkioita ja kulukorvauksia yhteensä enintään 1 500 euroa vuodessa, ei suorituksista tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Ilmoita tulorekisteriin maksettujen edunvalvontapalkkioiden ja kulukorvausten yhteismäärä tulolajilla Työkorvaus (336) paperilomakkeen kohdassa 3B.
  • Jos päämies on maksanut samalle saajalle palkkioita ja kulukorvauksia yhteensä yli 1 500 euroa vuodessa, niistä pitää toimittaa ennakonpidätys. Ilmoita tulorekisteriin maksettujen edunvalvontapalkkioiden ja kulukorvausten yhteismäärä tulolajilla Työkorvaus (336) paperilomakkeen kohdassa 3B ja määrästä tehty ennakonpidätys kohdassa 3A ”Ennakonpidätys yhteensä”.

Ilmoita paperilomakkeella: Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101)

Ilmoitus on annettava viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivänä. Tarvittaessa voit ilmoittaa myös laajalla palkkatietoilmoituksella (TULOR 6104). Noudata lomakkeen täyttöohjetta.

Jos olet hoitanut edunvalvonnassa olevan asioita Katso-valtuuden avulla, voit saada vastaavat Suomi.fi-valtuudet Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Tällöin voit asioida päämiehen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Huomaa kuitenkin, että Katso-valtuuksien käyttö on päättynyt 31.8.2021, eikä uusia valtuuksia voi enää saada.

Jos ilmoitat sähköisesti, ilmoituksen määräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 5. päivä.

  • Ilmoita tulorekisteriin maksettujen edunvalvontapalkkioiden ja kulukorvausten yhteismäärä tulolajilla Työkorvaus (336).
  • Ilmoita tarvittaessa määrästä tehty ennakonpidätys tulolajilla Ennakonpidätys (402).

Jos valtuutta ei ole,  ilmoita saamasi edunvalvojan palkkio tulorekisterin paperilomakkeella.

Tulorekisterin kirjeiden ohjaaminen edunvalvojalle päämiehen sijaan

Jos paperilomakkeella annetussa ilmoituksessa on virhe tai puute, tulorekisteri lähettää ilmoituksen virheestä kirjeenä. Kirje lähetetään maksajan eli päämiehen osoitteeseen. Edunvalvoja voi halutessaan muuttaa päämiehen osoitteen tilalle oman postiosoitteensa. Osoitteen muuttamisen jälkeen kaikki tulorekisterin kirjeet ohjautuvat edunvalvojan osoitteeseen.

Voit muuttaa tulorekisteristä lähetettävien kirjeiden postiosoitetta jommallakummalla seuraavista tavoista:

a) Lähetä tulorekisteriin

  • ote holhousasioiden rekisteristä
  • vapaamuotoinen pyyntö osoitteenmuutoksesta.

b) Lähetä tulorekisteriin

  • päätös edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta
  • edunvalvontavaltakirja
  • vapaamuotoinen pyyntö osoitteenmuutoksesta.

Älä lähetä alkuperäisiä asiakirjoja, kopiot riittävät. Merkitse molemmissa tapauksissa vapaamuotoiseen pyyntöön edunvalvojan osoite. Muista allekirjoittaa pyyntö.

Holhousasioiden rekisteristä annettavan otteen voi tilata Digi- ja väestötietovirastosta.

Postita asiakirjat osoitteeseen:

Tulorekisteriyksikkö
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Sivu on viimeksi päivitetty 30.9.2022