Tulorekisteri laajenee 2021 – etuus- ja eläketiedot tulorekisteriin

27.5.2020

Kansalaiselle tulorekisteritietojen laajempi hyödyntäminen nopeuttaa ja sujuvoittaa asiointia. Tulorekisterin avulla viranomaiset voivat tehdä päätökset ajantasaisten tietojen pohjalta – tulonsaajaa tai työnantajaa vaivaamatta. Suomessa tulotietojen ilmoittaminen ja hyödyntäminen on digitalisoitunut nopeasti.

Lähes 1,5 vuotta käytössä ollut tulorekisteri laajenee ensi vuodenvaihteessa. Vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen lisäksi myös tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Tiedon käyttäjien joukkoon liittyy samalla ulosottoviranomainen.

Kun viranomaiset tekevät päätökset reaaliaikaisten tulotietojen perusteella, kansalaiset saavat ajantasaisiin tietoihin perustuvia päätöksiä ja etuuksien takaisinperinnät vähenevät. Etuuspäätösten tekeminen nopeutuu ja kansalaisten on vaivattomampi ottaa vastaan satunnaisia töitä. Kansalainen voi nähdä omat palkka- ja etuustulotietonsa tulorekisteristä reaaliaikaisesti ja kokonaisuutena.  

– Tänä keväänä moni työntekijä on työttömyyden tai lomautuksen takia joutunut etsimään vanhoja palkkalaskelmia ja kuitteja saaduista tuloista erilaisia hakemuksia varten. Tulorekisterissä ajantasaiset tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta. Osa päätöksentekijöistä on hakenut tiedot valmiiksi tulorekisteristä esimerkiksi etuushakemuksen pohjaksi, jolloin kansalainen on täydentänyt tietojaan vain niiltä osin, kuin niitä ei ole tulorekisterissä. Jatkossa tulorekisteritietoja voidaan hyödyntää vieläkin laajemmin, Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström kertoo.

Tulorekisterihanke etenee aikataulussa

Tulorekisteri automatisoi palkka- ja etuustietovirtoja. Lähes 90 % ilmoituksista siirtyy palkanlaskentajärjestelmistä suoraan tulorekisteriin, josta eri tiedon käyttäjät hakevat tietoja automaatiossa järjestelmiinsä, kun niitä tarvitsevat. Vastaavaa digiloikkaa odotetaan nyt myös etuuksien ja eläkkeiden osalta.

– Etuus- ja eläketietojärjestelmien muutoksia rakennetaan ja testataan parhaillaan. Ei riitä, että tulorekisterijärjestelmä toimii, vaan myös jokaisen etuuden maksajan on huolehdittava, että oma järjestelmä siirtyy tulorekisteriaikaan. Nykyisin Verohallinnolle annettavat etuuksiin ja eläkkeisiin liittyvät vuosi-ilmoitukset jäävät historiaan ensi vuodenvaihteessa, Holmström sanoo.

Suomessa tulorekisterin tietoja käytetään laajasti

Yhteiskunnallisesti tulorekisteri on merkittävä tietovaranto. Tietoja käytetään esimerkiksi verotuksessa, etuuksien ja eläkkeiden myöntämisessä, vakuutuskorvauskäsittelyssä, työsuojelussa, tilastoissa ja kuntien asiakasmaksujen määrittämisessä.

 – Olen tyytyväinen siihen, että työnantajat ja muut toimijat ovat nopeasti sisäistäneet muutokset ja uudistaneet omia järjestelmiään. Tulorekisteri on rakennettu yhteistyössä työnantajien etujärjestöjen, järjestelmätoimittajien ja eri viranomaisten kanssa. Reaaliaikaisen ja digitaalisen yhteiskunnan kehittäminen on ollut yhteinen tavoite, joka näkyy parempina sähköisinä palveluina, kiittelee Holmström.

Suomen tulorekisteri on maailman mittakaavassakin poikkeuksellisen reaaliaikainen ja laaja. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin yleensä viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitettavat palkka-, eläke- ja etuustulot kattavat noin 90 % tulonsaajien kaikista veronalaisista tuloista. Noin kahdessa kolmesta tapauksesta tulorekisteriin ilmoitetut tulot vastaavat täsmälleen tulonsaajan kokonaistuloja.

Lisätietoja medialle:

viestintäpäällikkö Marjo Björk

puh. 029 512 3780

viestinta.tulorekisteri@vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2020