Edunvalvojan palkkion ilmoittaminen tulorekisteriin

Edunvalvoja ei ole työsuhteessa päämieheen. Päämiehen edunvalvojalle maksamat palkkiot ja kulukorvaukset ovat näin ollen työkorvauksia. Edunvalvojalle maksetut korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin, jos edunvalvoja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Koska edunvalvoja on määrätty huolehtimaan päämiehensä taloudellisista asioista, edunvalvoja ilmoittaa päämiehen maksamat työkorvaukset tulorekisteriin hänen puolestaan.

Työkorvauksen saajalle ei voi maksaa verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Laske maksetut edunvalvontapalkkiot ja kulukorvaukset yhteen ja ilmoita summa tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus (336)

  • Jos päämies on maksanut samalle saajalle palkkioita ja kulukorvauksia yhteensä enintään 1 500 euroa vuodessa, ei suorituksista tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Ilmoita tulorekisteriin maksettujen edunvalvontapalkkioiden ja kulukorvausten yhteismäärä tulolajilla Työkorvaus (336).
  • Jos päämies on maksanut samalle saajalle palkkioita ja kulukorvauksia yhteensä yli 1 500 euroa vuodessa, niistä pitää toimittaa ennakonpidätys. Ilmoita tulorekisteriin maksettujen edunvalvontapalkkioiden ja kulukorvausten yhteismäärä tulolajilla Työkorvaus (336) ja määrästä tehty ennakonpidätys tulolajilla Ennakonpidätys (402). 

Työnantajan erillisilmoitusta ei anneta työkorvauksista.

Ilmoittamisen määräajat

Koska maksaja eli päämies on yksityishenkilö, pitää palkkatietoilmoitus antaa sähköisesti viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 5. päivään mennessä. Jos tiedot ilmoitetaan paperilomakkeella, on ilmoitus annettava viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivänä.

Edunvalvoja voi ilmoittaa tiedot palkkiostaan paperilomakkeella

Edunvalvoja ei voi itse asioida päämiehensä puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, koska edunvalvontarekisterin tiedot eivät välity palveluun Suomi.fi-valtuudet. Edunvalvonnan alainen henkilö ei myöskään voi valtuuttaa edunvalvojaa asioimaan puolestaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin erityisestä syystä paperilomakkeella. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Ilmoita paperilomakkeella: palkkatietoilmoitus, laaja palkkatietoilmoitus

Ilmoittaminen sähköisesti

Jos edunvalvojalla on ollut aiemmin käytössään Katso-valtuudet edunvalvonnassa olevan henkilön puolesta asiointiin, hän voi saada vastaavat Suomi.fi-valtuudet Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelun kauttaKatso-valtuuksien käyttö tulorekisterissä päättyy 31.8.2021.
 
Jos valtuutta ei ole, edunvalvoja antaa itse tiedot saamastaan palkkiosta tulorekisterin paperilomakkeella.