Tulorekisterin käyttäjien määrä kasvaa: luvassa nopeampia päätöksiä ja helpompaa asiointia vuonna 2020

3.1.2020

Entistä useampi viranomainen hyödyntää tulorekisteriä tänä vuonna. Esimerkiksi tapaturma- ja liikennevakuutuspäätökset, aikuiskoulutusetuudet ja esitäytetty veroilmoitus pohjautuvat jatkossa reaaliaikaisiin työnantajien antamiin palkkatietoihin. Aiemmin työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia tietoja on käytetty jo päiväraha-, vanhempainraha- ja työeläkepäätöksissä. Päätöksiin on myös odotettavissa nopeutta ja sujuvuutta.

Vuoden 2020 alusta lähes 500 organisaatiota voi käyttää päätöksenteossaan tai muissa lakisääteisissä tehtävissään tulorekisteriä. Tulorekisteri välittää reaaliaikaisia palkkatietoja keskeisiin yhteiskunnan toimintoihin, sillä tietoja hyödynnetään jatkossa esimerkiksi

  • päiväraha- ja vanhempainrahapäätöksissä
  • tapaturma- ja liikennevakuutuspäätöksissä
  • työeläkepäätöksissä
  • esitäytetyssä veroilmoituksessa ja muutosverokorteissa
  • Tilastokeskuksen tilastoissa
  • työsuojeluvalvonnassa
  • aikuiskoulutusetuuksissa
  • varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa.

Tulorekisteri on mahdollistaja

Suomi näyttää tietä digitalisaation edelläkävijänä, kun yhteiskunnan toimintoja automatisoidaan ja työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan. Tulorekisteri on hyvä esimerkki digiajan viranomaispalvelusta, jossa tieto virtaa yrityksiltä viranomaisille ajantasaisesti.

Tulorekisterin perusidea on se, että tiedot maksetuista palkoista siirtyvät automaattisesti työnantajien palkanlaskentajärjestelmistä heti palkanmaksun jälkeen tulorekisteriin. Aikaisemmin työnantajat ilmoittivat tiedot jokaiselle viranomaiselle erikseen. Nyt viranomaiset ja organisaatiot hakevat reaaliaikaiset tulotiedot rekisteristä silloin, kun tietoja tarvitaan päätöksenteossa. Kukin tiedon käyttäjä saa vain ne tiedot, jotka sille lain mukaan kuuluvat.

– Visiona on, että yritykset ja muut työnantajat voisivat käyttää mahdollisimman vähän aikaa viranomaisilmoituksiin, kun ilmoittamisen voi automatisoida. Mitä kattavammin järjestelmät ovat ilmoittamisen osalta tulorekisterin kanssa yhteensopivia, sitä enemmän yritys hyötyy pitkällä tähtäimellä, Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström sanoo.

Vuodesta 2021 alkaen myös eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Jos työntekijällä on useita työnantajia tai tulot muodostuvat sekä palkasta että etuudesta, omien tulotietojen kokonaisuuden hahmottaminen voi olla hankalaa. Vuonna 2021 kansalainen näkee tulorekisteristä omat palkka- ja etuustulotietonsa reaaliaikaisesti ja kokonaisuutena. Palkkatietojaan tulorekisteristä voi katsella jo nyt.

Reaaliaikaisten tulotietojen avulla satunnaista työtä tekevien etuudet voidaan määrittää entistä nopeammin ja täsmällisemmin. Tämä yksinkertaistaa kansalaisten siirtymistä työmarkkinoilta etuuksien piiriin ja päinvastoin. Kannustinloukut vähenevät, kun etuuksien ja verotuksen yhteisvaikutus tuloihin on paremmin ennakoitavissa.

– Tulorekisterin hyödyntäminen on vaatinut panostusta niin työnantajilta, lainsäätäjiltä kuin viranomaisiltakin. Tulorekisteri on mahdollistaja, ja nyt mahdollisuuksiin pitäisi tarttua, Holmström kannustaa.

Tulorekisteriin toimitettiin vuonna 2019 noin 54 miljoonaa palkkatietoilmoitusta. Rekisteri sisältää noin 3 miljoonan kansalaisen  palkkatiedot.