Vuoden 2022 muutoksilla halutaan helpottaa ilmoittajien hallinnollista taakkaa ja parantaa tiedon laatua

28.6.2021

Tulorekisteriä kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja sidosryhmien palautteiden ja muutospyyntöjen, lainsäädäntömuutosten ja Tulorekisteriyksikön omien havaintojen perusteella.

Tässä vaiheessa vuotta tulorekisterillä on tiedossa vuodelle 2022 hyväksytyt muutospyynnöt sekä osa lainsäädäntömuutoksista. Muutospyynnöissä on erityisesti painotettu toimenpiteitä, joilla ilmoittamisesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa saataisiin vähennettyä.

Muutokset kohdistuvat pääasiassa suoritusten maksajien toiminnallisuuksiin, joilla pyritään ohjaamaan suorituksen maksajaa ilmoittamaan tiedot rekisteriin kerralla oikein. Tällä halutaan vähentää ilmoitusten korjaamisen tarvetta ja parantaa tiedon käyttäjille jaeltavien tietojen laatua.

Tietosisältömuutoksia tehdään kaikkiin kolmeen ilmoitustyyppiin eli palkkatietoilmoitukseen, työnantajan erillisilmoitukseen ja etuustietoilmoitukseen.

Vuosimuutokset voivat näkyä tietojen käyttäjillä jo marraskuussa

Vuoden 2022 tietosisältöä ja käsittelysääntöjä sovelletaan ilmoituksiin, joissa suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2022 tai sen jälkeen. Tietoja voidaan kuitenkin ilmoittaa jo 45 päivää ennen vuodenvaihdetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiedon käyttäjille vuoden 2022 tietoja voi tulla jakelun mukana jo marraskuussa 2021.

On mahdollista, että kesäkuun ohjelmistotalopäivässä esiteltyjen muutosten lisäksi vuodenvaihteessa astuu voimaan muitakin muutoksia. Nämä muutokset voivat liittyä esimerkiksi vireillä oleviin lainsäädännön muutoksiin. Tulevista muutoksista viestitään tulorekisterin verkkosivuilla sekä tuotannon tiedotteilla. Lisäksi muutoksista tiedotetaan yhteistyön verkoston jäseniä sekä yhteyshenkilönsä tulorekisterille ilmoittaneita ohjelmistotaloja. Muutoksista järjestetään tarvittaessa myös ohjelmistotaloklinikoita.

Ennen vuodenvaihdetta järjestetään vielä asiakastilaisuus, jossa vuodenvaihteessa voimaanastuvat muutokset käydään kokonaisuudessaan läpi.

Vuosimuutosprosessin alustava aikataulu:

Muutosten testaus alkaa kesä-heinäkuussa rajapinnoissa ja loka-marraskuussa sähköisessä asiointipalvelussa. Käyttäjien tietolupien päivitys aloitetaan syyskuussa ja tehdään 29.10. mennessä. Vuosimuutokset viedään tuotantoon 17.11.
Raportteja ja sähköistä asiointipalvelua kehitetään

Osan raporteista voi ensi vuonna tilata myös csv-muotoisina tiedostoina, mikä mahdollistaa niiden käsittelyn esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa. Tilaaja valitsee tiedostomuodon (pdf tai csv) raportin tilauksen yhteydessä.

Myös korjaukset näkyvät raporteille jatkossa nopeammin: korjatut tiedot välittyvät uusilla raporteilla viimeistään kahden tunnin kuluttua korjatun ilmoituksen saapumisesta.

Raportille 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto lisätään tiedot perusteettomista suorituksista ja raportille 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto takaisinperinnän lisätiedot.

Tiedon käyttäjille jaettavaan aineistoon 302 Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia puolestaan lisätään poimintaehdoksi eläkejärjestelynumero.

Sähköisessä asiointipalvelussa mahdollistetaan tilausten katselunäkymään aikaväli, parannetaan hakutulosten ilmoituslistan käytettävyyttä ja selkeytetään nettoperintään liittyvien tietojen hakutuloksia.

Nyt tiedossa olevat muutokset on esitelty tarkemmin ohjelmistotalopäivän materiaalissa (pdf).

Lue myös:

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2021