Ulosottolaitos tulorekisterin tiedon käyttäjäksi vuoden 2021 alusta

5.1.2021

Tulorekisterin tiedon käyttäjien joukko laajenee vuonna 2021, kun Ulosottolaitos liittyy tulorekisterin tiedon käyttäjäksi 1.1.2021 lähtien. Tiedon käyttäjällä tarkoitetaan organisaatioita, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tulorekisteristä tietoja oman tehtävänsä hoitamiseen. Vuonna 2021 tulorekisterin tiedon käyttäjiä on yli 300.

Tulorekisteri ei ole luonut uusia tiedonsaantioikeuksia. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin niillä on lain mukaan oikeus ja joita ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri tarjoaa ajantasaiset palkka-, etuus- ja eläketiedot tiedon käyttäjien omia päätöksentekoprosesseja varten.

Ulosottolaitos hyödyntää tulorekisteriä täytäntöönpanotehtävissään

Ulosottolaitos hyödyntää tulorekisterin tietoja täytäntöönpanotehtävissään eli saatavien perinnässä. Virkailijat hakevat yksittäistä tulonsaajaa koskevat tulotiedot suoraan tulorekisteristä, kun he tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tämä vähentää manuaalisia työvaiheita, eikä ulosoton asiakkaiden tarvitse selvittää tulojaan Ulosottolaitokselle, jos tiedot löytyvät tulorekisteristä.  

Kansalainen voi tarkastaa omat tulotietonsa sähköisessä asiointipalvelussa

Kansalainen voi tarkastaa omat tulotietonsa tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Jos tulonsaaja havaitsee tiedoissaan virheen tai puutteen, tulonsaaja pyytää suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot. Tietojen oikeellisuus on tärkeää, jotta tiedon käyttäjillä on ajantasaiset tiedot päätöstensä perustaksi.

Tulorekisterin tiedon käyttäjien yhteystiedot

Tulorekisterin tiedon käyttäjät ohjeistavat, miten ne hyödyntävät tulorekisteristä saatuja tietoja omissa prosesseissaan, ja auttavat tiedon käyttäjien oman lainsäädännön tulkintaan liittyvissä kysymyksissä.

Tiedon käyttäjien yhteystiedot tulorekisteri.fi-verkkosivustolla

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2021