Julkisyhteisö maksajana: tulorekisteriin ilmoittaminen

Julkisyhteisöillä on omia, erityisiä velvoitteita tulorekisteriin ilmoittamisessa.

Julkisyhteisöjä ovat Suomen julkishallintoa toteuttavat talousyksiköt: valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto. Julkisyhteisöiksi katsotaan myös evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja seurakuntayhtymät.

Julkisyhteisöiden pitää ilmoittaa tulorekisteriin joitakin tietoja, jotka esimerkiksi yksityissektorin työnantajille ovat vapaaehtoisia. Tässä ohjeessa kuvataan ne tiedot, jotka ovat erityisiä julkishallinnon toimijoille.

Maksajan aliorganisaatio

Ilmoita Kevan ilmoittajakoodiston mukainen aliorganisaation tunniste, jos tulonsaajan eläketurva hoidetaan Kevassa, (Kelan,  kunta-alan, valtion, kirkon tai  seurakuntien työntekijöillä).

Kevan asiakkaat käyttävät Kevan ilmoittajakoodiston mukaista aliorganisaation tunnistetta. Tunnisteen saa Kevan työnantajan verkkopalvelusta, työnantajan tiedoista.

Ilmoita virastotunniste, jos maksaja on valtio tai sen virasto.

Samalla ilmoituksella voi antaa molemmat aliorganisaation tunnisteet – mutta vain yhden kutakin tyyppiä. Voit siis antaa sekä Kevan koodiston mukaisen tunnisteen että virastotunnisteen.

Näkymä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, jossa maksajan aliorganisaation tunnisteen tyypiksi valitaan Kevan ilmoittajakoodisto.

Aliorganisaation tunnisteen pitää olla voimassa palkkatietoilmoituksella sen maksupäivänä ja työnantajan erillisilmoituksella sen ilmoituspäivänä.

Maksajan tyyppi

Valitse maksajan tyypiksi

  • "Julkisyhteisö", kun maksaja on valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakuntahallinto, evankelisluterilainen tai ortodoksinen kirkko tai niiden seurakunta tai seurakuntayhtymä. Tieto on annettava, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Silloin, kun suoritus maksetaan yleisesti verovelvolliselle, tietoa ei tarvitse ilmoittaa, vaikka maksaja olisikin julkisyhteisö.
  • "Valtio", kun maksaja on osa valtionhallintoa.
  • "Valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos", kun maksaja on valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos kuten Kela tai Suomen Pankki. 

Ilmoita maksajan tyyppi vain, jos jokin vaihtoehdoista koskee maksajaa. Voit valita useita maksajan tyyppejä.

Näkymä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa maksajan tyyppi -valikosta.

Sijaismaksajatilanteet

Jos julkisyhteisö toimii sijaismaksajana, ilmoita tieto siitä maksajan tiedoissa kohdassa Sijaismaksaja. Sijaismaksajina voivat toimia esimerkiksi ulosottovirastot, kunnat, kaupungit, Kela ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Sijaismaksajalla tarkoitetaan maksajaa, joka maksaa palkan tai muun suorituksen omilla varoillaan varsinaisen työnantajan puolesta. Lue lisää sijaismaksajana ilmoittamisesta ohjeesta.

Näkymä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelusta, missä ilmoitetaan maksajan toimivan sijaismaksajana.

Tiedot työeläkevakuuttamisesta

Jos tulonsaaja on työeläkevakuutettu, ilmoita myös vakuutustiedot. Valitse ensin tiedoksi työeläkevakuutuksesta "Työntekijän työeläkevakuutus" ja sen jälkeen työeläkelaitos, jossa tulonsaaja on vakuutettu.

Näkymä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, kun tieto työeläkevakuutuksesta on valittu Työnantajan työeläkevakuutus.

Anna sen jälkeen eläkejärjestelynumero.

Eläkejärjestelynumero on 11-merkkinen. Lue lisää eläkejärjestelynumerosta.

Eläkejärjestelynumeron pitää olla voimassa maksupäivänä.

Ammattiluokan ilmoittaminen

Jos tulonsaaja on vakuutettu JuEL:n (julkisten alojen eläkelain) mukaan tai kyseessä on Suomen Pankin palvelussuhde, ilmoita tulonsaajasta kaksi ammattiluokkaa: tapaturmavakuuttajia varten Tilastokeskuksen ammattiluokitus TK10 ja eläkevakuuttajien tarpeisiin Kevan ammattinimikkeistö tai Suomen Pankin nimikkeistö.

