Etuus- ja eläketietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetut eläke- ja etuustulot. Tietojen ilmoitusvelvollisuus on eläkkeen tai etuuden maksajalla.

Tulorekisteriin ilmoitettavien etuuksien tai eläkkeiden maksajia ovat esimerkiksi:

 • Kela
 • Valtiokonttori
 • Työllisyysrahasto
 • Puolustusvoimat
 • KEHA-keskus
 • työeläkelaitokset
 • työttömyyskassat
 • vakuutusyhtiöt
 • henkivakuutusyhtiöt
 • oppisopimuskoulutuksen järjestäjät
 • vakuutuskassat
 • kunnat
 • siviilipalveluspaikat

Lue lisää: Etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Näin aloitat eläke- ja etuustietojen ilmoittamisen tulorekisteriin

Etuustietojen ilmoittamisen aloittaminen edellyttää organisaatiolta valmistelevia toimenpiteitä.

Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa edellyttää kahden valmistelevan tehtävän suorittamista: asianmukaisten valtuuksien myöntämistä Suomi.fi:ssä ja etuustietojen ilmoittamisen vahvistamista tulorekisterin asiointipalvelussa.

Jos organisaatio käyttää ilmoittamisessa tulorekisterin teknistä rajapintaa, sen pitää vahvistaa etuustietojen ilmoittaminen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, tehdä hakemus rajapinnan käyttöönottamiseksi ja lisäksi hakea rajapintaa koskeva varmenne.

Valmistelevat toimenpiteet

Etuustietojen ilmoittamisen valmistelevat tehtävät voi nyt toteuttaa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ja Suomi.fi:ssä:

 1. Tulorekisterin asiointipalvelussa voi vahvistaa etuustietojen ilmoittamisen.
 2. Suomi.fi-valtuuksissa voi hoitaa tarvittavat valtuutukset.
 3. Tulorekisterin asiointipalvelussa voi tehdä rajapintahakemuksen ja hakea varmennetta, jota tarvitaan rajapinnan käyttöön.

Tehtävät 1 ja 3 kuuluvat organisaation nimetylle edustajalle. Tehtävässä 2 yrityksen tai yhteisön valtuutusoikeus Suomi.fi-valtuuksissa riippuu organisaatiomuodosta.

Katso video: Näin valmistaudut tulorekisteriin (YouTube, pituus 5:35 min) 

Kuka on organisaation nimetty edustaja?

 Nimetyllä edustajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavia henkilöitä:

Vahvista etuustietojen ilmoittaminen

Kaikkien etuustietoja tulorekisteriin ilmoittavien organisaatioiden pitää vahvistaa etuustietojen ilmoittaminen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Organisaatio ei voi ilmoittaa etuustietoja tulorekisteriin ilman vahvistusta.

Jos etuuden maksaja ja ilmoittaja ovat eri organisaatioita, molempien on vahvistettava etuustietojen ilmoittaminen. Vahvistuksen voi tehdä vain kunkin organisaation nimetty edustaja.

Vahvistus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa Asetukset-valikon tai organisaation sivulla olevan linkin kautta.

Sähköisen asiointipalvelun käyttäjä: Hoida valtuutukset Suomi.fi-valtuuksissa

Organisaatio voi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ilmoittaa maksamansa etuudet, tilata raportteja, korjata ilmoituksia tai katsella antamiaan ilmoituksia.  Etuustietoilmoitukset voi antaa verkkolomakkeella tai latauspalvelussa. Jos organisaatio aikoo käyttää sähköistä asiointipalvelua, organisaation edustajalla on oltava

 • kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty toimielinrooli tai
 • voimassa oleva valtuus.

Valtuudet myönnetään palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Suurin osa etuuden maksajista voi tehdä valtuudet itsenäisesti. Jos organisaatiosi on kuitenkin esimerkiksi viranomainen, kunta, oppilaitos, vakuutuskassa tai työttömyyskassa, valtuuttamisen voi tehdä virkailija-avusteisesti valtuushakemuksella.

Tulorekisterin etuustietojen ilmoittaja valitsee Suomi.fi-valtuuksissa valtuuskoodiksi:

 • etuustietojen ilmoittaminen
 • etuustietojen katselu.

Etuuden maksajan organisaatio voi myöntää Suomi.fi-valtuuksissa myös Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely -valtuuden. Valtuuden saanut voi hoitaa tulorekisterin rajapintoihin, varmenteisiin ja lokitietojen katseluun liittyviä tehtäviä ja esimerkiksi vahvistaa etuustietojen ilmoittamisen.

Katso video: Valtuuta henkilö tai yritys palvelussa Suomi.fi-valtuudet (YouTube, pituus 3:26 min)

Teknisen rajapinnan käyttäjä: Tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ja hae varmennetta

Jos organisaatio on valinnut etuustietojen ilmoittamisen kanavaksi teknisen rajapinnan, organisaation nimetyn edustajan pitää etuustietojen vahvistamisen jälkeen tehdä rajapintahakemus ja hakea etuustiedon tuottajan varmennetta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä - Hae teknisen rajapinnan käyttöoikeus ja varmenne ( YouTube 5:42 min)

Rajapintahakemuksen tekee se organisaatio, joka ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Jos etuuden maksaja ilmoittaa tiedot itse, hakemuksen tekee maksajaorganisaatio. Jos taas etuustietojen ilmoittaminen on ulkoistettu toiselle organisaatiolle, hakemuksen tekee ilmoittajaorganisaatio.

Etuustietojen ilmoittamisen aloittamisen prosessi.

Etuustietojen ilmoittamisen ohjeet

Tutustu etuustietojen ilmoittamisen ohjeisiin ja tietosisältöihin:

Yksityiskohtaiset ohjeet

Dokumentaatio

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöohje tiedon tuottajille (pdf)

Etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeet

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2021