Tulorekisterin vaikutus kuntien verotulovajeeseen arveltua pienempi

30.6.2020

Tulorekisterin käyttöönotto vuonna 2019 toi mukanaan monia muutoksia. Työnantajat ja tilitoimistot alkoivat ilmoittaa tulotietoja uudella tavalla, ja joissakin palkkahallinnon ohjelmistoissa oli alkukankeutta uudessa menettelyssä.

Kunnat ja muut veronsaajat saivat viime vuonna verotuloja odotettua vähemmän.

Yhdeksi syyksi tilitysten hidastuneeseen virtaan arveltiin tulorekisteriä, jonka tietojen perusteella Verohallinto tilitti keräämänsä ennakonpidätykset veronsaajille. Verohallinto on yksi tulorekisterin tiedon käyttäjistä.

Tilanne ehti kuitenkin korjaantua tulorekisterin osalta jo vuoden 2019 loppuun mennessä, kun palkkahallinnon ohjelmistoissa saatiin tarvittavat muutokset tehtyä. Suurin osa tulotiedoista ilmoitetaan tulorekisteriin automaattisesti suoraan palkkajärjestelmistä.

Tulorekisteri-ilmoittamisen alkukankeutta huomattavasti suuremmaksi verotulovajeen aiheuttajaksi osoittautui verotuksen ennakonpidätysmenettelyn muutos, joka tuli niin ikään voimaan vuoden 2019 alussa. Ennakonpidätyksissä siirryttiin vuositulorajaan, mikä muutti verokertymien aikataulua.

Tulorekisteristä ajantasaista tietoa yhteiskunnalle

Tulorekisteristä tiedon käyttäjät saavat aiempaa tarkempaa tietoa maksetuista tuloista. Esimerkiksi viranomaispäätökset voivat nyt perustua reaaliaikaisiin tulotietoihin, ja päätöksiä on entistä helpompaa ennakoida.

Myös kansalainen itse voi katsoa tulorekisteristä, mitä tulotietoja työnantaja on ilmoittanut. Työnantaja korjaa tarvittaessa ilmoitusvirheet ja -puutteet.

Lue lisää: Ennakonpidätysten tilitykset kunnille korjaantumassa (vero.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2020