Uudistettuja toiminnallisuuksia sähköiseen asiointipalveluun

21.12.2020

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun toiminnallisuuksia on kehitetty loppuvuoden aikana ja nyt ne on julkaistu kokonaisuudessaan asiakkaiden käyttöön.

Tulorekisteri kehittää palveluaan asiakaslähtöisesti saamansa palautteen perusteella. Palautetta tulorekisteristä ja uusista toiminnallisuuksista voi antaa palautelomakkeella

Uudistukset tietojen tuottajille

Tietojen haku sähköisessä asiointipalvelussa

Työnantajille, palkanlaskijoille ja muille tiedon tuottajille, jotka käyttävät Annetut ilmoitukset ja Lähetetyt aineistot -hakutoiminnallisuutta on uutisoitu aiemmin:  Hakutoiminnallisuudet sähköisessä asiointipalvelussa uudistuvat. 21.12.2020 lähtien käytössä on vain uusi Annetut ilmoitukset toiminnallisuus.

Katso video: Tiedon tuottaja - Hae ja katsele annettuja ilmoituksia (YouTube 6:14 min).

Uusi aineistojen ja raporttien tilaus -toiminnallisuus

Tiedon tuottaja voi tilata sähköisessä asiointipalvelussa aineistoja tai raportteja kertatilauksena Uusi tilaus -toiminnallisuuden avulla. Tilattavissa olevien raporttien ja aineistojen valikoima riippuu siitä, millä asiointiroolilla ja valtuuksilla tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa asioidaan.

300-sarjan aineistot ovat xml-muotoisia aineistoja, ja ne toimitetaan organisaation SFTP-kansioon. 600- ja 700-sarjan aineistot ovat pdf- tai csv-muotoisia raportteja, ja ne toimitetaan sähköiseen asiointipalveluun Tilauksen tiedot -sivulle.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä - Tilaa aineisto tai raportti (YouTube 4:02 min).

Uudistukset tiedon käyttäjille

Tietojen haku sähköisessä asiointipalvelussa

Tulorekisterin tietoja käyttävät laissa säädetyt tiedon käyttäjäorganisaatiot. Tiedon käyttäjän uudistettu haku tulee käyttöön 21.12.2020.

Tiedon käyttäjät voivat käyttää uutta ja vanhaa hakutoiminnallisuutta rinnakkain 21.12.2020 - 30.12.2020. Tiedon käyttäjän vanha hakutoiminto poistuu käytöstä vuodenvaihteen käyttökatkon aikana 31.12.2020.

Uudistuksessa on pyritty huomioimaan asiakkaiden toiveet ja toteuttamaan hakutoiminnallisuus entistä toimivammin ja käyttäjäystävällisemmin. Käytettävyyteen on panostettu parantamalla hakuehtoja, ja esimerkiksi tulolajin voi jatkossa valita valintaluettelosta koodin syöttämisen sijaan. Lisäksi hakuehtojen tarkistuksia, ilmoituksia ristiriitaisista hakuehdoista ja saavutettavuutta on parannettu.

Hae ilmoituksia hakuehdoilla tai viitteellä

Jatkossa voit hakea tietoja joko hakuehdoilla tai viitteellä. Tiedon käyttäjän rooliin liitetty perusrooli määrittelee pakolliset hakuehdot ja sen, mitä hakuehtoja voit käyttää.

Toisin kuin aiemmin kaikki hakuehdot ovat nyt suoraan valittavissa hakunäkymässä. Hakuehto valitaan luettelosta, minkä jälkeen täytetään tarkemmat tiedot alempana avautuvaan ruutuun. Pakolliset hakuehdot on merkitty lukkokuvakkeella. Tulorekisteri suosittelee tarkentamaan hakua antamalla vapaaehtoisia hakuehtoja.

Aikaväli ja aikavälin tyyppi ovat aina pakollisia hakutietoja. Uudistuksen jälkeen voit määritellä hakuun useamman aikavälin Lisää aikaväli -valinnalla.

Uudistus ei muuta tiedonsaantioikeuksia, vaan edelleen voi hakea ja katsella vain sellaisia ilmoituksia, joihin organisaatiolla on tiedonsaantioikeus ja joiden katseluun on saanut valtuuden.

Katso video: Tiedon käyttäjä - Hae ja katsele tulorekisterin tietoja (YouTube 4:05 min).

Uusi aineistojen ja raporttien tilaus - toiminnallisuus

Tiedon käyttäjä voi tilata sähköisessä asiointipalvelussa aineistoja tai raportteja kertatilauksena Uusi tilaus -toiminnallisuuden avulla. Tilattavissa olevien raporttien ja aineistojen valikoima riippuu siitä, millä asiointiroolilla ja valtuuksilla asioi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

300-sarjan aineistot ovat xml-muotoisia aineistoja, ja ne toimitetaan organisaation SFTP-kansioon. 600- ja 700-sarjan aineistot ovat pdf- tai csv-muotoisia raportteja, ja ne toimitetaan sähköiseen asiointipalveluun Tilauksen tiedot -sivulle.

Vanha toiminnallisuus, jolla pystyi tilaamaan ainoastaan raportteja, poistuu käytöstä 21.12.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä - Tilaa aineisto tai raportti (YouTube 4:02 min)

Tulorekisteriote yksityishenkilöille ja yrityksille

Myös tulorekisteriotteen tilausnäyttö on uudistettu.

Yksityishenkilönä voi tilata tulorekisteriotteen, joka sisältää tiedot tulonsaajalle maksetuista suorituksista. Vuoden 2021 tulorekisteriotteessa on sekä palkka- että etuustietoja, sitä aiempien vuosien raporteissa vain palkkatietoja.

Yrityksen edustaja voi tilata tulorekisteriotteen, joka sisältää tiedot yritykselle maksetuista suorituksista. Tulorekisteriin ilmoitetaan vain tietyt yrityksen tulot. Esimerkiksi yritykselle maksetut työkorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin, jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen tulorekisteriote on tarkoitettu vain yrityksen saamien tulojen katseluun. Tulorekisteriotteella ei voi tilata tietoja esimerkiksi palkoista, jotka työnantaja on maksanut omille työntekijöilleen.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä - Tilaa tulorekisteriote (YouTube 2:21 min).

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2020