Tulorekisterin toinen vaihe tulossa päätökseen: maksettujen etuuksien ja eläkkeiden ilmoittaminen rekisteriin alkaa vuodenvaihteessa

17.11.2020

Tulorekisteri on ensi vuoden vaihteessa ollut käytössä kaksi vuotta. Tuolloin tulorekisteriin annettavien ja sieltä jaettavien ilmoitusten määrä kasvaa entisestään, kun 1.1.2021 alkaen myös maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin.

– Kattava tulorekisteri mahdollistaa reaaliaikaisten tietojen entistä tehokkaamman käytön ja ajantasaisemman päätöksenteon. Jokainen tiedon käyttäjä voi realisoida tulorekisterin mahdollistamat hyödyt integroimalla reaaliaikaiset tiedot saumattomaksi osaksi omaa prosessiaan, Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström sanoo.

Etuuden maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteriin ei ilmoiteta eläke- tai etuuspäätöksen tietoja eikä tietoa siitä, onko hakemus vireillä.

Esimerkiksi Verohallinnossa vuodelta 2021 muodostettavissa esitäytetyissä veroilmoituksissa käytetään tulorekisteristä saatuja eläke- ja etuustietoja. Etuuksien maksajan ei tarvitse enää antaa erillisiä oma-aloitteisten verojen ilmoituksia eikä vuosi-ilmoituksia Verohallinnolle. Lisäksi tulonsaajan ennakkoperintä helpottuu, kun käytössä ovat reaaliaikaiset tulotiedot.

Vakuutusyhtiöt puolestaan tarvitsevat etuustietoja lakisääteisten vakuutuslajien korvauspäätösten pohjaksi. Etuustietoja tarvitaan muun muassa, kun määritellään henkilön vuosityöansiota, takautuvaa korvausta tai lesken tulosovituspäätöstä.

Tulorekisteristä saatavia reaaliaikaisia etuustietoja tullaan hyödyntämään myös muun muassa palkkatuen ja starttirahan maksatushakemuksilla sekä palkkaturvaa koskevassa päätöksenteossa.

Myös tulonsaaja voi reaaliaikaisesti tarkastaa tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta kokonaiskuvan omista palkka-, eläke- ja etuustuloistaan.

Etuusilmoitukset virtaavat tulorekisterin kautta tiedon tuottajilta tiedon käyttäjille

Tulorekisterin etuustietojen testiympäristössä on mahdollista testata etuuksiin liittyviä toiminnallisuuksia. Parhaillaan testiympäristössä käynnissä on myös tietoturvahaavoittuvuuksia etsivä bug bounty -ohjelma.

Etuustiedon tuottajia ovat vain laissa määritellyt etuuden maksajat, kuten Kela, työeläkelaitokset ja työttömyyskassat. Etuustietojen ilmoittamista varten etuustiedon tuottajien tulee tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa vahvistus etuustietojen ilmoittamisesta sekä varmistaa, että tarvittavat valtuudet on myönnetty Suomi.fi-palvelussa. Rajapintakäyttäjän tulee lisäksi noutaa varmenne tietojen ilmoittamista varten.

Etuustiedon käyttäjien kannattaa aloittaa tietojen haku tulorekisteristä heti vuodenvaihteen jälkeen, jotta alkuvuoden ensimmäisinä päivinä rekisteriin ilmoitetut etuustietoilmoitukset eivät ehdi kasaantua. Aineistotilaukset voi tehdä valmiiksi jo etukäteen, kun etuustietoja koskeva tietolupa on toimeenpantu.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2020