Tulorekisterissä on käytössä oma  Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla. Tulorekisterijärjestelmässä luokituksen nimi on Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10). Ammattiluokan koodi ilmoitetaan tulorekisteriin 5-numeroisena. Apua ammattiluokan valintaan saat omalta tapaturmavakuutusyhtiöltäsi.

Neuvontaa Kevan tarvitsemien tietojen käytöstä (Kevan nimikkeistön mukainen ammattinimike, rekisteröinnin peruste, Kevan ilmoittajakoodiston mukainen maksajan aliorganisaatio, Kevan koodiston mukainen palvelussuhteen päättymisen syy) saat osoitteesta palvelussuhderekisteri@keva.fi.

JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde

Ilmoita Kevan nimikkeistön mukainen ammattinimike valitsemalla eläketurvakohtainen ammattikoodi. Esimerkiksi kunta-alan ammattinimikkeet ovat 20-alkuisia. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tunnistekenttä hakee ja täydentää mahdollisia ammattinimikkeitä samalla kun kirjoitat. Voit kirjoittaa ammattinimikkeen tekstinä, hakea nimikkeitä eläketurvan alkuosalla (esimerkiksi 20) tai hakea 5-numeroisella koodilla. Syötä tunniste-kenttään esimerkiksi Lähihoitaja ja valitse oikean eläketurvan mukainen koodi (20, 24, 25, 30).

Näkymä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, kun ammattliluokan tyypiksi on valittu Kevan nimikkeistö ja tunnisteeksi lähihoitaja.

Kevan koodistossa erotat eri eläketurvien käytössä olevat arvot toisistaan koodin edessä olevan kaksinumeroisen tunnuksen perusteella:

Kunta-ala 20|xxxxx

Valtio 30|xxxxx

Kirkko 25|xxxxx

Ahvenanmaa 24|xxxxx

Kela 29|xxxxx

Tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu

Ilmoita Tilastokeskuksen ammattiluokitus TK10 -koodiston mukainen ammattiluokka, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Valtiotyönantaja ei anna tätä tietoa, vaan ilmoittaa sen sijaan tiedon "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)".

Valitse Lisää ammattiluokka.

Lisää ammattiluokka.png

Valitse tyypiksi "Tilastokeskuksen ammattiluokitus". Syötä tunnistekenttään 5-numeroinen koodi tai hae ammattinimikettä kirjoittamalla nimikkeen alkua. Oikean koodin valinnassa auttaa tapaturmavakuutusyhtiö.

Näkymä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, kun ammattliluokan tyypiksi on valittu Tilastokeskuksen ammattiluokitus ja tunnisteeksi muut lähihoitajat.

Palvelussuhdetta koskevat tiedot

Kun tulonsaaja on vakuutettu JuEL:n mukaan, pitää antaa tiettyjä palvelussuhdetta koskevia tietoja.

Avaa Palvelussuhteen tiedot.

Ilmoita palvelussuhdetta koskevat tiedot. Jos tulonsaaja on palvelussuhteessa maksajaan, valitse vaihtoehto Kyllä. Jos on kyse JuEL:n mukaan vakuutetuista toimeksiannoista, luottamustoimista ja -tehtävistä tai omais- ja perhehoitajista, maksaja valitsee Palvelussuhteessa-tiedoksi Ei, vaikka kyseessä on JuEL:n näkökulmasta palvelussuhde.

Näkymä tulorekisterin asiakaspalvelussa, kun tulosaaja on palvelussuhteessa maksajaan.

Ilmoita aina palvelussuhteen voimassaolo, jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde.

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ilmoitetaan palvelussuhteen voimassaoloaika.

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ilmoitetaan palvelussuhteen alku- ja loppupäivämäärät.

Ilmoita aina palvelussuhteen rekisteröinnin peruste, jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde.

Näkymä tulorekisterin asiointipalvelussa, kun lisätään palvelussuhteen rekisteröinnin peruste.

Kevan rekisteröinnin peruste

Kun palvelussuhde on vakuutettu JuEL:n mukaan, valitse rekisteröinnin perusteen tyypiksi "Kevan rekisteröinnin peruste". Ilmoita Rekisteröinnin perusteen tunniste. Tunnisteen alussa on eläketurvan mukainen 2-numeroinen koodi ennen varsinaista rekisteröinnin perusteen tunnistetta.

Kunta-ala 20

Valtio 30

Kirkko 25

Ahvenanmaa 24

Kela 29

Näkymä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, kun rekisteröinnin perusteen tyypiksi on valittu Kevan rekisteröinnin peruste.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2021