Tulorekisteri ottaa seuraavat askeleensa kahdessa vaiheessa

28.5.2019

Tulorekisterin seuraavia laajennuksia suunnitellaan vaiheistettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen. Valtiovarainministeriö alkaa valmistella lakimuutoksia, jotka siirtäisivät vuodella eteenpäin eläkkeiden ja etuuksien ottamista mukaan vuoteen 2021. Palkkatietojen käyttäjäjoukko laajenisi kuitenkin suunnitellusti ensi vuonna.

Uuden aikataulun mukaan tulorekisteriä laajennettaisiin seuraavasti:

  • Vuonna 2020: Tulotietojen käyttäjien joukko laajenee niin, että mukaan tulevat muun muassa työttömyyskassat, KEHA-keskukset, aluehallintovirastot, vakuutusyhtiöt, kunnat ja Tilastokeskus.
  • Vuonna 2021: Tietosisältö laajenisi niin, että mukaan tulisivat eläkkeet ja etuudet.

Tulorekisteri on otettu käyttöön vuoden 2019 alussa. Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa muun muassa sosiaaliturvan uudistamisen sekä viranomaisasioinnin nopeuttamisen.

Vaiheistuksella varmistetaan onnistunut muutos

Laajennuksen vaiheistamisella halutaan varmistua, että muutoksen läpiviemiseen on riittävästi aikaa. Alkuvuoden kokemukset tulorekisteristä ovat osoittaneet, että edessä on enemmän työtä kuin oli ennakoitu. Vaiheistuksella halutaan varmistaa riittävä tuki työnantajille palkkatietojen ilmoittamiseen sekä se, että palkkatiedot on ilmoitettu oikein.

"On perusteltua jakaa jatkovaiheet kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi, koska muutos on suuri. Vaiheistuksella varmistamme, että muutos onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi haluamme varata aikaa työnantajien tukemiseen palkkatietojen osalta", tulorekisterihankkeen johtaja Terhi Holmström kertoo.

Vuonna 2020 tulorekisterin tietojen käyttäjien määrä kasvaa merkittävästi, kun tulorekisterin tietojen käyttäjiksi tulee yli 400 organisaatiota. Käyttäjiksi tulevat kaikki kunnat ja osa kuntayhtymistä, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, työsuojeluviranomainen, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), Tilastokeskus, TEMin hallinnonala, Tapaturmavakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus sekä Ahvenanmaan maakunta, sen viranomaiset ja kunnat. Uutta tietovirtaa tulorekisteriin tuovat eläke- ja etuustiedot, jotka vaiheistetaan ilmoitettavaksi vuodesta 2021 alkaen.

Valtiovarainministeriön tiedote: Tulorekisteri laajenee kahdessa vaiheessa - eläkkeet ja etuudet mukaan 2021

Lisätietoja medialle:

viestintäpäällikkö Marjo Björk

puh. 029 512 3780

viestinta.tulorekisteri@vero.fi