Kirkolle ja seurakunnille

Tulorekisteri muuttaa myös kirkon ja seurakunnan velvoitteita työnantajana

Seurakuntien ja muiden julkisten organisaatioiden on ilmoitettava maksetuista palkoista tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot. Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumasta.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin. Kaikki suoritukset on ilmoitettava ilman euromääräistä alarajaa tai ikärajaa. Myös alaikäiselle maksetut korvaukset on ilmoitettava.

Kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin

Tulorekisteriin ilmoitetaan verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) sekä veronalaiset kustannusten korvaukset. Kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.

Veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä, vaikka samalla ei maksettaisi rahapalkkaa.

Verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) ilmoitetaan viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.

Vapaaehtoistyöntekijät

Myös korvauksettomaan vapaaehtoistoimintaan osallistuville henkilöille maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin.  Lisäksi vapaaehtoistyöntekijöille maksetut veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin samassa määräajassa.

Luontoisedut ilmoitetaan myös ajantasaisesti

Luontoisetuja koskevat tiedot on ilmoitettava viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta kertynyttä rahapalkkaa maksetaan seuraavan kuukauden aikana, luontoisetu voidaan ilmoittaa kyseisen kuukauden tuloksi. Ilmoitus on tällöin annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.

Tulorekisteriin ilmoitetaan sähköisesti

Tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin sähköisesti. Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä voidaan pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voida edellyttää tietojen antamista sähköisesti esimerkiksi teknisen esteen vuoksi. Tietoja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse, vaan tiedot pitää ilmoittaa määrämuotoisesti.

Julkiset organisaatiot eivät voi ilmoittaa tietoja paperilomakkeella. Uskonnollisista yhteisöistä julkisia organisaatioita ovat evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja seurakuntayhtymät.

Ilmoita tiedot suoraan palkkahallinnon järjestelmästä teknistä rajapintaa hyödyntäen

Suositeltavin ja vaivattomin tapa on ilmoittaa tiedot teknisen rajapinnan kautta, jolloin tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan palkkahallinnon järjestelmästä. Teknisen rajapinnan käyttö on mahdollista, jos käytössä olevasta palkka- tai matkalaskujärjestelmästä on rakennettu sähköinen yhteys tulorekisteriin. Tämän tiedon saat omalta palkkajärjestelmän järjestelmätoimittajaltasi.

Teknisen rajapinnan käyttäjät tarvitsevat tunnistautumiseen varmenteen.  Seurakunnan nimetty edustaja voi tehdä hakemuksen rajapintapalveluiden käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. 

Lue lisää varmenteesta.

Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan ilmoittaa sähköisessä asiointipalvelussa

Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Palkkatiedot voidaan ilmoittaa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa joko lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan tulorekisteri.fi-sivulta. Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttö vaatii valtuutuksen

Seurakunnan taloushallinnon työntekijä tai seurakunnan palkanlaskentaa hoitava tilitoimisto tarvitsee valtuuden, jotta voi asioida tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa seurakunnan nimissä.

Seurakunnan pitää nimittää Suomi.fi-valtuushakemuksen avulla itselleen valtuutusoikeudellinen henkilö.  Valtuutusoikeudellinen henkilö myöntää Suomi.fi-valtuuksissa tarvittaville henkilöille valtuudet tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön. 

Valtuutusoikeudellinen nimittää myös nimetyn edustajan tulorekisteriin antamalla henkilölle valtuuden "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely".  Vain nimetty edustaja voi tehdä hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ja varmenteen tilaamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää tulorekisterin valtuuskoodeista.

Valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2021