Edunvalvojan palkkion ilmoittaminen tulorekisteriin

Edunvalvoja ei ole työsuhteessa päämieheen. Päämiehen edunvalvojalle maksamat palkkiot ja kulukorvaukset ovat näin ollen työkorvauksia. Edunvalvojalle maksetut korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin, jos edunvalvoja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Koska edunvalvoja on määrätty huolehtimaan päämiehensä taloudellisista asioista, edunvalvoja ilmoittaa päämiehen maksamat työkorvaukset tulorekisteriin hänen puolestaan.

Työkorvauksen saajalle ei voi maksaa verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Laske maksetut edunvalvontapalkkiot ja kulukorvaukset yhteen ja ilmoita summa tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus (336)

  • Jos päämies on maksanut samalle saajalle palkkioita ja kulukorvauksia yhteensä enintään 1 500 euroa vuodessa, ei suorituksista tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Ilmoita tulorekisteriin maksettujen edunvalvontapalkkioiden ja kulukorvausten yhteismäärä tulolajilla Työkorvaus (336).
  • Jos päämies on maksanut samalle saajalle palkkioita ja kulukorvauksia yhteensä yli 1 500 euroa vuodessa, niistä pitää toimittaa ennakonpidätys. Ilmoita tulorekisteriin maksettujen edunvalvontapalkkioiden ja kulukorvausten yhteismäärä tulolajilla Työkorvaus (336) ja määrästä tehty ennakonpidätys tulolajilla Ennakonpidätys (402)

Työnantajan erillisilmoitusta ei anneta työkorvauksista.

Koska maksaja eli päämies on yksityishenkilö, pitää palkkatietoilmoitus antaa sähköisesti viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 5. päivään mennessä. Jos maksaja ilmoittaa tiedot paperilomakkeella, on se annettava viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivänä.

Jos edunvalvoja ilmoittaa päämiehen maksamat työkorvaukset tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, edunvalvoja tarvitsee valtuuden asioida päämiehen puolesta. Jos valtuutta ei ole, edunvalvoja ei voi ilmoittaa tietoja tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tällöin edunvalvojan pitää antaa tiedot paperilomakkeella.

Lue lisää edunvalvojan valtuuttamisesta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön.

Ilmoita sähköisesti tulorekisterin asiointipalvelussa. Ilmoita paperilomakkeella: palkkatietoilmoitus, laaja palkkatietoilmoitus