Tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 1 kohdan mukainen seloste

Antopäivä
1.12.2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Tulorekisteriin talletetaan työnantajien ja muiden suoritusten maksajien ilmoittamat pakolliset tiedot ja niitä täydentävät vapaaehtoiset tiedot. Ilmoitettavien tietojen yksityiskohtainen sisältö on selostettu seuraavissa dokumenteissa:

Luettelo tulorekisteriin talletettavista tiedoista (xls)