YEL-/MYEL-vakuutetun yrittäjän palkan ilmoittaminen tulorekisteriin

17.1.2020

Yrittäjän on ilmoitettava tulorekisteriin yrityksestään nostamansa palkat sekä tieto sovellettavasta työeläkevakuutuksesta:

  • Valitse Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos yrittäjä on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.
  • Valitse Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaan.

Eläkejärjestelynumeroa ja eläkelaitosta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ammattiluokkatietoa ei myöskään ilmoiteta.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä – Yrittäjän palkan ilmoittaminen tulorekisteriin (YouTube, kesto 6:20 min)

Sosiaalivakuutusmaksut voidaan periä kahteen kertaan, jos tietoa ei kumota

Työtulotietoa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjän saama palkka on ilmoitettava tulorekisteriin verotusta varten. Palkka ilmoitetaan tulorekisterin tulolajeja käyttäen. Yksityisnostoja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulolajeissa on oletus, että tulo on sosiaalivakuutusmaksun alaista. Yrittäjän palkan kohdalla tämä tieto täytyy kumota ilmoittamalla vakuuttamistiedon poikkeustilanteen tyyppi. Jos yrittäjän palkkojen ilmoittamisessa ei käytetä tätä tietoa, sosiaalivakuutusmaksut voidaan periä kahteen kertaan.

Ilmoita tulorekisteriin seuraavat tiedot:

  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Huomioithan, että työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy maksetun palkan perusteella, joten sille ei käytetä vakuuttamistiedon poikkeustilanteen tyyppi -tietoa. Yrittäjälle maksetusta palkasta peritään työnantajan sairausvakuutusmaksu ja tiedot ilmoitetaan yrityskohtaisesti kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella.

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot".

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot"

Jos tiedot on ilmoitettu virheellisesti, mitätöi annettu virheellinen ilmoitus ja anna ilmoituksen tiedot uudella ilmoituksella tulorekisteriin.

Yrittäjän palkat eivät kuulu pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksuun   

YEL-vakuutettu yrittäjä voi ottaa itselleen vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen työajanvakuutuksen. Sen vakuutusmaksu määräytyy omien maksuperusteiden mukaan. YEL-vakuutetun yrittäjän palkkatietoilmoituksella tulee antaa Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitieto: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). 

YEL-vakuutettua yrittäjää ei pidetä osaomistajana

Tulonsaajan lisätiedoksi ilmoitetaan "Osaomistaja", jos työntekijä on työttömyysturvalain mukainen osaomistaja. Jos tulonsaaja on YEL-vakuutettu omistajayrittäjä, Osaomistaja-tietoa ei ilmoiteta, sillä yrittäjällä ei ole työttömyysvakuutusvelvollisuutta.

Osakasasemassa maksajaan -tiedon ilmoittaminen tulorekisteriin

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan nähden eli osallisena yritykseen tai osallistuu sen toimintaan sijoitetun pääoman kautta. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osakasasemassa maksajaan. Sähköisessä asiointipalvelussa tiedot ovat kohdassa "Näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot"

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun tulonsaajan lisätiedot-kohta, jossa on ilmoitettu tulonsaajan lisätieto osakasasemassa maksajaan.