Tulorekisterin tietoja käytetään laajasti erilaisissa päätöksissä

30.3.2020

Työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat tulorekisteriin. Tietoja käytetään yhteiskunnassa laajasti. On tärkeää, että tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin ajallaan ja oikein.

Kun tiedot maksetuista palkoista on ilmoitettu tulorekisteriin myös kattavasti, jälkikäteen tehtävien selvitysten, kuten palkkatodistusten, määrä vähenee. Lisäksi viranomaiset voivat tehdä päätökset nopeammin, kun tiedot ovat käytössä suoraan tulorekisteristä eikä niitä tarvitse erikseen kysyä tulonsaajalta tai työnantajalta.

Kattava ilmoittaminen tarkoittaa sitä, että työnantaja ilmoittaa rahapalkat eritellysti käyttäen 200-sarjan tulolajeja ja ilmoittaa tulojen ansaintakaudet. Sen lisäksi päätösten tekemisessä tarvitaan ainakin työntekijän työsuhde- ja poissaolotietoja.

Jos työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin vain pakolliset tiedot, ne eivät ole riittävät esimerkiksi ansiopäivärahan laskemiseksi. Tällöin etuudenmaksaja joutuu pyytämään lisätietoja työnantajalta. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä etuuden maksajille, työnantajille ja tulonsaajille.

Tulorekisterin tiedot ovat monen päätöksen perusta

Viranomaiset käyttävät tulorekisterin tietoja monen eri päätöksen perustana. Tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi työttömyyskassat päivärahalaskennassa ja Kela myöntäessään työnantajille maksettavia päivärahoja. Verohallinto käyttää tulorekisterin tietoja esitäytetyllä veroilmoituksella ja muutosverokorteissa. Myös verojen maksujärjestelyyn pääsyn ehtona on, että yritys on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin.

Työnantaja korjaa virheelliset palkkatiedot tulorekisteriin

Jos tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virhe, työnantaja korjaa ilmoittamansa virheelliset tiedot viipymättä tulorekisteriin. Korjatut tiedot välittyvät tulorekisteristä tiedon käyttäjille. Näin eri viranomaiset käyttävät oikeaa tietoa päätösten perustana. Jos virhe huomataan vasta useamman vuoden kuluttua, työnantajan on edelleen korjattava virheelliset tiedot. Korjauksia ilmoituksiin voi tehdä 10 vuoden ajan.

Myös tulonsaaja voi huomata, että viranomaispäätöksessä tai esimerkiksi esitäytetyllä veroilmoituksella käytetyissä tulotiedoissa on virhe. Tällöin hän ottaa yhteyttä suorituksen maksaneeseen työnantajaan, ja työnantaja korjaa tiedot tulorekisteriin. Näin varmistetaan, että päätösten pohjana käytetyt tiedot ovat jatkossa oikein. Tulotietoja tarvitaan myös jälkikäteen. Esimerkiksi eläke määräytyy tulorekisterin tietojen perusteella.

Lue lisää: Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Tulonsaaja voi katsella omia tulotietojaan tulorekisteristä

Myös tulonsaajat tarvitsevat palkkatietoja esimerkiksi silloin, kun pitää muuttaa verokorttia, tarkistaa esitäytetty veroilmoitus tai hakea tukea tai vanhempainpäivärahaa. Aikaisemmin tulonsaajan piti hakea tiedot paperiselta palkkalaskelmalta tai verotuspäätöksestä. Nyt käytössä on tulorekisteri, josta viranomaiset saavat tiedot suoraan käyttöönsä.

Jokainen tulonsaaja näkee ajantasaisesti tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omat palkkatietonsa ja vuodesta 2021 lähtien myös maksetut etuudet ja eläkkeet.

Näin tulonsaaja näkee jo etukäteen, mihin tietoihin esimerkiksi etuuspäätökset tulevat perustumaan. Jos tiedoissa on virhe tai puute, tulonsaaja pyytää työnantajaa korjaamaan ne. Tällöin etuushakemuksen käsittely sujuu vaivattomasti ja oikeita tietoja käytetään päätöksien perustana. Tulorekisteriin kirjaudutaan  tulorekisteri.fi-sivustolla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Katso ohjevideo siitä, kuinka omia tulotietoja voi katsella tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa: Näin käytät tulorekisteriä - Minun tulorekisterini (YouTube, pituus 6:50 min)